#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá ku stiahnutiu tu:

 

Evidencia obyvateľstva

Príloha k žiadosti o vydanie oznámenia o určení súpisného čísla Stiahnuté: 439x | 13.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 18x | 29.07.2020

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 17x | 29.07.2020

Sociálne veci

žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky Stiahnuté: 21x | 29.07.2020

žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 21x | 29.07.2020

žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 20x | 29.07.2020

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 19x | 29.07.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie užívať stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 22x | 29.07.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov Stiahnuté: 74x | 20.11.2019

Územné plánovanie a stavebný poriadok

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 21x | 29.07.2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 18x | 29.07.2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 17x | 29.07.2020

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác Stiahnuté: 43x | 01.06.2020

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 414x | 13.02.2018

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 18x | 29.07.2020

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 18x | 29.07.2020

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 17x | 29.07.2020

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 19x | 29.07.2020

Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie Stiahnuté: 261x | 13.02.2018

Žiadosť o vyjadrenie k reklamnej stavbe Stiahnuté: 287x | 13.02.2018

Stránka