#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá ku stiahnutiu tu:

Evidencia obyvateľstva

Návrh o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 408x | 13.02.2018

Príloha k žiadosti o vydanie oznámenia o určení súpisného čísla Stiahnuté: 375x | 13.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 316x | 13.02.2018

Žiadosť o zrušení súpisného čísla Stiahnuté: 325x | 13.02.2018

Sociálne veci

Žiadosť o poskytovanie jednorázovej sociálnej dávky Stiahnuté: 343x | 13.02.2018

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálne služby Stiahnuté: 385x | 13.02.2018

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 378x | 13.02.2018

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 336x | 13.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie užívania malého zdroja znečistovania ovzdušia Stiahnuté: 322x | 13.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov Stiahnuté: 363x | 13.02.2018

Územné plánovanie a stavebný poriadok

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 329x | 13.02.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 297x | 13.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 309x | 13.02.2018

Ohlásenie-drobnej stavby-stavebných úprav-udržiavacích prác Stiahnuté: 177x | 13.04.2018

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 352x | 13.02.2018

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 375x | 13.02.2018

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 175x | 13.02.2018

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 152x | 13.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 378x | 19.04.2018

Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie Stiahnuté: 184x | 13.02.2018

Stránka