#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 13.2.2023

Bod 11) Ďalšia trieda 1. ročníka v ZŠ s MŠ Stiahnuté: 33x | 27.01.2023

Bod 12-3) - 12-5) Rôzne došlé žiadosti. Stiahnuté: 57x | 27.01.2023

Návrhy na uznesenie 2)-5), 8)-9) Stiahnuté: 18x | 06.02.2023

Návrh na uznesenie 12-1 Stiahnuté: 18x | 09.02.2023

Návrh na uznesenie 12-2 Stiahnuté: 19x | 09.02.2023

K bodu 12-3 Návrh na uznesenie Stiahnuté: 21x | 07.02.2023

K bodu 12-4) návrh na uznesenie Stiahnuté: 16x | 07.02.2023

Návrh na uznesenie 12-5 prepracovaný Stiahnuté: 19x | 09.02.2023

Návrh na uznesenie k bodu 5) - Návrh VZN č. 2-2023 Stiahnuté: 11x | 13.02.2023

Návrh na uznesenie k bodu 7) Stiahnuté: 12x | 13.02.2023

Priloha k uzneseniu_majetok ZŠ k bodu 7) Stiahnuté: 12x | 16.02.2023

Správa z plnenia fondu opráv na obecných nájomných bytoch v období 1.1.2011-31.12.2022 - doplnená Stiahnuté: 21x | 13.02.2023

Odpoveď na diskusný príspevok občana MH Stiahnuté: 21x | 14.02.2023

VZN 1-2023 zo dňa 13.2.2023 ktorým sa mení VZN č. 6-2020 o úhradách za sociálne služby v znení VZN obce Šintava č. 4-2021 finál Stiahnuté: 7x | 16.02.2023

Zasadnutie OZ 24.4.2023

Pozvánka OZ 24.4.2023 Stiahnuté: 24x | 14.04.2023

Zápisnica OZ 24.4.2023 Stiahnuté: 3x | 09.05.2023

Uznesenia OZ 24.4.2023 Stiahnuté: 3x | 09.05.2023

Sľub poslanca Stiahnuté: 14x | 11.04.2023

Prvé strany OZ 24.4.2023 Stiahnuté: 13x | 14.04.2023

Návrhy na uznesenie 2-19 Stiahnuté: 16x | 14.04.2023

Stránka