#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 10
posledná

Zvýšené nebezpečenstvo požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 9. mája 2019. celý text

ostatné | 9. 5. 2019 | Autor: Okresné riaditeľstvo HaZZ v Galante

Odstávka vody

ZsVaK Šaľa oznamujú, že dňa 11. apríla 2019 od 8,00 hod. až do odstránenia havarijného stavu vodovodného potrubia nebude v celej obci tiecť voda. Z toho dôvodu sa zásobte poterebným množstvom pitnej vody. celý text

ostatné | 10. 4. 2019 | Autor:

Pozvánka na Deň Zeme 2019

Obec Šintava srdečne pozýva všetkých dobrovoľníkov dňa 13.4.2019 v sobotu na každoročnú akcie "Vyčistime si svoju obec" s cieľom čistenia verejných priestranstiev a iných naplánovaných lokalít, vyčistenie prírody od odpadov a zvýšenie ekologického povedomia občanov. celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor: Správca webu

Podnet na odňatie čestného názvu ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

V prílohe korešpondencia s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Obce Šintava ohľadne podnetu na odňatie čestného názvu ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava. celý text

ostatné | 12. 2. 2019 | Autor: Správca webu

Poďakovanie

Vážení spoluobčania, starostka obce Vám ďakuje za ústretovosť a pomoc pri odpratávaní snehu. Na Vaše podnety, preverila situáciu a prosí Vás všetkých, ktorí stojacimi autami bránite vstupu do uličiek, aby ste tieto odstránili a pomohli tak vjazdu odhŕňacích mechanizmov. celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor: Správca webu

Oznam

Oznamujeme občanom, ktorí si zakúpili Kalendár obce 2019, že dňa 7.júna 2019 chýba zaznačený vývoz komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správca webu

Výzva starostky na spoluúčasť pri vytvorení komisií Obecného zastupiteľstva

Vážení občania,
zložením sľubu novozvolených poslancov OZ a starostky vo štvrtok dňa 6.12.2018 začala doba ďalšieho volebného obdobia, v ktorom sú komisie ako poradné orgány OZ súčasťou samosprávy. V záujme transparentnosti a spolupráce v komisiách vyzývam touto cestou občanov, ktorí majú záujem pracovať v týchto komisiách, aby svoj záujem nahlásili na obecný úrad, alebo priamo predsedom komisií: celý text

ostatné | 12. 12. 2018 | Autor: fin.-OcU

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 10.5.2018 o 10,00 hod. do odvolania. celý text

ostatné | 16. 5. 2018 | Autor:

Výzva na vykonanie deratizácie živočíšnych škodcov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vyzýva na realizáciu - vykonať deratizáciu - reguláciu živočíšnych škodcov celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor:

Silvester 2017 je tu!

Srdečne Vás pozývame na silvestrovsko-novoročný piknik dňa 31.12.2017 od 21,30 h na námestie obce Šintava privítať nový rok 2018. O hudbu sa postará DJ HUGO, varené vínko a punč je zabezpečený! celý text

ostatné | 21. 12. 2017 | Autor: Správca webu

Pozvánka na intuitívne ženské tance

Pozývam Vás naladiť sa sama na seba. Budeme spolu tancovať, ale aj zdieľať medzi sebou v bezpečnom kruhu žien, cvičiť s mojim vedením. Ľahko a žensky. Začíname 11. 1. 2018 od 17. 30 do 19.00 a potom každý štvrtok v priestoroch telocvične Základnej školy v Šintave. Stačí úsmev, sukňa karimatka a chuť niečo krásne pre seba urobiť. celý text

ostatné | 5. 12. 2017 | Autor: Darina Ondrejčeková

Upozornenie pre seniorov

Polícia upozorňuje že neustále zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na osobách vyššieho veku. celý text

ostatné | 28. 9. 2017 | Autor: Okresné riaditeľstvo PZ v Galante, pplk. Čeman
Voľba riaditeľa školy 1

Menovanie do funkcie

Dňa 26.5.2017 bol vymenovaný starostom obce, Miroslavom Holičkom, za riaditeľa ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. do 31.8.2022. celý text

ostatné | 6. 6. 2017 | Autor: Kolektív ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OR HaZZ v Galante vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 30.5.2017 o 10,00 hod. do odvolania. celý text

ostatné | 31. 5. 2017 | Autor:

Termíny separovaného zberu plastov a papiera od mája do decembra 2017

Máj 19,5., 30.5. Jún 16.6., 27.6. Júl 14.7., 25.7. August 11.8., 22.8. September 8.9., 19.9. Október 6.10., 17.10., November 3.11., December 1.12. a 29.12.2017. celý text

ostatné | 9. 5. 2017 | Autor: Slávka Dobišová

Znovuzrodené ochotnícke divadlo v Šintave uvádza hru PIESEŇ ŽIVOTA

Znovuzrodené ochotnícke divadlo v Šintave uvádza hru Vojtecha Šebelku PIESEŇ ŽIVOTA, v réžii Petra Miklošíka, dňa 20.5.2017 o 18,00 hod, a dňa 21.5.2017 o 17,00 h. na Farskom centre v Šintave. celý text

ostatné | 27. 4. 2017 | Autor: Roman Matušica

Šintavský majáles

Dychová hudba Šintavanka vás všetkých pozýva na Šintavský majáles dňa 13. mája 2017 v sobotu od 20,30 h. na obecnom námestí. celý text

ostatné | 27. 4. 2017 | Autor: Dychová hudba Šintavanka

Pozvánka na Okruh Súľovskými skalami

Turistický klub Túlavé líšky Vás pozýva na Okruh Súľovskými skalami dňa 14. mája 2017. Prihlášky do 11.5.2017. Cena 12,- €. celý text

ostatné | 27. 4. 2017 | Autor: Túlavé líšky

Metodický pokyn na napúšťanie vody do bazénov z verejného vodovodu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, odštepný závod Galanta informuje odberateľov o napúšťaní bazénov z verejného vodovodu celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

Preskúšanie sirén r. 2017

Termíny preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v roku 2017:
13.1.2017, 10.2.2017, 10.3.2017, 21.4.2017, 12.5.2017, 9.6.2017, 14.7.2017, 11.8.2017, 8.9.2017, 13.10.2017, 10.11.2017, 8.12.2017 v čase o 12,00 hod. dvojminútovým stálym tónom. celý text

ostatné | 13. 1. 2017 | Autor: OÚ Galanta
Prezident oceňoval 1

Prezident oceňoval

Na 8. zjazde Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Poprade dňa 3.11.2016 bol ocenený aj náš spoluobčan, športovec Marián Tóth za vynikajúcu športovú reprezentáciu a propagáciu schopností nevidiacich ľudí. celý text

ostatné | 14. 11. 2016 | Autor: Jana Medveďová

Oznam o aktuálnych termínoch športových zápasoch

Oznam o aktuálnych termínoch športových zápasoch
našich klubov v obci Šintava hrajúcich doma a vonku na mesiac NOVEMBER 2016.
celý text

ostatné | 31. 10. 2016 | Autor: Roman Matušica

Kovy - ďalšia komodita, ktorú triedime!

AKO TRIEDIME KOVY
Občania vkladajú kovy do zberných nádob - 1100 litrových kontajnerov červenej farby rozmiestnených v obci na stanovištiach: pred predajňou potravín COOP Jednota a na ulici Nitrianska pri Priemstave.
Do zberných nádob na kovy umiestňujte obaly čisté a zbavené iných materiálov, zmenšite ich objem stlačením, alebo zošliapnutím.
Nevhadzujte: znečistené kovové obaly od farieb a lepidiel, chemikálií, kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty, nápojové kartóny a pod. celý text

ostatné | 21. 10. 2016 | Autor: Slávka Dobišová

Triedim odpady - investujem do svojej budúcnosti!

Nový zákon o odpadoch s účinnosťou od 1. júla 2016 prináša viaceré zmeny v systéme nakladania a triedenia odpadu z našich domácností. Pre potreby občanov uvádzame podrobnejší prehľad toho, čo triedime, a tiež informácie o spôsobe zberu vytriedeného odpadu.
Triedený zber odpadu v obci Šintava prebieha celoročne na stanovištiach triedeného zberu (pred potravinami COOP Jednota, pri cintoríne, pri priemstave, pri Lodenici) do 1100 litrových farebne odlíšených kontajnerov (papier, sklo, kovový odpad, textil), na zbernom mieste – vo dvore obecného úradu v čase úradných hodín (jedlé oleje a tuky, plasty, papier, drobný stavebný odpad, elektroodpad, objemný odpad), na zbernom mieste – pri ČOV (biologicky rozložiteľný odpad, kde sa zvlášť separuje drevná hmota a tráva).

celý text

ostatné | 21. 10. 2016 | Autor: Slávka Dobišová

Rady seniorom ako sa nestať obeťami podvodov

Vážení občania,

na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (seniorov), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. celý text

ostatné | 26. 4. 2016 | Autor: Okresné riaditeľstvo PZ v Galante, pplk. Kupec

Fašiangové popoludnie

Vo farskom centre bolo v poslednú fašiangovú nedeľu veselo. celý text

ostatné | 4. 3. 2016 | Autor: Hercegová

Pozvánka na stolnotenisový turnaj

Srdečne pozývame všetkých športových fanúšikov na 6. ročník stolnotenisového turnaja neregistrovaných hráčov o putovný pohár starostu obce Šintava. Hrá sa v telocvični základnej školy v Šintave, štartovné 5,- € v cene je jedlo, nealko nápoj, káva. Prihlášky sú akceptované do 31.3. alebo 48 hráčov. Podrobnejšie informácie na tel. č. 0905 314 048. celý text

ostatné | 3. 3. 2016 | Autor: Dobišová

Pozvánka Fašiangové popoludnie

Mužský spevokol Rozmarín Vás pozýva na fašiangové popoludnie so spevom, ktoré bude dňa 7.2.2016 o 15,30 h vo Farskom centre v Šintave. Srdečne vás pozývame na posedenie pri šintavských pesničkách a piesňach z iných regiónov. celý text

ostatné | 29. 1. 2016 | Autor:

Stanovisko obce k diskus. príspevku poslanca Šimulčíka na Protokol NKU

Stanovisko obce k diskus. príspevku poslanca Šimulčíka na Protokol NKU celý text

ostatné | 18. 1. 2016 | Autor:

Pozvánka Fašiangová krojová zábava

Pozývame vás na FAŠIANGOVÚ KROJOVÚ ZÁBAVU, ktorá sa bude konať dňa 30.1.2016 so začiatkom o 19,00 h. na Farskom centre v Šintave. Do tanca hrá Dychová hudba Šintavanka a DJ. Vstupné 20,- € bez kroja, 17,- € v kroji. Vstupenky si môžete zakúpiť na obecnom úrade u p. Tóthovej. celý text

ostatné | 18. 1. 2016 | Autor:
prvá
z 10
posledná