#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá ku stiahnutiu tu:

Evidencia obyvateľstva

Návrh o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 350x | 13.02.2018

Príloha k žiadosti o vydanie oznámenia o určení súpisného čísla Stiahnuté: 279x | 13.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 259x | 13.02.2018

Žiadosť o zrušení súpisného čísla Stiahnuté: 270x | 13.02.2018

Sociálne veci

Žiadosť o poskytovanie jednorázovej sociálnej dávky Stiahnuté: 291x | 13.02.2018

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálne služby Stiahnuté: 325x | 13.02.2018

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 305x | 13.02.2018

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 283x | 13.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie užívania malého zdroja znečistovania ovzdušia Stiahnuté: 269x | 13.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov Stiahnuté: 297x | 13.02.2018

Územné plánovanie a stavebný poriadok

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 273x | 13.02.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 226x | 13.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 253x | 13.02.2018

Ohlásenie-drobnej stavby-stavebných úprav-udržiavacích prác Stiahnuté: 108x | 13.04.2018

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 292x | 13.02.2018

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 313x | 13.02.2018

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 119x | 13.02.2018

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 100x | 13.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 269x | 19.04.2018

Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie Stiahnuté: 126x | 13.02.2018

Stránka