#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.05.2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023 01 30

OcU-25/2023

400,00 EUR

Nadácia Henkel Slovensko

Obec Šintava

15.05.2023

Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra

OcU-24/2023

Neuvedené

Obec Šintava

Občania obce

03.05.2023

Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

3

180,90 EUR

3W Slovakia, s.r.o

Obec Šintava

02.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

323 0107

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Šintava

11.04.2023

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

2023/63887

Neuvedené

Úrad práce,soc. vecí a rodiny Galanta

Obec Šintava

11.04.2023

MST PARTNERS, s.r.o

OcU-23/2023

Neuvedené

MST PARTNERS, s.r.o.

Obec Šintava

30.03.2023

Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania z odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

OcU-22/2023

Neuvedené

NATUR-PACK,a.s.

Obec Šintava

29.03.2023

Zmluva o zverení majetku do správy

OcU-21/2023

Neuvedené

Základná škola s Materskou školou kráľa Svätopluka Šintava

Obec Šintava

28.03.2023

Zmluva

OcU-20/2023

1 329,00 EUR

Lindstróm

Obec Šintava

15.03.2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

OcU-19/2023

Neuvedené

Veslársky klub Šintava

Obec Šintava

01.03.2023

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve so zriadením vecného bremena

OcU-18/2023 - Dodatok č. 1

Neuvedené

Hrachostav,s.r.o Šintava č.381

Obec Šintava

01.03.2023

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve so zriadením vecného bremena

OcU-17/2023

1,00 EUR

Hrachostav,s.r.o Šintava č.381

Obec Šintava

01.03.2023

Dohoda

23/05/060/44

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Obec Šintava

01.03.2023

Dohoda

23/05/060/43

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Obec Šintava

01.03.2023

Dohoda

23/05/060/42

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Obec Šintava

23.02.2023

Hromadná licenčná zmluva

VP/23/05646/001

Neuvedené

SOZA-Slov.ochranný zväz autorský

Obec Šintava

21.02.2023

Zmluva o službách č. 50223/1

50223/1

450,00 EUR

OPEN DOOR,s.r.o

Obec Šintava

31.01.2023

Dodatok č. 9 k Zmluve č. 6/2008 o dielo

9

nula

Komplex-odp.spoločnosť

Obec Šintava

25.01.2023

Kúpna zmluva č. OcU-16/2023

OcU-16/2023

1,00 EUR jedno €

Hrachostav,s.r.o Šintava č.381

Obec Šintava

23.01.2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/186 y

1

805,20 EUR Osemstop䝀 20 centov

Remek,s.r.o

Obec Šintava

23.01.2023

Dodatok č. 8 k Zmluve č. 107/2009 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých Sadoch

8

Neuvedené

Komplex-odp.spoločnosť

Obec Šintava

11.01.2023

Zmluva č. 2022/105/05

2022/105/05

22 387,00 EUR dvadsaťdvatisíc tristo osemdesiat sedem

Obec Šintava

Základná škola Jana Amosa Komenského

10.01.2023

Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná , a.s.

22/18500/1405-ZoPz

nula

Obec Šintava

Západoslovenská distribučná

03.01.2023

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. OcU-15 202

OcU-15/2022

273,00 EUR Dvestosedemdesiattri €

Združenie klas, s.r.ol

Obec Šintava

09.12.2022

Zmluva o spolupráci č. OcU-14/2022

OcU-14/2022

Neuvedené

CITRON s.r.o., Lipského 8, 84101 Bratislava

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: