#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

tu ku stiahnutiuVšeobecné záväzné nariadenia

VZN

Príloha č. 1 k VZN o výške dotácie na osobné prevádzkové náklady ... Stiahnuté: 20x | 19.12.2019

VZN č. 21/2019 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Stiahnuté: 22x | 19.12.2019

VZN č. 20/2019 o miestnych daniach Stiahnuté: 40x | 20.11.2019

Dodatok č. 2 VZN 18/2018, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajni školskej jedálni Stiahnuté: 37x | 25.09.2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2012 zo dňa 3.12.2012, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Stiahnuté: 45x | 25.09.2019

Požiarny štatút obce Šintava Stiahnuté: 115x | 26.06.2019

Dodatok č. 1 VZN obce Šintava č. 18/2018 Stiahnuté: 94x | 28.03.2019

VZN č. 19/2019 Prílohy Stiahnuté: 114x | 28.03.2019

VZN č. 19/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Šintava Stiahnuté: 156x | 28.03.2019

Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií ... Stiahnuté: 109x | 04.02.2019

Zmena VZN 16-2018 Stiahnuté: 107x | 05.02.2019

VZN č. 18/2018 zo dňa 30.8.2018, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni Stiahnuté: 102x | 15.01.2019

VZN č. 15/2018 ktorým sa ruší VZN č. 7/2011 Stiahnuté: 131x | 28.06.2018

VZN č. 16/2018 vrátane prílohy č. 1 Stiahnuté: 173x | 28.06.2018

VZN č. 17/2018 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce Šintava Stiahnuté: 184x | 28.06.2018

Dodatok č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Šintava č. 24/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v ZOS Šintava Stiahnuté: 234x | 02.02.2018

VZN č. 10/2016 zo dňa 5.12.2016 o nakladaní s komunálnym odpadom- schválené Stiahnuté: 279x | 23.03.2017

VZN obce Šintava č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 316x | 23.03.2017

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 456x | 19.12.2016

Zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava - 2. pracovná verzia - schválené Stiahnuté: 298x | 19.12.2016

Stránka