#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

 

Projekty podané vo volebnom období 2018 - 2022

 

Celková výška získaných finančných príspevkov cez úspešné projekty vo volebnom období 2018 – 2022 zatiaľ predstavuje sumu 212 685,- eur.

Správy

#

Projekt

Vypracovanie účelových energetických auditov celý text

ostatné | 27. 9. 2022 | Autor: Správce Webu
Projekt zateplenia objektu školskej jedálne pri ZŠ v Šintave 1

Projekt zateplenia objektu školskej jedálne pri ZŠ v Šintave

Cieľom projektu je zateplenie obvodových stien a plášťa budovy, výmena strechy a výmena otvorových výplní (dvere, okná). celý text

ostatné | 2. 8. 2022 | Autor: Správce Webu
Projekt Henkel 1

Projekt Henkel

Cieľom projektu bolo vytvorenie oddychovej zóny pre klientov ZOS – projekt úspešný. celý text

ostatné | 27. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Projekt SPP - športové podujatia a aktivity

Cieľom projektu bolo získanie finančných prostriedkov na otvorenie zrekonštruovaného športového areálu v škole, spojeného s oslavami MDD celý text

ostatné | 27. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Projekt na zakúpenie techniky na obecný úrad

Zopakovanie neúspešného projektu z r. 2021 - projekt neúspešný celý text

ostatné | 27. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Projekt Detské ihriská

Cieľom projektu bolo zrekonštruovať, rozšíriť a doplniť hracie prvky pre deti na detské ihrisko pred obecným úradom. celý text

ostatné | 27. 7. 2022 | Autor: Správce Webu
Projekt úpravy školského areálu  1

Projekt úpravy školského areálu

Cieľom projektu bolo zrekonštruovať športový areál v škole a ponúknuť väčšie možnosti na športovanie pre obyvateľov obce. celý text

ostatné | 27. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Projekt opravy strechy ZOS a rekonštrukcia kotolne

Cieľom projektu bolo zakúpenie nového výmenníka a odstavenie starého kotla na ohrev vody, čím by sme vedeli šetriť finančné prostriedky pre ZOS. celý text

ostatné | 27. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Projekt vodozádržných opatrení

Cieľom projektu bolo odviesť dažďovú vodu z miestnych komunikácií do vsakovacej nádrže a odpojiť dažďové vody od kanalizácie. celý text

ostatné | 27. 7. 2022 | Autor: Správce Webu
Projekt vodozádržných opatrení 1

Projekt vodozádržných opatrení

Podaná prvá časť projektu - projekt doplnený o stavebné povolenie vodnej stavby celý text

ostatné | 27. 7. 2022 | Autor: Správce Webu
Projekt Oporný bod ZOS 1

Projekt Oporný bod ZOS

Zakúpenie kyslíkového koncentrátora, chirurgickej odsávačky, inkontinenčné podložky, hygienické a dezinfekčné prostriedky. celý text

ostatné | 27. 7. 2022 | Autor: Správce Webu
Projektová výzva Volkswagen  1

Projektová výzva Volkswagen

Do zariadenia opatrovateľskej služby – zakúpenie masážneho kresla, tabletu, hygienické a dezinfekčné prostriedky – projekt úspešný – zrealizovaný. celý text

ostatné | 27. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Projekt COOP Jednota

Cieľom projektu bolo zakúpenie Party stanu na akcie poriadané obcou – projekt neúspešný celý text

ostatné | 27. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Projekt COOP Jednota

nové stoly a stoličky do jedálne Zariadenia opatrovateľskej služby. celý text

ostatné | 27. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Projekt na zakúpenie techniky na Obecný úrad

Cieľom projektu bolo zakúpenie nového traktora s príslušenstvom, aby sme mohli rozšíriť služby pre občanov obce, nakoľko traktor, ktorý máme v obci tieto služby nevie pokryť z technických dôvodov - projekt neúspešný. celý text

ostatné | 27. 7. 2022 | Autor: Správce Webu
Projekt zakúpenia kompostérov a drviča 1

Projekt zakúpenia kompostérov a drviča

Cieľom projektu bolo zakúpenie kompostéra pre každú domácnosť pre zber zeleného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu, zníženie nákladov pre odvoz zeleného odpadu zo skládky a zvýšenie miery separácie v obci. celý text

ostatné | 27. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Projekt vinárov

Cieľom projektu bolo vytvorenie vinárskej pivnice a múzea v priestoroch bývalého klubu mládeže pod obecným úradom, v súvislosti so založením vinárskeho spolku - projekt neúspešný - verejné hlasovanie. celý text

ostatné | 27. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Projekt zariadenia jedálne ZOS

Cieľom projektu bolo zmodernizovanie a výmena stoličiek a stolov v jedálni Zariadenia opatrovateľskej služby - projekt zastavený (Covid). celý text

ostatné | 27. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Projekt výmeny hygienických zariadení VO

Cieľom projektu bola oprava a modernizácia hygienických zariadení na veslárskom klube, ktorý je majetkom obce. celý text

ostatné | 27. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Projekt Knižnica

Cieľom projektu bolo zakúpenie nových kníh do obecnej knižnice. celý text

ostatné | 27. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Projekt Výmena verejného rozhlasu

Cieľom projektu bolo zmodernizovanie obecného rozhlasu a zakúpenie automatickej ústredne - projekt zastavený (Covid) celý text

ostatné | 27. 7. 2022 | Autor: Správce Webu
Projekt Zelené obce 2

Projekt Zelené obce

Cieľom projektu bola výsadba nových stromov v obci. Jednalo sa o vysadenie  cca 80 ks stromov na verejných priestranstvách obce (Dlhá ulica, cintorín, Šalanka, Čurgov) celý text

ostatné | 27. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Lezecká stena projekt Tatra banky

Cieľom projektu bolo doplnenie herného prvku na detské ihrisko pred budovou Obecného úradu - projekt neúspešný celý text

ostatné | 27. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Športová podpora OH nádejí VO

Cieľom projektu bola dotácia na vytvorenie tréningových procesov a podpora talentov a nádejí vo veslovaní - projekt neúspešný celý text

ostatné | 27. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Rozšírenie kamerového systému

Obec sa zapojila do projektu v r.2013, kedy boli nainštalované  kamery v počte 5 kusov, odvtedy ich počet nebol rozšírený. celý text

ostatné | 27. 7. 2022 | Autor: Správce Webu
Energetické certifikáty 1

Projekt - Vypracovanie účelových energetických auditov

Energetické certifikáty obecných budov Šintava - AUDIT celý text

ostatné | 17. 5. 2022 | Autor: Správce Webu