#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Kúpna zmluva

1

1 490,00 EUR

Mária Borňásová Šintava

Obec Šintava

Zmluva o odv.odpad.vôd

466/2013

1,00 EUR

Slov.pošta Banská Bystrica

Obec Šintava

Kúpna zmluva

1

1 020,00 EUR

Milan a Jozefína Zubatý

Obec Šintava

Kúpna zmluva

1

230,00 EUR

Peter Šona Šintava č.254

Obec Šintava

Zmluva o termínovom úvere

06/024/11

2 546,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šintava

Zmluva o používaní SW

2000/186

252,00 EUR

Remek,s.r.o Nitra

Obec Šintava

Zml.o poskytnutí fin.príspevku na soc.služby

1832/2013-M-ORF

84 480,00 EUR

Min.práce,soc.vecí a rod. SR

Obec Šintava

Záložná zmluva

0164-PRB/2011/Z

748 666,99 EUR

MDVRR SR

Obec Šintava

Záložná zmluva

202/373/2011

748 666,99 EUR

ŠFRB Bratislava

Obec Šintava

Poistenie bytových domov

14 4 1750

279,80 EUR

Union poisťovňa

Obec Šintava

Mandátna zmluva

06/004/11

9 300,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šintava

Kúpna zmluva

1/2012

90,00 EUR

Ing.Imrich Valach a manž.

Obec Šintava

Zber použitého šatstva

1

0,00 EUR

Peter Capulič Kalná Roztoka

Obec Šintava

Zmluva o termínovanom úvere

06/007/12

38 241,34 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šintava

Kúpna zmluva

2

320,00 EUR

Maxtri,s.r.o Šintava

Obec Šintava

Kúpna zmluva

1

160,00 EUR

COOP Jednota Galanta

Obec Šintava

Kúpna zmluva

3

770,00 EUR

COOP Jednota Galanta

Obec Šintava

Zmluva o spolupráci pri odbere odpadov

1

0,00 EUR

ecolTrade,s.r.o Nitra

Obec Šintava

Nájomná zmluva

1

70,87 EUR

Natália Klottonová,Sereď

Obec Šintava

Kúpna zmluva

Nz16726/2012

1 270,00 EUR

Imrich Valach Šintava 722

Obec Šintava

Zmluva o výpožičke

10/2012

92 912,38 EUR

KR HAZZ Trnava

Obec Šintava

Zmluva o poskytnutí právnych služieb

1

100,00 EUR

Advokátska kancelária Nitra

Obec Šintava

Kúpna zmluva

28/2012

1,00 EUR

Nitrazdroj,a.s. Nitra

Obec Šintava

Kúpna zmluva

-

200,00 EUR

Lýdia Valkovičová

Obec Šintava

zmluva o termínovanom úvere

06/024/11

305 984,44 EUR

Dexia banka a.s.

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: