#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava účinné od 22.9.2020 Stiahnuté: 248x | 02.09.2022

Dodatok 1 k Zasadam hospodárenia s majetkom obce Šintava, schválené dňa 6.6.2022 Stiahnuté: 82x | 14.06.2022

Dodatok č.2 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Šintava, schválené dňa 24.4.2023 Stiahnuté: 30x | 27.04.2023

Príloha k dodatku č 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Šintava, Prevádzkový poriadok MŠA schválené dňa 24.4.2023 Stiahnuté: 26x | 07.07.2023

Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Šintava, schválené dňa 26.6.2023 Stiahnuté: 16x | 07.07.2023

Pravidlá poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby pre obyvateľov z rozpočtu obce Šintava na rok 2023 Stiahnuté: 16x | 07.07.2023

Podrobnosti na určenie a vedenie poradia doručených žiadostí o poskytovanie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obcou Šintava Stiahnuté: 13x | 07.07.2023

Požiarny štatút obce Šintava Stiahnuté: 374x | 26.06.2019

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šintava Stiahnuté: 328x | 13.10.2020

Zásady odmeňovania účinkujúcich pri občianskych obradoch a slávnostiach obce Šintava Stiahnuté: 195x | 11.03.2021

Zásady odmeňovania poslancov, členov a tajomníkov komisií OZ v Šintave Stiahnuté: 151x | 11.03.2021

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Šintave13.2.2023 Stiahnuté: 40x | 16.02.2023

ZRUŠENÉ - Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií ... Stiahnuté: 316x | 11.03.2021

ZRUŠENÉ Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 712x | 16.02.2023

ZRUŠENÉ - Zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava Stiahnuté: 528x | 29.09.2020

Stránka

  • 1