#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Zmluva o prev. internetovej prezentácie

1

420,00 EUR

Galileo Corporation,s.r.o

obec

Zmluva o outsourcingových službách

1

120,00 EUR

Lukáš Ivančík-Litech

obec

Zmluva o dielo

1

900,00 EUR

Galileo Corporation,s.r.o

obec

Zmluva o dielo

1

2 108,81 EUR

SATIA-okná,s.r.o

obec

Protokol o výsl.kontr. NKÚ

9/2015

0,00 EUR

Najvyšší kontr. úrad SR

obec

Rekonšt.a modern.materskej školy

10715

41 616,48 EUR

Ing.Ľubomír Sedláček

obec

10.06.2015

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Šintava

Zmluva na poskatovanie služby

1

600,00 EUR

VEROBS,s.r.o Banská Bystrica

obec

Zmluva o dielo

1

14 703,24 EUR

Profi Stav Team,s.r.o

obec

poskytovanie audit. služieb

1

950,00 EUR

Ing. Darina Palatická

obec

Zmluva o poskyt. audít.služieb

1

950,00 EUR

Ing. Darina Palatická

obec

10.01.2014

Kúpna zmluva

1

650,00 EUR šesťstopäťdesiat

Jozef Stehel a manž. Ľudmila

Obec Šintava

O úprave vzáj.záväzk. vzťahov

1

4,50 EUR

ARDSYSTÉM,s.r.o

obec

obedy - škola

601/2013

9 665,00 EUR

Mesto Sereď

obec

Kúpna zmluva

1

1 010,00 EUR

Ľubomír Suhaji Šintava

obec

Kúpna zmluva

1

610,00 EUR

Ivana Tóthová Šintava

obec

Kúpna zmluva

1

790,00 EUR

Bohuš Čuperka a manž.

obec

Zmluva o dielo

13/13/BCT

3 460,80 EUR

BioComplacT,s.r.o Bratislava

obec

Poistná zmluva

14 4 1775

2 192,21 EUR

Union poisťovňa

obec

Poistná zmluva

14 4 1775

2 192,21 EUR

Union poisťovňa

obec

Kúpna zmluva

1

1 490,00 EUR

Mária Borňásová Šintava

obec

Zmluva o odv.odpad.vôd

466/2013

1,00 EUR

Slov.pošta Banská Bystrica

obec

Kúpna zmluva

1

1 020,00 EUR

Milan a Jozefína Zubatý

obec

Kúpna zmluva

1

230,00 EUR

Peter Šona Šintava č.254

obec

Zmluva o termínovom úvere

06/024/11

2 546,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: