#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25.05.2021

7/2021

Čistenie a monitoring kanalizácie

6 150,00 EUR šesťtisíc jednosto päťdesiat €

Sezako Trnava , s.r.o

Obec Šintava

04.06.2021

8/2021

Vychádzková rovnošata a čapice - DPZ

600,00 EUR šesťsto €

OCTAN plus, s.r.o

Obec Šintava

25.08.2021

9/2021-Unizdrav Prešov

Polohovateľné postele

5 520,00 EUR Päťtisícpäťstodvadsať €

UNIZDRAV Prešov

Obec Šintava

30.08.2021

10/2021

Oprava PLC Logo Siemens na ČOV

1 400,00 EUR jedentisíc štyristo €

Ttc, s.r.o

Obec Šintava

06.09.2021

11/2021

Hydrogeologické posúdenie možnosti vsakovania zrážkových vôd

144,00 EUR jednosto štyridsať štyri €

WH GEOTREND,s.r.o

Obec Šintava

10.09.2021

12/2021

Oprava strechy DSS Šintava

14 191,80 EUR Štrnásť tisíc jednostodeväťdesiat jeden € 80 centov

IZOL MEN, spol. s.r.o

Obec Šintava

22.09.2021

13/2021

Potvrdenie o trvalom pobyte

14,30 EUR Štrnásť € 30 centov

Centrum polygrafických služieb Bratislava

Obec Šintava

07.10.2021

13/2021

Prepracoovanie projektu

300,00 EUR Tristo €

GEMINI GROUP

Obec Šintava

12.10.2021

14/2021

Stolový kalendár

1 620,00 EUR Jedentisíc šesťsto dvadsať €

IN-SITY, s.r.o

Obec Šintava

21.10.2021

15/2021

Právne stanovisko k uzneseniu OZ

200,00 EUR dvesto €

MST PARTNERS, s.r.o.

Obec Šintava

03.11.2021

16/2021

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na akciu Zateplenie objektu družiny pri ZŠ v Šintave

4 780,00 EUR štyritisíc sedemsto osemdesiat €

EU Union Stav s r.o., Miletičova 3/a, 82108 Bratislava

Obec Šintava

11.01.2022

1/2022

Zateplenie objektu ZŠ s MŠ a telocvične

9 890,00 EUR Deväťtisíc osemsto deväťdesiat

EU Union Stav s r.o., Miletičova 3/a, 82108 Bratislava

Obec Šintava

11.02.2022

1

Prezentácia obce v knihe Vinoohradnícke obce Slovenska

572,50 EUR Päťstosedemdesiatdva € 50 centov

Ing. Milan Bibeň

Obec Šintava

04.03.2022

2/2022

Kvalifikované zariadenie pre KEP/KEPe(QSCD)

50,00 EUR Päťdesiat €

Disig, a.s.

Obec Šintava

08.03.2022

3/2022

Výroba okien

1 900,00 EUR Jedentisíc deväťsto €

D.O.R. s.r.o

Obec Šintava

11.03.2022

4/2022

náhradné diely na kosačky

300,00 EUR tristo

A.M.A, SLOVAKIA, s.r.o

Obec Šintava

30.03.2022

5/2022

rozbor vody z ČOV

100,00 EUR jednosto €

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Šintava

09.11.2023

7/2022

Asistencia pri zúčtovaní prísl. tranží fin. príspevku z Fondu na podporu športus

300,00 EUR Tristo eur

JUDr. Matúš Štulajter,PhD.

Obec Šintava

09.05.2022

8/2022

Presun pätky basketbalového koša z dôvodu bezpečnosti užívateľov basketbalového a tenisového ihriska

966,31 EUR deväťstošesťdesiatšesť € 31 centov

MARO,s.r.o

Obec Šintava

07.07.2022

9/2022

vyhodnotenie a aktualizácia Komunitného plánu SS obce Šintava

300,00 EUR

Združenie pre rozvoj mikroregiónu

Obec Šintava

14.07.2022

10/2022

vypracovanie vyjadrenia k záujmom ochrany prírody a krajiny k žiadosti o poskytnutie dotácie z Envir

70,00 EUR

Štátna ochrana prírody SR

Obec Šintava

15.07.2022

11/2022

Dodanie a montáž nového prevzdušnenia pre ČOV

500,00 EUR päťsto €

Herriot, s.r.or

Obec Šintava

03.08.2022

13/2022

Ozvučenie a osvetlenie účinkujúcich na Deň obce , dňa 17.9.2022

1 000,00 EUR Jedentisíc €

Marcel Dáni - Profisound.sk

Obec Šintava

03.08.2022

12/2022

Vypracovanie Projektovej dokumentácie zberného dvora Šintava

1 900,00 EUR

HR-PROJEKT, s.r.o

Obec Šintava

27.09.2022

14/2022

Kompletné čistenie prečerpacej stanice

708,00 EUR sedemsto osem €

AKS GROUP, s.r.o

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: