#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá ku stiahnutiu tu:

 

Evidencia obyvateľstva

Príloha k žiadosti o vydanie oznámenia o určení súpisného čísla Stiahnuté: 411x | 13.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 353x | 13.02.2018

Žiadosť o zrušení súpisného čísla Stiahnuté: 387x | 13.02.2018

Sociálne veci

Žiadosť o poskytovanie jednorázovej sociálnej dávky Stiahnuté: 408x | 13.02.2018

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálne služby Stiahnuté: 436x | 13.02.2018

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 440x | 13.02.2018

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 375x | 13.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie užívania malého zdroja znečistovania ovzdušia Stiahnuté: 358x | 13.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov Stiahnuté: 46x | 20.11.2019

Územné plánovanie a stavebný poriadok

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 366x | 13.02.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 339x | 13.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 343x | 13.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác Stiahnuté: 0x | 01.06.2020

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 389x | 13.02.2018

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 424x | 13.02.2018

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 209x | 13.02.2018

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 182x | 13.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 482x | 19.04.2018

Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie Stiahnuté: 225x | 13.02.2018

Žiadosť o vyjadrenie k reklamnej stavbe Stiahnuté: 256x | 13.02.2018

Stránka