#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 4.12.2017

2017

Pozvánka OZ Stiahnuté: 69x | 27.11.2017

Rozpočtové opatrenie č. 2/2017-OcU Stiahnuté: 48x | 27.11.2017

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017-OcU Stiahnuté: 89x | 27.11.2017

Kontrola plnenia, čerpania a úprava rozpočtu - príjem 1-9 Stiahnuté: 78x | 27.11.2017

Kontrola plnenia, čerpania a úprava rozpočtu - výdaj 1-9 Stiahnuté: 43x | 27.11.2017

Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020 - príjem Stiahnuté: 41x | 27.11.2017

Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020 - výdaj Stiahnuté: 51x | 27.11.2017

Návrh - rozpočet MŠ, VŠJ 2018 Stiahnuté: 81x | 27.11.2017

Návrh - rozpočet ZŠ 2018 Stiahnuté: 56x | 27.11.2017

Návrh - príloha č. 1 k VzN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prev. náklady Stiahnuté: 50x | 27.11.2017

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Stiahnuté: 83x | 27.11.2017

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 Stiahnuté: 100x | 27.11.2017

Zápisnica OZ 4.12.2017 Stiahnuté: 128x | 18.12.2017

Uznesenie OZ 4.12.2017 Stiahnuté: 119x | 18.12.2017

Zasadnutie OZ 23.10.2017

2017

Pozvánka OZ Stiahnuté: 150x | 16.10.2017

Zápisnica OZ 23.10.2017 Stiahnuté: 113x | 02.11.2017

Uznesenie OZ 23.10.2017 Stiahnuté: 130x | 02.11.2017

Návrh - doplnenie VZN Zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava Stiahnuté: 90x | 16.10.2017

Návrh - Príloha č. 1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš a šk. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava Stiahnuté: 104x | 16.10.2017

Zasadnutie OZ 13.9.2017

2017

Pozvánka OZ Stiahnuté: 81x | 08.09.2017

Stránka