#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Šintava číslo 24/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 415x | 22.06.2012

Dodatok č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Šintava č. 24/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v ZOS Šintava Stiahnuté: 380x | 02.02.2018

Dodatok č.1 k VZN č. 17/2008, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Stiahnuté: 492x | 21.01.2016

Dodatok č.1 k VZN č. 19/2008, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni Stiahnuté: 339x | 21.01.2016

Návrh k VZN 10.12.2015 Stiahnuté: 241x | 21.01.2016

Návzrh dodatku č.3 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Šintava číslo 24/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 433x | 04.09.2012

Pozvánka na riadne zasadanie OZ, ktoré sa uskutoční 10. decembra 2015 Stiahnuté: 347x | 21.01.2016

Príloha č. 1 k VZN č. 142007 o podmienkach nájmu bytov - Zábezpeka 2007 Stiahnuté: 436x | 24.02.2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach č. 30/2010 Stiahnuté: 397x | 18.03.2020

Všeobecno záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.31/2010 Stiahnuté: 333x | 30.11.2010

VZN 12/2017 o miestnych daniach Stiahnuté: 174x | 20.11.2019

VZN 5/2015 o miestnych daniach Stiahnuté: 242x | 20.11.2019

VZN č. 20-2008 o určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Šintava Stiahnuté: 374x | 21.01.2016

VZN č. 21-2008 o miestnych daniach Stiahnuté: 456x | 21.01.2016

VZN č. 22-2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 508x | 21.01.2016

VZN č. 4/2011 o miestnych daniach Stiahnuté: 371x | 21.01.2016

VZN č.12/2012 o miestnych daniach Stiahnuté: 330x | 21.01.2016

VZN č.13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 505x | 19.12.2012

VZN č.14/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území Obce Šintava Stiahnuté: 454x | 02.12.2014

VZN č.16 - návrh Stiahnuté: 474x | 21.01.2016

Stránka