#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Pozvánka na ples 1

Pozvánka na ples

Dychová hudba Šintavanka Vás pozýva na PLES pri príležitosti 30. výročia jej založenia dňa 14.2.2020 v Reštaurácii Lodenica o 19,00 hod., vstupné 28,- €/osoba. celý text

ostatné | 22. 11. 2019 | Autor: Správca webu

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus. celý text

ostatné | 15. 11. 2019 | Autor: Správca webu

Opilovanie stromov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach, najneskôr do 7. januára 2020.
Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom vstúpi na dotknuté pozemky. Ak je z tohto dôvodu bezpečnosti potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je vlastník povinný požiadať Západoslovenskú distribučnú, a.s. o vypnutie vedenia najmenej 25 kalendárnych dní pred plánovaným okliesňovaním stromov. celý text

ostatné | 12. 11. 2019 | Autor: Západoslovenská distribučná, a.s.
plagát

Pozvánka na I. ples rodičov a priateľov školy

Rada rodičov pri ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava pozýva na I. ples rodičov a priateľov školy dňa 18.1.2020 o 19,00 hod. celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor: Správca webu

Zberné miesto na zelený biologicky rozložiteľný odpad otvorené!

Zelený biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a verejnej zelene – pokosená tráva, lístie, konáre a iné zvyšky po ošetrovaní drevín môžete opäť ukladať na zberné miesto pri čističke odpadových vôd.
Upozorňujeme občanov, že tento odpad treba dôsledne triediť podľa informačných tabuliek na konáre, burinu zo záhrad a trávu.
celý text

ostatné | 2. 8. 2019 | Autor: Správca webu

Nová služba SMS ROZHLAS

SMS ROZHLAS je novou službou, ktorú ponúkame všetkým občanom. Ide o efektívnu a priamu komunikáciu s občanmi pomocou krátkych textových správ - SMS na mobilný telefón alebo email. celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Správca webu

Vývoz zeleného odpadu

Obecný úrad v Šintave oznamuje občanom, že haluzovinu a konáre môžete dočasne vyvážať na skládku zeleného odpadu v dolnej časti obce - medzi veslárskym klubom a čistiarňou odpadových vôd. Trávu môžete vyvážať len do kontajnera umiestneného vo dvore obecného úradu.
O ďalšom potupne vás budeme priebežne informovať. celý text

ostatné | 10. 6. 2019 | Autor: starostka obce

Oznam

Obecný úrad v Šintave oznamuje občanom, že s okamžitou platnosťou dočasne pozastavuje vývoz odpadu na skládke pri čističke odpadových vôd. Občania môžu pokosenú trávu priniesť na dočasne vytvorené zberné miesto - dvor obecného úradu do veľkokapacitného kontajnera každý pracovný deň do 16,00 hod., v stredu do 17,30 hod., v piatok do 14,00 hod., v sobotu od 17,00 do 19,30 hod. Zberné miesto bude zatvorené v sobotu dňa 1.6.2019, kedy sa poriada akcia Deň detí a miestna komunikácia okolo obecného úradu bude uzatvorená. celý text

ostatné | 28. 5. 2019 | Autor: Správca webu
foto

Čo do kanalizácie nepatrí

Kvôli nedbanlivosti niektorých občanov sme už druhú nedeľu strávili pri čistení čerpadla na stanici čistiarne odpadových vôd, preto vás prosíme, aby ste do verejnej kanalizácie nehádzali: celý text

ostatné | 14. 5. 2019 | Autor: Správca webu

Pozvánka na divadelné predstavenie

Z dôvodu záujmu a peknej odozvy divákov, ochotníci pridávajú v mesiaci máj ešte jedno predstavenie.
Termín: 19. mája o 16,00 h (nedeľa)
Tešíme sa na Vás! celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor: Šintavskí ochotníci

Zvýšené nebezpečenstvo požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 9. mája 2019. celý text

ostatné | 9. 5. 2019 | Autor: Okresné riaditeľstvo HaZZ v Galante

Odstávka vody

ZsVaK Šaľa oznamujú, že dňa 11. apríla 2019 od 8,00 hod. až do odstránenia havarijného stavu vodovodného potrubia nebude v celej obci tiecť voda. Z toho dôvodu sa zásobte poterebným množstvom pitnej vody. celý text

ostatné | 10. 4. 2019 | Autor:

Pozvánka na Deň Zeme 2019

Obec Šintava srdečne pozýva všetkých dobrovoľníkov dňa 13.4.2019 v sobotu na každoročnú akcie "Vyčistime si svoju obec" s cieľom čistenia verejných priestranstiev a iných naplánovaných lokalít, vyčistenie prírody od odpadov a zvýšenie ekologického povedomia občanov. celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor: Správca webu

Podnet na odňatie čestného názvu ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

V prílohe korešpondencia s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Obce Šintava ohľadne podnetu na odňatie čestného názvu ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava. celý text

ostatné | 12. 2. 2019 | Autor: Správca webu

Poďakovanie

Vážení spoluobčania, starostka obce Vám ďakuje za ústretovosť a pomoc pri odpratávaní snehu. Na Vaše podnety, preverila situáciu a prosí Vás všetkých, ktorí stojacimi autami bránite vstupu do uličiek, aby ste tieto odstránili a pomohli tak vjazdu odhŕňacích mechanizmov. celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor: Správca webu

Oznam

Oznamujeme občanom, ktorí si zakúpili Kalendár obce 2019, že dňa 7.júna 2019 chýba zaznačený vývoz komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správca webu

Výzva starostky na spoluúčasť pri vytvorení komisií Obecného zastupiteľstva

Vážení občania,
zložením sľubu novozvolených poslancov OZ a starostky vo štvrtok dňa 6.12.2018 začala doba ďalšieho volebného obdobia, v ktorom sú komisie ako poradné orgány OZ súčasťou samosprávy. V záujme transparentnosti a spolupráce v komisiách vyzývam touto cestou občanov, ktorí majú záujem pracovať v týchto komisiách, aby svoj záujem nahlásili na obecný úrad, alebo priamo predsedom komisií: celý text

ostatné | 12. 12. 2018 | Autor: fin.-OcU

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 10.5.2018 o 10,00 hod. do odvolania. celý text

ostatné | 16. 5. 2018 | Autor:

Výzva na vykonanie deratizácie živočíšnych škodcov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vyzýva na realizáciu - vykonať deratizáciu - reguláciu živočíšnych škodcov celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor:

Silvester 2017 je tu!

Srdečne Vás pozývame na silvestrovsko-novoročný piknik dňa 31.12.2017 od 21,30 h na námestie obce Šintava privítať nový rok 2018. O hudbu sa postará DJ HUGO, varené vínko a punč je zabezpečený! celý text

ostatné | 21. 12. 2017 | Autor: Správca webu

Pozvánka na intuitívne ženské tance

Pozývam Vás naladiť sa sama na seba. Budeme spolu tancovať, ale aj zdieľať medzi sebou v bezpečnom kruhu žien, cvičiť s mojim vedením. Ľahko a žensky. Začíname 11. 1. 2018 od 17. 30 do 19.00 a potom každý štvrtok v priestoroch telocvične Základnej školy v Šintave. Stačí úsmev, sukňa karimatka a chuť niečo krásne pre seba urobiť. celý text

ostatné | 5. 12. 2017 | Autor: Darina Ondrejčeková

Upozornenie pre seniorov

Polícia upozorňuje že neustále zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na osobách vyššieho veku. celý text

ostatné | 28. 9. 2017 | Autor: Okresné riaditeľstvo PZ v Galante, pplk. Čeman
Voľba riaditeľa školy 1

Menovanie do funkcie

Dňa 26.5.2017 bol vymenovaný starostom obce, Miroslavom Holičkom, za riaditeľa ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. do 31.8.2022. celý text

ostatné | 6. 6. 2017 | Autor: Kolektív ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OR HaZZ v Galante vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 30.5.2017 o 10,00 hod. do odvolania. celý text

ostatné | 31. 5. 2017 | Autor:

Termíny separovaného zberu plastov a papiera od mája do decembra 2017

Máj 19,5., 30.5. Jún 16.6., 27.6. Júl 14.7., 25.7. August 11.8., 22.8. September 8.9., 19.9. Október 6.10., 17.10., November 3.11., December 1.12. a 29.12.2017. celý text

ostatné | 9. 5. 2017 | Autor: Slávka Dobišová

Znovuzrodené ochotnícke divadlo v Šintave uvádza hru PIESEŇ ŽIVOTA

Znovuzrodené ochotnícke divadlo v Šintave uvádza hru Vojtecha Šebelku PIESEŇ ŽIVOTA, v réžii Petra Miklošíka, dňa 20.5.2017 o 18,00 hod, a dňa 21.5.2017 o 17,00 h. na Farskom centre v Šintave. celý text

ostatné | 27. 4. 2017 | Autor: Roman Matušica

Šintavský majáles

Dychová hudba Šintavanka vás všetkých pozýva na Šintavský majáles dňa 13. mája 2017 v sobotu od 20,30 h. na obecnom námestí. celý text

ostatné | 27. 4. 2017 | Autor: Dychová hudba Šintavanka

Pozvánka na Okruh Súľovskými skalami

Turistický klub Túlavé líšky Vás pozýva na Okruh Súľovskými skalami dňa 14. mája 2017. Prihlášky do 11.5.2017. Cena 12,- €. celý text

ostatné | 27. 4. 2017 | Autor: Túlavé líšky

Metodický pokyn na napúšťanie vody do bazénov z verejného vodovodu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, odštepný závod Galanta informuje odberateľov o napúšťaní bazénov z verejného vodovodu celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

Preskúšanie sirén r. 2017

Termíny preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v roku 2017:
13.1.2017, 10.2.2017, 10.3.2017, 21.4.2017, 12.5.2017, 9.6.2017, 14.7.2017, 11.8.2017, 8.9.2017, 13.10.2017, 10.11.2017, 8.12.2017 v čase o 12,00 hod. dvojminútovým stálym tónom. celý text

ostatné | 13. 1. 2017 | Autor: OÚ Galanta
prvá prechádzajúci
z 2
posledná