#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá ku stiahnutiu tu:

 

Evidencia obyvateľstva

Príloha k žiadosti o vydanie oznámenia o určení súpisného čísla Stiahnuté: 495x | 13.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 71x | 29.07.2020

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 86x | 29.07.2020

Sociálne veci

žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky Stiahnuté: 82x | 29.07.2020

žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 78x | 29.07.2020

žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 82x | 29.07.2020

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 87x | 29.07.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie užívať stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 85x | 29.07.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov Stiahnuté: 167x | 20.11.2019

Územné plánovanie a stavebný poriadok

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 93x | 29.07.2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 85x | 29.07.2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 85x | 29.07.2020

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác Stiahnuté: 176x | 01.06.2020

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 474x | 13.02.2018

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 77x | 29.07.2020

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 84x | 29.07.2020

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 76x | 29.07.2020

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 93x | 29.07.2020

Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie Stiahnuté: 345x | 13.02.2018

Žiadosť o vyjadrenie k reklamnej stavbe Stiahnuté: 358x | 13.02.2018

Stránka