#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Dodatok č.1 k VZN č. 17/2008, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Stiahnuté: 360x | 21.01.2016

Dodatok č.1 k VZN č. 19/2008, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni Stiahnuté: 210x | 21.01.2016

Návrh k VZN 10.12.2015 Stiahnuté: 141x | 21.01.2016

Pozvánka na riadne zasadanie OZ, ktoré sa uskutoční 10. decembra 2015 Stiahnuté: 213x | 21.01.2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach č. 30/2010 Stiahnuté: 277x | 18.03.2020

VZN 12/2017 o miestnych daniach Stiahnuté: 21x | 20.11.2019

VZN 5/2015 o miestnych daniach Stiahnuté: 38x | 20.11.2019

VZN č. 20-2008 o určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Šintava Stiahnuté: 236x | 21.01.2016

VZN č. 21-2008 o miestnych daniach Stiahnuté: 284x | 21.01.2016

VZN č. 22-2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 303x | 21.01.2016

VZN č. 4/2011 o miestnych daniach Stiahnuté: 244x | 21.01.2016

VZN č.12/2012 o miestnych daniach Stiahnuté: 212x | 21.01.2016

VZN č.16 - návrh Stiahnuté: 355x | 21.01.2016

VZN č.25-2009 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Stiahnuté: 259x | 21.01.2016

VZN č.27-2009 o miestnych daniach Stiahnuté: 204x | 19.03.2020

VZN č.28-2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 226x | 18.03.2020

VZN č.5/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 306x | 19.03.2020

VZN č.7/2011 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom Stiahnuté: 417x | 15.12.2011

VZN č.9/2012 o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 180x | 21.01.2016

Stránka

  • 1