Detail zmluvy Dodatok č. 1/OcU-26/2023

Číslo dodatku k zmluve:
Dodatok č. 1/OcU-26/2023
Názov:
Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení majetku do správy a Dodatok č. 1 k Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku do správy e
Číslo zmluvy:
OcU-21/2023
Predmet zmluvy:
Úprava vzájomných vzťahov zmluvných strán súvisiacich so zverením nehnuteľn. majetku vo vlastn. obce
Cena:
597 091,34 EUR
1. Zmluvná strana:
Základná škola s Materskou školou kráľa Svätopluka Šintava
IČO:
37840517
DIČ:
2021677460
Adresa:
92551 Šintava, Mierové nám. 10
2. Zmluvná strana:
Obec Šintava
IČO:
00306193
DIČ:
2021000927
Adresa:
Šintava č. 244
Telefón:
031/7892370
E-mail:
obec@sintava.sk
Web:
www.sintava.sk
Meno podpisujúcej osoby:
Bc.Stanislava Režnáková
Funkcia podpisujúcej osoby:
starostka obce
Dátum účinnosti zmluvy:
9. 6. 2023
Platnosť zmluvy do:
neurčito
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
5. 6. 2023
Dátum zverejnenia:
8. 6. 2023