#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.02.2017

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

0,00 EUR

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava

Obec Šintava

28.02.2017

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

0,00 EUR

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava

Obec Šintava

28.02.2017

Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu

0,00 EUR

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava

Obec Šintava

28.02.2017

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

0,00 EUR

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava

Obec Šintava

28.02.2017

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

0,00 EUR

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava

Obec Šintava

28.02.2017

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu

0,00 EUR

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava

Obec Šintava

20.02.2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-

10,00 EUR

Slovak Telekom,a.s.

Obec Šintava

20.02.2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebv

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

29,00 EUR

Slovak Telekom,a.s.

Obec Šintava

16.02.2017

Zmluva o inzercii

Zmluva o inzercii

144,00 EUR

regionPRESS,s.r.o

Obec Šintava

15.02.2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

Slovak Telekom,a.s.

Obec Šintava

31.01.2017

Zamestnávateľská zmluva

Zamestnávateľská zmluva

0,00 EUR

NN Tatry-Sympatia,d.d.s.,a.s.

Obec Šintava

18.01.2017

Zmluva o kontrolnej činnosti

Zmluva o kontrolnej činnosti

230,00 EUR

EKOTEC,s.r.o

Obec Šintava

14.12.2016

Kúpna zmluva

1

910,00 EUR deväťsto desať

Ľuboš Živner

Obec Šintava

10.12.2016

Dodatok č.4 k Zmluve č. 107/2009

Dodatok č.4 k Zmluve č.,107/2009

0,00 EUR

Komplex-odp.spoločnosť

Obec Šintava

23.12.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Šintava

14.12.2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1 125,00 EUR

Ing.Darina Palatická

Obec Šintava

25.11.2016

Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí

33/2016

1 168,80 EUR

Obec Šintava

LED-SOLAR,s.r.o

30.11.2016

Zmluva na vykonávanie služieb na území obce -zberu, prepravy, zhodnocovania vytriedených zložiek z KO

1

0,00 EUR

ADA WASTE,s.r.o

Obec Šintava

20.09.2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

M2016/0668 -Zmluva o zabezpečení systému združenéh

Neuvedené

NATUR-PACK,a.s.

Obec Šintava

20.09.2016

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 6/2008 o dielo uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Dodatok č.3 k Zmluve č. 6/2008 o dielo uzavretej p

0,00 EUR

Komplex-odp.spoločnosť

Obec Šintava

19.04.2016

Zmluva pohrebisko

Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádz

0,00 EUR

Renova - ART, s.r.o.

Obec Šintava

23.04.2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 5/4/2016

29 485,25 EUR

TIMS,s.r.o Nitra

Obec Šintava

30.01.2016

Hromadné úrazové poistenie

14-12597

2 000,00 EUR

Union poisťovňa

Obec Šintava

30.01.2016

Auditórske služby

1

1 125,00 EUR

Ing. Darina Palatická

Obec Šintava

Zmluva o prev. internetovej prezentácie

1

420,00 EUR

Galileo Corporation,s.r.o

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: