#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 12.2.2024

Pozvánka OZ 12.2.2024 Stiahnuté: 42x | 01.02.2024

Prvé strany Stiahnuté: 19x | 01.02.2024

Návrhy na uznesenie OZ 12.2.2024 Stiahnuté: 17x | 09.02.2024

Zápisnica OZ 12.2.2024 Stiahnuté: 6x | 21.02.2024

Uznesenia OZ 12.2.2024 Stiahnuté: 8x | 22.02.2024

Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Stiahnuté: 23x | 01.02.2024

K bodu 3) Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra Stiahnuté: 22x | 05.02.2024

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 2024 - návrh na uznesenie 2024 Stiahnuté: 31x | 01.02.2024

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 2024 - návrh na uznesenie 2024 - doplnené Stiahnuté: 19x | 09.02.2024

K bodu 4) Návrh VZN obce Šintava č. .../2024 zo dňa 12.2.2024 o umiestnení herní a kasín na území obce Šintava Stiahnuté: 17x | 05.02.2024

K bodu 5) Žiadosť o skončenie zmlúv GM CAFFE, s.r.o. Šintava, 303 Stiahnuté: 16x | 09.02.2024

K bodu 5) Výpis z listu vlastníctva č. 881 Stiahnuté: 21x | 05.02.2024

K bodu 5) Oznámenie o vyhlásení OVS - Podmienky OV Stiahnuté: 20x | 16.02.2024

Príloha č. 1 Stiahnuté: 9x | 09.02.2024

Príloha č. 2 – Súťažný návrh na nájom stavby Stiahnuté: 19x | 09.02.2024

K bodu 5) Nájomná zmluva - vzor Stiahnuté: 15x | 09.02.2024

K bodu 5) Návrh na uznesenie Stiahnuté: 16x | 09.02.2024

K bodu 7) Výpis z listu vlastníctva č. 1501 Stiahnuté: 26x | 05.02.2024

K bodu 7) Výpis z listu vlastníctva č. 50 Stiahnuté: 15x | 05.02.2024

K bodu 7) Zámer - kúpa susednej nehnuteľnosti Stiahnuté: 22x | 09.02.2024

Stránka