Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Protokol o výsl.kontr. NKÚ

9/2015

0,00 EUR

Najvyšší kontr. úrad SR

Obec Šintava

Rekonšt.a modern.materskej školy

10715

41 616,48 EUR

Ing.Ľubomír Sedláček

Obec Šintava

10. 6. 2015

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Šintava

Zmluva na poskatovanie služby

1

600,00 EUR

VEROBS,s.r.o Banská Bystrica

Obec Šintava

Zmluva o dielo

1

14 703,24 EUR

Profi Stav Team,s.r.o

Obec Šintava

poskytovanie audit. služieb

1

950,00 EUR

Ing. Darina Palatická

Obec Šintava

Zmluva o poskyt. audít.služieb

1

950,00 EUR

Ing. Darina Palatická

Obec Šintava

10. 1. 2014

Kúpna zmluva

1

650,00 EUR šesťstopäťdesiat

Jozef Stehel a manž. Ľudmila

Obec Šintava

O úprave vzáj.záväzk. vzťahov

1

4,50 EUR

ARDSYSTÉM,s.r.o

Obec Šintava

obedy - škola

601/2013

9 665,00 EUR

Mesto Sereď

Obec Šintava

Kúpna zmluva

1

1 010,00 EUR

Ľubomír Suhaji Šintava

Obec Šintava

Kúpna zmluva

1

610,00 EUR

Ivana Tóthová Šintava

Obec Šintava

Kúpna zmluva

1

790,00 EUR

Bohuš Čuperka a manž.

Obec Šintava

Zmluva o dielo

13/13/BCT

3 460,80 EUR

BioComplacT,s.r.o Bratislava

Obec Šintava

Poistná zmluva

14 4 1775

2 192,21 EUR

Union poisťovňa

Obec Šintava

Poistná zmluva

14 4 1775

2 192,21 EUR

Union poisťovňa

Obec Šintava

Kúpna zmluva

1

1 490,00 EUR

Mária Borňásová Šintava

Obec Šintava

Zmluva o odv.odpad.vôd

466/2013

1,00 EUR

Slov.pošta Banská Bystrica

Obec Šintava

Kúpna zmluva

1

1 020,00 EUR

Milan a Jozefína Zubatý

Obec Šintava

Kúpna zmluva

1

230,00 EUR

Peter Šona Šintava č.254

Obec Šintava

Zmluva o termínovom úvere

06/024/11

2 546,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šintava

Zmluva o používaní SW

2000/186

252,00 EUR

Remek,s.r.o Nitra

Obec Šintava

Zml.o poskytnutí fin.príspevku na soc.služby

1832/2013-M-ORF

84 480,00 EUR

Min.práce,soc.vecí a rod. SR

Obec Šintava

Záložná zmluva

0164-PRB/2011/Z

748 666,99 EUR

MDVRR SR

Obec Šintava

Záložná zmluva

202/373/2011

748 666,99 EUR

ŠFRB Bratislava

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 351-375 z 416