#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.10.2019

9/2019

oprava prietokomeru na ČOV

200,00 EUR dvesto €

Bagder Meter Slovakia,s.r.o

Obec Šintava

10.10.2019

OBJ190973

Sviečky

573,60 EUR Päťstosedemdesiattri € 60 centov

FINERY DECOR,s.r.o

Obec Šintava

15.01.2020

01/2020

Vykonanie rozboru vzoriek vody z ČOV Šintava na rok 2020

100,00 EUR jednosto eur

Západosl. vodárenská spol.

Obec Šintava

07.02.2020

2/2020

Objednávka tlačív

14,30 EUR štrnásť € 30 centov

Centrum polygrafických služieb Bratislava

Obec Šintava

13.03.2020

02/2020

Pieskovanie stropu pivnice na Obecnom úrade v Šintave

600,00 EUR Šesťsto

Branislav Lorinc

Obec Šintava

05.06.2020

05/2020

Výmena mamutky lapača piesku na ČOV

1 000,00 EUR jedentisíc €

Biocompact Bratislava

Obec Šintava

26.06.2020

06/2020

Osadenie dopravného značenia

100,00 EUR jednosto €

Dopravná signalizácia SW a.s.

Obec Šintava

25.08.2020

10/2020

Oprava základov, kanalizácie, terénne úpravy a odvodnenie budovy ZŠ s MŠ

4 993,56 EUR štyritisíc deväťsto deväťdesiat tri € 56 centov

Ing. Ján Koričanský

Obec Šintava

16.07.2020

07/2020

Oprava PLC Logo Siemens na ČOV Šintava

1 355,00 EUR jedentisíctristopäťdesiatpäť €

Spoločnosť ttc,s.r.o

Obec Šintava

03.08.2020

08/2020

Orezy stromov

4 160,00 EUR štyritisícjednostošsťdesiat €

Miroslav Šimka-LESPRE

Obec Šintava

13.08.2020

09/2020

kontrola a oprava kamery pri vjazde do centra dediny

100,00 EUR jednosto €

Robert Javor REJK-NET

Obec Šintava

09.10.2020

11/2020

stolový kalendár Šintava 2021

1 800,00 EUR Jedentisíc osemsto €

Foreko,s.r.o

Obec Šintava

28.10.2020

14/2020

Matričné tlačivá

13,20 EUR trinásť € 20 centov

Centrum polygrafických služieb Bratislava

Obec Šintava

04.11.2020

15/2020

Práce na zadržanie dažďovej vody v obci

3 300,00 EUR Tritisíc tristo €

RUDBECKIA,s.r.o

Obec Šintava

11.11.2020

16/2020

Programové vybavenie

100,00 EUR jednosto €

Remek,s.r.o Nitra

Obec Šintava

24.11.2020

17/2020

Odstránenie spomaľovača pred rod. domom č. 377

300,00 EUR tristo €

Hrachostav s.r.o.

Obec Šintava

26.11.2020

18/2020

Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu.

400,00 EUR Štyristo €

GEMINI GROUP

Obec Šintava

27.11.2020

19/2020

Bezbariérový prechod pre chodcov pri križovatke ul. Nitrianska a Vinohradská

3 780,00 EUR Tritisíc sedemsto osemdesiat €

Ing. Ján Koričanský

Obec Šintava

04.12.2020

20/2020

Rekonštrukcia ihriska ZŠ s MŠ Šintava

20 674,18 EUR Dvadsať tisíc šesťsto sedemdesiat štyri € 18 centov

MARO,s.r.o

Obec Šintava

27.01.2021

1/2021

Výmena kamery na stĺpe pred obecným úradom, 5 MPx demontáž, montáž

Neuvedené

Robert Javor REJK-NET

Obec Šintava

29.01.2021

2/2021

objednávka centrálne úradné doručovanie - CUD do systému IIS MIS

500,00 EUR Päťsto eur

A.V.I.S,s.r.o, Drobného 27, 84101 Bratislava

Obec Šintava

08.02.2021

3-2021

drvenie odpadu

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

Miroslav Šimka-LESPRE

Obec Šintava

12.03.2021

4/2021

Vypracovanie žiadostí a spracovanie verejného obstarávania Fond na podporu športu - výstava, moderni

1 400,00 EUR jedentisíc štyristo €

Euroconsult Slovakia,s.r.o

Obec Šintava

12.03.2021

5/2021

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie drobných stavebných úprav

114 000,00 EUR Jednostoštrnásť tisíc €

Ateliérving, s.r.o a riešiteľský kolektív

Obec Šintava

29.03.2021

6/2021

Vykonanie rozboru vzoriek vody z ČOV Šintava za r.2021

120,00 EUR jednostodvadsať €

Západosl. vodárenská spol.

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: