#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Dodatok č.1 k VZN č. 17/2008, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Stiahnuté: 375x | 21.01.2016

Dodatok č.1 k VZN č. 19/2008, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni Stiahnuté: 226x | 21.01.2016

Návrh k VZN 10.12.2015 Stiahnuté: 157x | 21.01.2016

Pozvánka na riadne zasadanie OZ, ktoré sa uskutoční 10. decembra 2015 Stiahnuté: 227x | 21.01.2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach č. 30/2010 Stiahnuté: 291x | 18.03.2020

VZN 12/2017 o miestnych daniach Stiahnuté: 37x | 20.11.2019

VZN 5/2015 o miestnych daniach Stiahnuté: 51x | 20.11.2019

VZN č. 20-2008 o určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Šintava Stiahnuté: 252x | 21.01.2016

VZN č. 21-2008 o miestnych daniach Stiahnuté: 305x | 21.01.2016

VZN č. 22-2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 324x | 21.01.2016

VZN č. 4/2011 o miestnych daniach Stiahnuté: 259x | 21.01.2016

VZN č.12/2012 o miestnych daniach Stiahnuté: 223x | 21.01.2016

VZN č.16 - návrh Stiahnuté: 368x | 21.01.2016

VZN č.25-2009 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Stiahnuté: 273x | 21.01.2016

VZN č.27-2009 o miestnych daniach Stiahnuté: 216x | 19.03.2020

VZN č.28-2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 238x | 18.03.2020

VZN č.5/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 318x | 19.03.2020

VZN č.7/2011 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom Stiahnuté: 433x | 15.12.2011

VZN č.9/2012 o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 196x | 21.01.2016

Stránka

  • 1