#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Šintava číslo 24/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 478x | 22.06.2012

Dodatok č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Šintava č. 24/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v ZOS Šintava Stiahnuté: 451x | 02.02.2018

Dodatok č.1 k VZN č. 17/2008, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Stiahnuté: 567x | 21.01.2016

Dodatok č.1 k VZN č. 19/2008, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni Stiahnuté: 400x | 21.01.2016

Dodatok č.1/2011 k VZN 25/2009 - prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Stiahnuté: 321x | 24.05.2011

Návrh k VZN 10.12.2015 Stiahnuté: 293x | 21.01.2016

Návzrh dodatku č.3 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Šintava číslo 24/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 489x | 04.09.2012

Pozvánka na riadne zasadanie OZ, ktoré sa uskutoční 10. decembra 2015 Stiahnuté: 411x | 21.01.2016

Príloha č. 1 k VZN č. 142007 o podmienkach nájmu bytov - Zábezpeka 2007 Stiahnuté: 508x | 24.02.2016

Príloha č.1 k VZN č. 22011 o podmienkach nájmu bytov - Zábezpeka 2011 Stiahnuté: 486x | 24.02.2016

V Z N č. 29/2010 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Šintava Stiahnuté: 384x | 03.11.2010

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach č. 30/2010 Stiahnuté: 462x | 18.03.2020

Všeobecno záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.31/2010 Stiahnuté: 394x | 30.11.2010

VZN 12/2017 o miestnych daniach Stiahnuté: 249x | 20.11.2019

VZN 5/2015 o miestnych daniach Stiahnuté: 381x | 20.11.2019

VZN č. 2/2011 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu v obci Šintava Stiahnuté: 1,166x | 22.03.2011

VZN č. 20-2008 o určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Šintava Stiahnuté: 443x | 21.01.2016

VZN č. 21-2008 o miestnych daniach Stiahnuté: 580x | 21.01.2016

VZN č. 21/2019 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Stiahnuté: 240x | 19.12.2019

VZN č. 22-2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 605x | 21.01.2016

Stránka