#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12.07.2018

7/2018

tlač stolového kalendára na r. 2019

1 279,20 EUR jedentisíc dvesto sedemdesiat deväť € 20 centov

FORK,s.r.o

Obec Šintava

22.08.2018

8/2018

Plavba po Dunaji, zámok Belveder, prehliadka Viedne

1 920,00 EUR Jedentisícdeväťstodvadsať eur

Satur Travel, a.s.

Obec Šintava

22.08.2018

8/2018

rovnošata pre DPZ

2 545,00 EUR dvetisícpäťstoštyridsaťpäť €

OCTAN plus, s.r.o

Obec Šintava

15.10.2018

9/2018

kábel, PTC termistor, sonda, vrtula

2 650,00 EUR dvetisíc šesťo päťdesiat eur

KSB Čerpadlá a armatúry,s.r.o, Gagarinova 7/c, 82103 Bratislava

Obec Šintava

15.10.2018

10/2018

oprava vstupu pred požiarnou zbrojnicou

910,00 EUR deväťstodesať €

Mikamont, s.r.o

Obec Šintava

14.11.2018

11/2018

plošina

27,00 EUR dvadsaťsedem €

ELEKT,s.r.o

Obec Šintava

21.12.2018

1

regulátor tlaku plynu

56,16 EUR Päťdesiat šesť € 16 centov

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a Bratislava

Obec Šintava

04.01.2019

1/2019

vykonanie rozboru vzoriek vody z ČOV

150,00 EUR jednostopäťdesiat €

Západosl. vodárenská spol.

Obec Šintava

20.05.2019

2/2019

Vystúpenie speváčky-Vinobranie 2019

1 800,00 EUR jedentisíc osemsto eur

ŠoPeRa production,s.r.o

Obec Šintava

16.07.2019

3/2019

drvenie biologického materiálu

500,00 EUR Päťsto €

Bioprodukt

Obec Šintava

23.08.2019

4/2019

Výroba stolového kalendára ŠINTAVA 2020

740,00 EUR Sedemstoštyridsať eur

FORK,s.r.o

Obec Šintava

23.08.2019

5/2019

Šintavské vinobranie 2019, ukážka podkúvanie koňa

250,00 EUR Dvestopäťdesiat eur

Tomáš Královič

Obec Šintava

04.09.2019

6/2019

objednávka autobusu-výlet seniorov

426,00 EUR štyristodvadsaťšesť €

Pillbus,s.r.o Močenok

Obec Šintava

10.09.2019

7/2019

objednávka balónovej výzdoby na akciu Vinobranie a Deň obce 2019

240,00 EUR Dvestoštyridsať eur

Kovač servis - Mgr. Jaroslav Kováč

Obec Šintava

11.09.2019

8/2019

Prečistenie prečerpacej stanice

100,00 EUR jednosto

Sezako Trnava , s.r.o

Obec Šintava

02.10.2019

9/2019

oprava prietokomeru na ČOV

200,00 EUR dvesto €

Bagder Meter Slovakia,s.r.o

Obec Šintava

10.10.2019

OBJ190973

Sviečky

573,60 EUR Päťstosedemdesiattri € 60 centov

FINERY DECOR,s.r.o

Obec Šintava

15.01.2020

01/2020

Vykonanie rozboru vzoriek vody z ČOV Šintava na rok 2020

100,00 EUR jednosto eur

Západosl. vodárenská spol.

Obec Šintava

07.02.2020

2/2020

Objednávka tlačív

14,30 EUR štrnásť € 30 centov

Centrum polygrafických služieb Bratislava

Obec Šintava

13.03.2020

02/2020

Pieskovanie stropu pivnice na Obecnom úrade v Šintave

600,00 EUR Šesťsto

Branislav Lorinc

Obec Šintava

05.06.2020

05/2020

Výmena mamutky lapača piesku na ČOV

1 000,00 EUR jedentisíc €

Biocompact Bratislava

Obec Šintava

26.06.2020

06/2020

Osadenie dopravného značenia

100,00 EUR jednosto €

Dopravná signalizácia SW a.s.

Obec Šintava

25.08.2020

10/2020

Oprava základov, kanalizácie, terénne úpravy a odvodnenie budovy ZŠ s MŠ

4 993,56 EUR štyritisíc deväťsto deväťdesiat tri € 56 centov

Ing. Ján Koričanský

Obec Šintava

16.07.2020

07/2020

Oprava PLC Logo Siemens na ČOV Šintava

1 355,00 EUR jedentisíctristopäťdesiatpäť €

Spoločnosť ttc,s.r.o

Obec Šintava

03.08.2020

08/2020

Orezy stromov

4 160,00 EUR štyritisícjednostošsťdesiat €

Miroslav Šimka-LESPRE

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: