#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
09.11.2023

4/2023

Tovar podľa katalógu - na kosačky

400,00 EUR

A.M.A, SLOVAKIA, s.r.o, Priemyselná 272, 96501 Ladomerská Vieska

Obec Šintava

09.11.2023

7/2023

Vybudovanie kompenzačného zariadenia

1 500,00 EUR

CITRON s.r.o., Lipského 8, 84101 Bratislava

Obec Šintava

09.11.2023

8/2023

Výroba náučnej tabule

880,00 EUR

Tabule, s.r.o

Obec Šintava

09.11.2023

9/2023

Dodanie čerpadla

641,69 EUR

KSB Čerpadlá a armatúry,s.r.o, Gagarinova 7/c, 82103 Bratislava

Obec Šintava

09.11.2023

11/2023

dodanie dielov k čerpadlu

294,95 EUR

KSB Čerpadlá a armatúry,s.r.o, Gagarinova 7/c, 82103 Bratislava

Obec Šintava

09.11.2023

13/2023

Servis vozidla IVECO

100,00 EUR

Zoltán Szabó

Obec Šintava

22.11.2023

20/2023

Objednávame notebook Lenovo ThinkPad E590 / Repas triedy: Veľmi dobrý.

470,00 EUR štyristosedemdesiat

Litech PC, s.r.o

Obec Šintava

03.12.2016

10/2016

oprava Domu smútku

0,00 EUR

Stehel Construction,s.r.o

Obec Šintava

12.02.2017

1/2017

Vzorky odpadovej vody ČOV na rok 2017 - štvrťročným odberom

0,00 EUR

Západosl. vodárenská spol.

Obec Šintava

22.03.2017

2/2017

Oprava miestnej komunikácie pri Priemstave

0,00 EUR

TIMS,s.r.o Nitra

Obec Šintava

11.05.2017

3/2017

Ocenenie vozidla AVIA P.O

0,00 EUR

Ing. Rastislav Jurina

Obec Šintava

07.06.2017

04/2017

príprava projektu na ihriská

100,00 EUR jednosto

ing.arch.Ľubor Nešťák

Obec Šintava

14.07.2017

5/2017

predajný stánok

290,00 EUR dvestodeväťdesiat

HOKAS, s.r.o

Obec Šintava

14.07.2017

6/2017

oprava prietokomeru

463,20 EUR štyristošesťdesiattri € 20 centov

Badger Meter Slovakia,s.r.o

Obec Šintava

17.07.2017

7/2017

doplnenie kamer. systému na ČOV

1 400,00 EUR Jedentisíc štyristo

ROVEZ,s.r.o Trnava

Obec Šintava

17.07.2017

8/2017

oprava V.O.

1 000,00 EUR Jedentisíc

ELEKT, s.r.o

Obec Šintava

24.07.2017

9/2017

Poskytovanie služieb "Digitálnej kancelárie IIS MIS pre registratúru"

100,00 EUR jednosto

A.V.I.S,s.r.o, Drobného 27, 84101 Bratislava

Obec Šintava

26.07.2017

10/2017

tlač stolového kalendára na r. 2018

1 267,20 EUR jedentisíc dvesto šesťdesiatsedem € 20 centov

FORK,s.r.

Obec Šintava

15.08.2017

11/2017

ľahký zásahový komplet pre členov dobrovoľného hasičského zboru

2 400,00 EUR dvetisíc štyristo

Pyrokomplet,s.r.o

Obec Šintava

07.09.2017

12/2017

pravidelná kontrolu dúchadiel na ČOV

1 000,00 EUR tisíc eur

Kubíček,VHS,s.r.o

Obec Šintava

02.10.2017

13/2017

oprava strechy a prístrešku na Dome smútku

1 400,00 EUR jedentisíc štyristo eur

Sik-Milan Koriťák

Obec Šintava

16.11.2017

14/2017

Vytýčenie optického diaľkového kábla-ul. Nitrianska

100,00 EUR Jednosto eur

Telecom

Obec Šintava

22.11.2017

15/2017

zhotovenie okien na veslársky klub v Šintave

1 500,00 EUR jedentisíc päťsto eur

SATIA-okná,s.r.o

Obec Šintava

30.11.2017

16/2017

Oprava skrinky káblovej televízie

100,00 EUR jednosto

VTR komunikačné systémy,s.r.o

Obec Šintava

30.11.2017

17/2017

Sprístupnenie subsystému Elektronický konektor

500,00 EUR Päťsto eur

A.V.I.S,s.r.o

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: