#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Informácia o úrovni vytriedenia KO za rok 2020

Obec Šintava v súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020: 32,41%

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v EUR/1 tonu (platná od 1.3.2021 do 28.2.2022) je 22,00 €.

Výpočet úrovne vytriedenia KO 2020.pdf (60.62 kB)