#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá ku stiahnutiu tu:

Evidencia obyvateľstva

Návrh o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 428x | 13.02.2018

Príloha k žiadosti o vydanie oznámenia o určení súpisného čísla Stiahnuté: 396x | 13.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 338x | 13.02.2018

Žiadosť o zrušení súpisného čísla Stiahnuté: 360x | 13.02.2018

Sociálne veci

Žiadosť o poskytovanie jednorázovej sociálnej dávky Stiahnuté: 394x | 13.02.2018

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálne služby Stiahnuté: 418x | 13.02.2018

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 410x | 13.02.2018

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 360x | 13.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie užívania malého zdroja znečistovania ovzdušia Stiahnuté: 345x | 13.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov Stiahnuté: 32x | 20.11.2019

Územné plánovanie a stavebný poriadok

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 347x | 13.02.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 318x | 13.02.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 329x | 13.02.2018

Ohlásenie-drobnej stavby-stavebných úprav-udržiavacích prác Stiahnuté: 197x | 13.04.2018

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 373x | 13.02.2018

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 408x | 13.02.2018

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 197x | 13.02.2018

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 171x | 13.02.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 456x | 19.04.2018

Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie Stiahnuté: 208x | 13.02.2018

Stránka