#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Informácia o úrovni vytriedenia KO za rok 2021

Obec Šintava v súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021: 47,53%

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v EUR/1 tonu (platná od 1.3.2022 do 28.2.2023) je 18,000 €.

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov.pdf (1.6 MB)