Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10. 7. 2024

16/2024

brožúra ŠINTAVSKÝ VODNÝ HRAD v počte 1000 kusov

2 684,00 EUR dvetisícšesťstoosemdesiatštyri eur

Foreko,s.r.o

Obec Šintava

10. 7. 2024

15/2024

Výrub troch havarijných stromov pomocou vysokozdvižnej plošiny.

684,00 EUR šesťstoosemdesiatštyri eur

Lumberjack s.r.o.

Obec Šintava

24. 6. 2024

14/2024

Vypracovanie záväzných stanovísk k stavbe.

120,00 EUR stodvadsať

Stat-ing s.r.o.

Obec Šintava

23. 4. 2024

12/2024

Vyhotovenie trativodu d hĺbky 5 m zo skruží vonkajší priemer 120 cm s napojením na 2 zvody.

3 065,49 EUR

Hrachostav s.r.o.

Obec Šintava

21. 3. 2024

11/2024

Vypracovanie projektu - rekonštrukcia vody studenej, teplej, cirkulačnej, rekonštrukcia zdroja ohrev

4 200,00 EUR štyritisíc dvesto €

AKS GROUP, s.r.o

Obec Šintava

18. 3. 2024

10/2024/2

právne služby

881,81 EUR osemstoosemdesiatjeden 81/100

Michal Mrva-advokátska kanc. s.r.o., Trnčianska 38, 82109 Bratislava - Ružinov

Obec Šintava

16. 2. 2024

10/2024/1

právne služby

851,20 EUR osemstopäťdesiatjeden 20/100

Michal Mrva-advokátska kanc. s.r.o., Trnčianska 38, 82109 Bratislava - Ružinov

Obec Šintava

12. 2. 2024

10/2024

Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Šintava - Zmeny a doplnky č. 5"

3 900,00 EUR

Stat-ing s.r.o.

Obec Šintava

7. 2. 2024

9/2024

Metrologické overenie prietokomera Badger Meter MAG Europa.

334,00 EUR

Hydroing s.r.o.

Obec Šintava

7. 2. 2024

8/2024

Filter typ 889 v počte 10 kusov.

239,58 EUR

Kubíček,VHS,s.r.o

Obec Šintava

29. 1. 2024

7/2024

Vyhotovenie geometrického plánu oddelenie a určenie vlastníckeho práva pozemku p.č. 3915/19 bez lis

1 850,00 EUR

GEODET-JS, s.r.o, 92551 Šintava č. 704

Obec Šintava

19. 1. 2024

6/2024

Servis dúchadiel ČOV Šintava

304,40 EUR

Kubíček,VHS,s.r.o

Obec Šintava

15. 1. 2024

5/2024

servisný zásah ČOV Šintava

218,40 EUR

Ttc, s.r.o

Obec Šintava

8. 1. 2024

2/2024

Kontrola s odberom vzoriek 4 krát ročne.

873,60 EUR osemstosedemdesiattri eur šesťdesiat centov

AquaLab,s.r.o

Obec Šintava

8. 1. 2024

1/2024

Vyhotovenie kartičiek - zvozový kalendár Šintava - v počte 800 kusov.

576,00 EUR Päťstosedemdesiatšesť €

Foreko,s.r.o

Obec Šintava

22. 11. 2023

19/2023

Objednávame si u Vás Automatický klasický dáždnik v dvoch farbách v počte 150 kusov toho 75 kusov -

903,00 EUR deväťstotri

THEMIS 4 YOU s.r.o.

Obec Šintava

12. 11. 2023

19/2023/1

právne služby

286,10 EUR dvestoosemdesiatšesť 10/100

Michal Mrva-advokátska kanc. s.r.o., Trnčianska 38, 82109 Bratislava - Ružinov

Obec Šintava

24. 11. 2023

19/2023/A

Tlačivá

7,20 EUR Sedem € 20 centov

Centrum polygrafických služieb

Obec Šintava

3. 11. 2023

18/2023

Kniha "Sila tlačeného slova" v počte 30 výtlačkov. Cena za 1 kus - 13 EUR. Spôsob dodania: osobné p

390,00 EUR Tristodeväťdesiat eur

Občianske združenie Galanta literárna

Obec Šintava

18. 10. 2023

17/2023/1

právne služby

169,12 EUR stošesťdesiatdeväť 12/100

Michal Mrva-advokátska kanc. s.r.o., Trnčianska 38, 82109 Bratislava - Ružinov

Obec Šintava

10. 10. 2023

17-2023

prezenty k akcii Október - mesiac úcty k starším

2 518,68 EUR Dvetisícpäťstoosemnásť eur, 68/100

FINERY DECOR,s.r.o

Obec Šintava

9. 11. 2023

16/2023

tlačivá

40,50 EUR

Ing.Zsolf Marczibal-Connect

Obec Šintava

9. 11. 2023

15/2023

Revízia kotlov v budovách obce

460,00 EUR

Igor Kollárik

Obec Šintava

31. 8. 2023

14/2023/1

právne služby

130,60 EUR stotridsať 60/100

Michal Mrva-advokátska kanc. s.r.o., Trnčianska 38, 82109 Bratislava - Ružinov

Obec Šintava

9. 11. 2023

14/2023

Výroba a dodanie kalendárov

100,00 EUR

FLORASERVIS s..ro

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 147