#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá ku stiahnutiu tu:

Evidencia obyvateľstva

Návrh o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 419x | 13.02.2018

Príloha k žiadosti o vydanie oznámenia o určení súpisného čísla Stiahnuté: 386x | 13.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 328x | 13.02.2018

Žiadosť o zrušení súpisného čísla Stiahnuté: 340x | 13.02.2018

Sociálne veci

Žiadosť o poskytovanie jednorázovej sociálnej dávky Stiahnuté: 354x | 13.02.2018

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálne služby Stiahnuté: 403x | 13.02.2018

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 396x | 13.02.2018

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 349x | 13.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie užívania malého zdroja znečistovania ovzdušia Stiahnuté: 332x | 13.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov Stiahnuté: 9x | 20.11.2019

Územné plánovanie a stavebný poriadok

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 339x | 13.02.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 307x | 13.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 320x | 13.02.2018

Ohlásenie-drobnej stavby-stavebných úprav-udržiavacích prác Stiahnuté: 188x | 13.04.2018

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 368x | 13.02.2018

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 391x | 13.02.2018

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 186x | 13.02.2018

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 162x | 13.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 400x | 19.04.2018

Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie Stiahnuté: 195x | 13.02.2018

Stránka