#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zásady odmeňovania poslancov členov a tajomníkov komisií OZ v Šintave Stiahnuté: 13x | 21.12.2023

Pravidlá poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby pre obyvateľov z rozpočtu obce Šintava na rok 2024 Stiahnuté: 13x | 21.12.2023

Zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava + príloha Prevádzkový poriadok multifunkčného športového areálu v Šintave, schválené dňa 20.11.2023 Stiahnuté: 31x | 23.11.2023

Pravidlá poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby pre obyvateľov z rozpočtu obce Šintava na rok 2023 Stiahnuté: 42x | 07.07.2023

Podrobnosti na určenie a vedenie poradia doručených žiadostí o poskytovanie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obcou Šintava Stiahnuté: 38x | 07.07.2023

Požiarny štatút obce Šintava Stiahnuté: 398x | 26.06.2019

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šintava Stiahnuté: 410x | 13.10.2020

Zásady odmeňovania účinkujúcich pri občianskych obradoch a slávnostiach obce Šintava Stiahnuté: 276x | 11.03.2021

ZRUŠENÉ - Zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava účinné od 22.9.2020 Stiahnuté: 276x | 23.11.2023

ZRUŠENÉ - Dodatok 1 k Zásadam hospodárenia s majetkom obce Šintava, schválené dňa 6.6.2022 Stiahnuté: 107x | 23.11.2023

ZRUŠENÉ - Dodatok č.2 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Šintava, schválené dňa 24.4.2023 Stiahnuté: 59x | 23.11.2023

ZRUŠENÉ Zásady odmeňovania poslancov, členov a tajomníkov komisií OZ v Šintave Stiahnuté: 185x | 21.12.2023

ZRUŠENÉ - Príloha k dodatku č 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Šintava, Prevádzkový poriadok MŠA schválené dňa 24.4.2023 Stiahnuté: 52x | 23.11.2023

ZRUŠENÉ - Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Šintava, schválené dňa 26.6.2023 Stiahnuté: 40x | 23.11.2023

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Šintave13.2.2023 Stiahnuté: 87x | 16.02.2023

ZRUŠENÉ - Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií ... Stiahnuté: 341x | 11.03.2021

ZRUŠENÉ Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 739x | 16.02.2023

ZRUŠENÉ - Zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava Stiahnuté: 551x | 29.09.2020

Stránka

  • 1