#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 10
ďalší posledná

Upozornenie pre chodcov a cyklistov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante pripomína chodcom aj cyklistom, ktorí sú najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky, aby nezabúdali na povinnosti, ktoré musia dodržiavať. celý text

ostatné | 23. 9. 2015 | Autor:

Dôchodcovia s nárokom na minimálny dôchodok: Nezabudnite na overený podpis, netreba platiť poštovné!

Sociálna poisťovňa upozorňuje starobných dôchodcov, ktorí v uplynulých dňoch dostali výzvu na uplatnenie nároku na minimálny dôchodok, aby si na tomto tlačive v záujme jeho správneho vyplnenia pozorne preštudovali aj poučenie. celý text

ostatné | 7. 9. 2015 | Autor:

Oznam pre stavebníkov

Obec Šintava oznamuje občanom, že dňa 23.6.2015 bola prijatá: celý text

ostatné | 28. 7. 2015 | Autor:

O z n á m e n i e o strategickom dokumente: „ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď, programovacie obdobie 2015-2024“

Do tohto oznámenia môžu občania nahliadnúť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. celý text

ostatné | 30. 6. 2015 | Autor:

Dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl – vyhodnotenie: Šintava podporená.

Vyjadrujeme radosť, že môžeme prijať všetkých záujemcov, ktorých sme nemohli prijať pre nedostatočné priestorové podmienky, pretože bol Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR schválený náš projekt rozšírenia materskej školy a naša obec bola podporená dotáciou 46 000€.

Miroslav Holička, starosta obce
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ školy celý text

ostatné | 5. 5. 2015 | Autor:

Zákaz vypaľovania trávy

Upozorňujeme občanov na to, že VYPAĽOVANIE porastov bylín, kríkov a stromov je podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi ZAKÁZANÉ. celý text

ostatné | 19. 3. 2015 | Autor:

Oznam pre odberateľov vody do bazénov.

Oznam pre odberateľov vody do bazénov. celý text

ostatné | 14. 4. 2014 | Autor:
prvá
z 10
ďalší posledná