#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 5.12.2016

2016

Pozvánka OZ Stiahnuté: 351x | 18.11.2016

Čerpanie 9-2016 Stiahnuté: 199x | 18.11.2016

Čerpanie rezervného fondu Stiahnuté: 216x | 18.11.2016

Opatrenie 9-2016-OcU Stiahnuté: 206x | 18.11.2016

Zápisnica OZ 5.12.2016 Stiahnuté: 291x | 16.12.2016

Uznesenie OZ 5.12.2016 Stiahnuté: 248x | 16.12.2016

Príjem 2017 Stiahnuté: 155x | 18.11.2016

Výdaj 2017 Stiahnuté: 150x | 18.11.2016

Príjem čerpanie 9-2016 Stiahnuté: 181x | 18.11.2016

Návrh na uznesenie - rozpočet Stiahnuté: 183x | 02.12.2016

Príloha č. 1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš a šk. zariadenia v zriaď. pôsobnosti Obce Šintava Stiahnuté: 228x | 18.11.2016

Príloha č. 1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš a šk. zariadenia v zriaď. pôsobnosti Obce Šintava-schválené Stiahnuté: 169x | 14.12.2016

Rozpočet MŠ, VŠJ rok 2017 Stiahnuté: 270x | 18.11.2016

Rozpočet ZŠ na rok 2017 Stiahnuté: 222x | 18.11.2016

Návrh VZN č. 10-2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 254x | 18.11.2016

VZN č. 10/2016 zo dňa 5.12.2016 o nakladaní s komunálnym odpadom- schválené Stiahnuté: 181x | 14.12.2016

Zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava - 2. pracovná verzia - schválené Stiahnuté: 209x | 14.12.2016

Zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava - 2. pracovná verzia Stiahnuté: 239x | 24.11.2016

Verzia B - Zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 230x | 24.11.2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 Stiahnuté: 199x | 14.12.2016

Stránka