#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.04.2021

Zmluva o poskytnutí Grantu č. 022/21-MA

022/21-MA

1 150,00 EUR Jedentisíc jednosto päťdesiat €

Obec Šintava

Nadácia Volkswagen Slovakia

29.03.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalovaných výrobkov

Dodatok č.4

nula

Obec Šintava

NATUR-PACK,a.s.

19.03.2021

Zmluva o nájme

1-Zmluva o nájme -Marián Mrllák

80,70 EUR Osemdesiat € 70 centov

Marián Mrllák

Obec Šintava

18.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

1- Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

nula

Obec Šintava

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

10.03.2021

Zmluva o odvádzaní zrážkových vôd

SSC 25/6132/2021

9 709,20 EUR deväťtisíc sedemstodeväť € 20 centov

SR-Slovenská správa ciest

Obec Šintava

08.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

1601/2021-MODFSS

136 416,00 EUR jednostotridsaťšesťtisíc štyristošestnásť

Obec Šintava

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

23.02.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04172

20-514-04172

2 000,00 EUR dvetisíc €

Obec Šintava

Fond na podporu umeniai

12.02.2021

Darovacia zmluva

1/REJK-NET,s.r.

650,00 EUR šesťstopäťdesiat €

Obec Šintava

REJK-NET, s.r.o

05.02.2021

Zmluva č. 2021-105-03

2021-105-03

17 207,19 EUR

Obec Šintava

Základná škola Jana Amosa Komeského

19.01.2021

Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia alebo zhodnotenia

2104033141

Neuvedené

Obec Šintava

PolyStar, s.r.o.

12.01.2021

zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2020/366-025

KRHZ-TT-VO-2020/366-025

Neuvedené

Obec Šintava

Ministerstvo vnútra SR

08.01.2021

Zmluva o spolupráci - poskytnutie zasadačky a materiálu na testovanie

1/2021

Neuvedené

Základná škola s Materskou školou kráľa Svätopluka Šintava

Obec Šintava

05.01.2021

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti

č.1

25,00 EUR dvadsaťpäť €

MUDr. Michal Hudák, MPH

Obec Šintava

28.12.2020

Dodatok č. 2/2020/Šintava

1/2019/Šintava

nula €

OPATRÍME VÁS n.o.

Obec Šintava

17.12.2020

Kúpna zmluva

1/2020-Lanczová

200,00 EUR Dvesto €

Mária Lanczová

Obec Šintava

16.12.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/0181

33 453,00 EUR tridsaťtritisíc štyristo päťdesiat tri €

Obec Šintava

Ministerstvo financií SR

16.12.2020

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere jedlých olejov a BRKO

1/2020-Trafin Oil SK, s.r.o

8,00 EUR osem €

Trafin Oil SK, s.r.o

Obec Šintava

14.12.2020

Zmluva o dielo č.3/2020

Zmluva o dielo č.3/2020

88 547,32 EUR Osemdesiatosem tisíc päťsto štyridsať sedem € 32 centov

BERECON,s.r.o

Obec Šintava

07.12.2020

Zmluva o výpožičke

1-Štatistický úrad SR

nula €

Obec Šintava

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

03.12.2020

Darovacia zmluva

1-Amazon Fulfillment Slovakia, s.r.o

nula €

Obec Šintava

Amazon FUlfillment Slovakia, s.r.o

03.12.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ZS-42-3-2020-SK

600,00 EUR Šesť sto €

Galileo Corporation

Obec Šintava

01.12.2020

Zmluva o zriedení a prevádzke mobilnej aplikácie

1/2020-Galileo

650,00 EUR Šesťsto päťdesiat €

Obec Šintava

Galileo Corporation

27.11.2020

Zmluva o dielo "Územný plán obce Šintava, Zmeny a doplnky č.4"

1/2020- Ing.arch. Sopirová,PhD.

4 000,00 EUR Štyritisíc €

Obec Šintava

Ing.arch. Alžbeta Sopirová,PhD.

25.11.2020

Zmluva o spolupráci pri obstaraní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie

1/2020-Zmluva o spolupráci - Hrachostav

2 030,00 EUR Dvetisíc tridsať €

Obec Šintava

Hrachostav,s.r.o Šintava č.381

25.11.2020

Zmluva o spolupráci pri obstaraní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie

1/2020 - Zmluva o spolupráci - Miloš Hracho

2 030,00 EUR Dvetisíc tridsať €

Obec Šintava

Miloš Hracho

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: