#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 3
ďalší posledná

Fašiangové popoludnie

Vo farskom centre bolo v poslednú fašiangovú nedeľu veselo. celý text

ostatné | 4. 3. 2016 | Autor: Hercegová

Pozvánka na stolnotenisový turnaj

Srdečne pozývame všetkých športových fanúšikov na 6. ročník stolnotenisového turnaja neregistrovaných hráčov o putovný pohár starostu obce Šintava. Hrá sa v telocvični základnej školy v Šintave, štartovné 5,- € v cene je jedlo, nealko nápoj, káva. Prihlášky sú akceptované do 31.3. alebo 48 hráčov. Podrobnejšie informácie na tel. č. 0905 314 048. celý text

ostatné | 3. 3. 2016 | Autor: Dobišová

Pozvánka Fašiangové popoludnie

Mužský spevokol Rozmarín Vás pozýva na fašiangové popoludnie so spevom, ktoré bude dňa 7.2.2016 o 15,30 h vo Farskom centre v Šintave. Srdečne vás pozývame na posedenie pri šintavských pesničkách a piesňach z iných regiónov. celý text

ostatné | 29. 1. 2016 | Autor:

Stanovisko obce k diskus. príspevku poslanca Šimulčíka na Protokol NKU

Stanovisko obce k diskus. príspevku poslanca Šimulčíka na Protokol NKU celý text

ostatné | 18. 1. 2016 | Autor:

Pozvánka Fašiangová krojová zábava

Pozývame vás na FAŠIANGOVÚ KROJOVÚ ZÁBAVU, ktorá sa bude konať dňa 30.1.2016 so začiatkom o 19,00 h. na Farskom centre v Šintave. Do tanca hrá Dychová hudba Šintavanka a DJ. Vstupné 20,- € bez kroja, 17,- € v kroji. Vstupenky si môžete zakúpiť na obecnom úrade u p. Tóthovej. celý text

ostatné | 18. 1. 2016 | Autor:

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v roku 2016:

8.1.2016, 12.2.2016, 11.3.2016, 8.4.2016, 13.5.2016, 10.6.2016, 8.7.2016, 12.8.2016, 9.9.2016, 14.10.2016, 11.11.2016, 9.12.2016. Jednotný čas preskúšania sirén je o 12,00 hod. dvojminútovým stálym tónom. celý text

ostatné | 1. 1. 2016 | Autor:

Oznam o vývoze komunálneho odpadu

Oznam o vývoze komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov a Nový rok 2016 viac
Obecný úrad celý text

ostatné | 23. 12. 2015 | Autor:

Upozornenie pre chodcov a cyklistov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante pripomína chodcom aj cyklistom, ktorí sú najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky, aby nezabúdali na povinnosti, ktoré musia dodržiavať. celý text

ostatné | 23. 9. 2015 | Autor:

Dôchodcovia s nárokom na minimálny dôchodok: Nezabudnite na overený podpis, netreba platiť poštovné!

Sociálna poisťovňa upozorňuje starobných dôchodcov, ktorí v uplynulých dňoch dostali výzvu na uplatnenie nároku na minimálny dôchodok, aby si na tomto tlačive v záujme jeho správneho vyplnenia pozorne preštudovali aj poučenie. celý text

ostatné | 7. 9. 2015 | Autor:

Oznam pre stavebníkov

Obec Šintava oznamuje občanom, že dňa 23.6.2015 bola prijatá: celý text

ostatné | 28. 7. 2015 | Autor:

O z n á m e n i e o strategickom dokumente: „ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď, programovacie obdobie 2015-2024“

Do tohto oznámenia môžu občania nahliadnúť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. celý text

ostatné | 30. 6. 2015 | Autor:

Dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl – vyhodnotenie: Šintava podporená.

Vyjadrujeme radosť, že môžeme prijať všetkých záujemcov, ktorých sme nemohli prijať pre nedostatočné priestorové podmienky, pretože bol Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR schválený náš projekt rozšírenia materskej školy a naša obec bola podporená dotáciou 46 000€.

Miroslav Holička, starosta obce
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ školy celý text

ostatné | 5. 5. 2015 | Autor:

Zákaz vypaľovania trávy

Upozorňujeme občanov na to, že VYPAĽOVANIE porastov bylín, kríkov a stromov je podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi ZAKÁZANÉ. celý text

ostatné | 19. 3. 2015 | Autor:

Oznam pre odberateľov vody do bazénov.

Oznam pre odberateľov vody do bazénov. celý text

ostatné | 14. 4. 2014 | Autor:
prvá
z 3
ďalší posledná