#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá ku stiahnutiu tu:

 

Evidencia obyvateľstva

Príloha k žiadosti o vydanie oznámenia o určení súpisného čísla Stiahnuté: 567x | 13.02.2018

žiadosť o poskytnutie nájomného bývania v obci Šintava Stiahnuté: 66x | 13.07.2022

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 61x | 11.07.2022

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 44x | 11.07.2022

Sociálne veci

žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky Stiahnuté: 155x | 29.07.2020

žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 159x | 29.07.2020

žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 158x | 29.07.2020

Životné prostredie

Žiadosť o súhlas k vydaniu povolenia stavby stacionárneho zdroja podľa § 26 ods. 1 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. Stiahnuté: 4x | 18.09.2023

Žiadosť o súhlas na trvalé užívanie stacionárneho zdroja podľa § 26 Stiahnuté: 5x | 18.09.2023

Žiadosť o vydanie povolenia (zmeny) stacionárneho zdroja podľa § 27 ods. 1 zákona č. 146/2023 Stiahnuté: 2x | 18.09.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov Stiahnuté: 260x | 20.11.2019

Územné plánovanie a stavebný poriadok

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 157x | 29.07.2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 238x | 29.07.2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 151x | 29.07.2020

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác Stiahnuté: 316x | 01.06.2020

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 554x | 13.02.2018

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 168x | 29.07.2020

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 152x | 29.07.2020

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 144x | 29.07.2020

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 197x | 29.07.2020

Stránka