#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

O z n á m e n i e o strategickom dokumente: „ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď, programovacie obdobie 2015-2024“

Typ: ostatné
Do tohto oznámenia môžu občania nahliadnúť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

 

 

Dokument sa nachádza na Obecnom úrade Šintava kanc.č. 3. Tiež je zverejnený na webovom sídle MŽP SR: http://eia.enviroportal.sk/zoznam. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente Okresnému úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta, do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené obcou.
Obecný úrad


Vytvorené: 14. 1. 2016
Posledná aktualizácia: 8. 9. 2016 07:21
Autor: