#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznam pre stavebníkov

Typ: ostatné
Obec Šintava oznamuje občanom, že dňa 23.6.2015 bola prijatá:

 

 

- vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 142/2015 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z.z. O registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 141/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb s účinnosťou odo dňa 01.07.2015

Z uvedených zákonov vyplýva, že:

a/ stavebníci sú povinní k žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla predložiť geodetom zameraný adresný bod stavby, s uvedením zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky. Pri stavbách s viacerými vchodmi, rodinné dvojdomy, bytové domy, musí byť adresným bodom zameraný každý vchod samostatne.

b/ v prípade pomenovania novej ulice si stavebníci zabezpečia pred určením názvu ulice „Vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice“.

Z novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva, že:

- osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla do 30 dní od právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia.
Miroslav Holička


Vytvorené: 14. 1. 2016
Posledná aktualizácia: 8. 9. 2016 07:21
Autor: