#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 4.12.2017

2017

Pozvánka OZ Stiahnuté: 125x | 27.11.2017

Rozpočtové opatrenie č. 2/2017-OcU Stiahnuté: 100x | 27.11.2017

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017-OcU Stiahnuté: 121x | 27.11.2017

Kontrola plnenia, čerpania a úprava rozpočtu - príjem 1-9 Stiahnuté: 124x | 27.11.2017

Kontrola plnenia, čerpania a úprava rozpočtu - výdaj 1-9 Stiahnuté: 101x | 27.11.2017

Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020 - príjem Stiahnuté: 74x | 27.11.2017

Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020 - výdaj Stiahnuté: 87x | 27.11.2017

Návrh - rozpočet MŠ, VŠJ 2018 Stiahnuté: 138x | 27.11.2017

Návrh - rozpočet ZŠ 2018 Stiahnuté: 92x | 27.11.2017

Návrh - príloha č. 1 k VzN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prev. náklady Stiahnuté: 81x | 27.11.2017

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Stiahnuté: 127x | 27.11.2017

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 Stiahnuté: 137x | 27.11.2017

Zápisnica OZ 4.12.2017 Stiahnuté: 200x | 18.12.2017

Uznesenie OZ 4.12.2017 Stiahnuté: 176x | 18.12.2017

Zasadnutie OZ 23.10.2017

2017

Pozvánka OZ Stiahnuté: 190x | 16.10.2017

Zápisnica OZ 23.10.2017 Stiahnuté: 180x | 02.11.2017

Uznesenie OZ 23.10.2017 Stiahnuté: 189x | 02.11.2017

Návrh - doplnenie VZN Zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava Stiahnuté: 133x | 16.10.2017

Návrh - Príloha č. 1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš a šk. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava Stiahnuté: 148x | 16.10.2017

Zasadnutie OZ 13.9.2017

2017

Pozvánka OZ Stiahnuté: 119x | 08.09.2017

Stránka