#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
03.11.2021

16/2021

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na akciu Zateplenie objektu družiny pri ZŠ v Šintave

4 780,00 EUR štyritisíc sedemsto osemdesiat €

EU Union Stav s r.o., Miletičova 3/a, 82108 Bratislava

Obec Šintava

11.01.2022

1/2022

Zateplenie objektu ZŠ s MŠ a telocvične

9 890,00 EUR Deväťtisíc osemsto deväťdesiat

EU Union Stav s r.o., Miletičova 3/a, 82108 Bratislava

Obec Šintava

11.02.2022

1

Prezentácia obce v knihe Vinoohradnícke obce Slovenska

572,50 EUR Päťstosedemdesiatdva € 50 centov

Ing. Milan Bibeň

Obec Šintava

04.03.2022

2/2022

Kvalifikované zariadenie pre KEP/KEPe(QSCD)

50,00 EUR Päťdesiat €

Disig, a.s.

Obec Šintava

08.03.2022

3/2022

Výroba okien

1 900,00 EUR Jedentisíc deväťsto €

D.O.R. s.r.o

Obec Šintava

11.03.2022

4/2022

náhradné diely na kosačky

300,00 EUR tristo

A.M.A, SLOVAKIA, s.r.o

Obec Šintava

30.03.2022

5/2022

rozbor vody z ČOV

100,00 EUR jednosto €

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Šintava

09.05.2022

8/2022

Presun pätky basketbalového koša z dôvodu bezpečnosti užívateľov basketbalového a tenisového ihriska

966,31 EUR deväťstošesťdesiatšesť € 31 centov

MARO,s.r.o

Obec Šintava

07.07.2022

9/2022

vyhodnotenie a aktualizácia Komunitného plánu SS obce Šintava

300,00 EUR

Združenie pre rozvoj mikroregiónu

Obec Šintava

14.07.2022

10/2022

vypracovanie vyjadrenia k záujmom ochrany prírody a krajiny k žiadosti o poskytnutie dotácie z Envir

70,00 EUR

Štátna ochrana prírody SR

Obec Šintava

15.07.2022

11/2022

Dodanie a montáž nového prevzdušnenia pre ČOV

500,00 EUR päťsto €

Herriot, s.r.or

Obec Šintava

03.08.2022

13/2022

Ozvučenie a osvetlenie účinkujúcich na Deň obce , dňa 17.9.2022

1 000,00 EUR Jedentisíc €

Marcel Dáni - Profisound.sk

Obec Šintava

03.08.2022

12/2022

Vypracovanie Projektovej dokumentácie zberného dvora Šintava

1 900,00 EUR

HR-PROJEKT, s.r.o

Obec Šintava

27.09.2022

14/2022

Kompletné čistenie prečerpacej stanice

708,00 EUR sedemsto osem €

AKS GROUP, s.r.o

Obec Šintava

27.09.2022

15/2022

3 ks čerpadiel

2 273,00 EUR dvetisícdvesto sedemdesiat tri €

KSB Čerpadlá a armatúry,s.r.o, Gagarinova 7/c, 82103 Bratislava

Obec Šintava

27.09.2022

16/2022

Zhotovenie pečiatky

20,00 EUR

Foreko,s.r.o

Obec Šintava

08.11.2022

17/2022

Matričné tlačivá

7,20 EUR Sedem € 20 centov

Centrum polygrafických služieb Bratislava

Obec Šintava

09.11.2022

18/2022

Zhotovenie stolového obecného kalendára Šintava 2023

2 018,40 EUR

FINERY DECOR,s.r.o

Obec Šintava

23.01.2023

03/2023

AMA-PORTER

641,69 EUR šesťstoštyridsať jeden € 69 centov

KSB Čerpadlá a armatúry,s.r.o, Gagarinova 7/c, 82103 Bratislava

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: