#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

2008 - 2019

VZN dodatok č. 4.pdf Stiahnuté: 48x | 28.06.2017

Príloha č. 1 k VZN o výške dotácie na osobné prevádzkové náklady ... Stiahnuté: 176x | 19.12.2019

VZN č. 21/2019 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Stiahnuté: 188x | 19.12.2019

VZN č. 20/2019 o miestnych daniach Stiahnuté: 429x | 20.11.2019

Dodatok č. 2 VZN 18/2018, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajni školskej jedálni Stiahnuté: 220x | 25.09.2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2012 zo dňa 3.12.2012, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Stiahnuté: 203x | 25.09.2019

Dodatok č. 1 VZN obce Šintava č. 18/2018 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajni šk. jedálni Stiahnuté: 242x | 20.05.2020

VZN č. 19/2019 Prílohy o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 298x | 20.05.2020

VZN č. 19/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Šintava Stiahnuté: 368x | 28.03.2019

Zmena VZN 16-2018 o výške dotácie a osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš Stiahnuté: 276x | 20.05.2020

VZN č. 18/2018 zo dňa 30.8.2018, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni Stiahnuté: 289x | 15.01.2019

VZN č. 15/2018 ktorým sa ruší VZN č. 7/2011 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 267x | 20.05.2020

VZN č. 16/2018 vrátane prílohy č. 1 o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš Stiahnuté: 334x | 20.05.2020

VZN č. 17/2018 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce Šintava Stiahnuté: 308x | 28.06.2018

VZN č. 10/2016 zo dňa 5.12.2016 o nakladaní s komunálnym odpadom- schválené Stiahnuté: 441x | 23.03.2017

VZN obce Šintava č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 475x | 23.03.2017

VZN doplnok KO a DSO 2016 Stiahnuté: 576x | 21.12.2015

Stanovisko VZN 10.12.2015 Stiahnuté: 522x | 06.12.2015

Príloha č.1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava Stiahnuté: 418x | 02.10.2015

VZN č.4/2015, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu do základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 408x | 02.10.2015

Stránka