#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

VZN č. 3/2011 ktorým sa určujú podmienky o nájme nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Šintava Stiahnuté: 370x | 07.12.2011

VZN č. 4/2011 o miestnych daniach Stiahnuté: 397x | 21.01.2016

VZN č.12/2012 o miestnych daniach Stiahnuté: 352x | 21.01.2016

VZN č.13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 526x | 19.12.2012

VZN č.14/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území Obce Šintava Stiahnuté: 477x | 02.12.2014

VZN č.16 - návrh Stiahnuté: 495x | 21.01.2016

VZN č.24-2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 351x | 23.02.2009

VZN č.25-2009 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Stiahnuté: 389x | 21.01.2016

VZN č.27-2009 o miestnych daniach Stiahnuté: 313x | 19.03.2020

VZN č.28-2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 344x | 18.03.2020

VZN č.5/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 448x | 19.03.2020

VZN č.7-2005 o poskyt dotácií+zmluvy Stiahnuté: 322x | 21.06.2005

VZN č.7/2011 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom Stiahnuté: 543x | 15.12.2011

VZN č.8-2005 o poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 644x | 11.10.2005

VZN č.9/2012 o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 327x | 21.01.2016

VZN dodatok č. 4.pdf Stiahnuté: 54x | 12.04.2023

Stránka