#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 15.12.2022

7-5 Návrh na uznesenie Stiahnuté: 22x | 15.12.2022

Rozpočet Príjem_2023-2025 - po schválení Stiahnuté: 17x | 16.12.2022

Rozpočet Výdaj 2023-2025 - po schválení Stiahnuté: 20x | 16.12.2022

K bodu č. 8 Návrh na uznesenie Stiahnuté: 19x | 14.12.2022

Plánované investície na rok 2023 Stiahnuté: 22x | 15.12.2022

Plánované investície na rok 2023 - finál Stiahnuté: 23x | 15.12.2022

Plánované investície na rok 2023 po schválení Stiahnuté: 25x | 20.12.2022

K bodu 10 Návrh na uznesenie Stiahnuté: 24x | 13.12.2022

K bodu 11 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa č. 9 zákona 357/204 Z.z. voči M.H. podľa ústavného zákona 357/2004 Z.z. Stiahnuté: 37x | 30.11.2022

K bodu 12 Podané projekty a zrealizované projekty z investícií 2022 Stiahnuté: 35x | 30.11.2022

K bodu 13) Odvolanie a delegovanie do Rady školy Stiahnuté: 89x | 05.12.2022

K bodu 13) Opravený návrh - Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do RŠ Stiahnuté: 37x | 06.12.2022

K bodu 14 Návrh na uznesenie Stiahnuté: 23x | 13.12.2022

Návrh na uznesenie k bodu 14 Stiahnuté: 18x | 15.12.2022

K bodu 15-1 Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku obce Šintava – poľnohospodárskych pozemkov (orná pôda a vinice) v  k.ú. Šintava Stiahnuté: 31x | 30.11.2022

K bodu 15-1 Znalecký posudok Stiahnuté: 31x | 30.11.2022

K bodu 15-1 Návrh na uznesenie Stiahnuté: 28x | 02.12.2022

K bodu 15-2 žiadosť o obstaranie zmien a doplnkov UPO Stiahnuté: 41x | 30.11.2022

K bodu 15-3 Žiadosť spoločnosti Votix o obstaranie zmien a doplnkov UPO Stiahnuté: 47x | 30.11.2022

Návrh na uznesenie 15-3 Stiahnuté: 19x | 15.12.2022

Stránka