#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.02.2023

Zmluva o službách č. 50223/1

50223/1

450,00 EUR

OPEN DOOR,s.r.o

Obec Šintava

31.01.2023

Dodatok č. 9 k Zmluve č. 6/2008 o dielo

9

nula

Komplex-odp.spoločnosť

Obec Šintava

25.01.2023

Kúpna zmluva č. OcU-16/2023

OcU-16/2023

1,00 EUR jedno €

Hrachostav,s.r.o Šintava č.381

Obec Šintava

23.01.2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/186 y

1

805,20 EUR Osemstop䝀 20 centov

Remek,s.r.o

Obec Šintava

23.01.2023

Dodatok č. 8 k Zmluve č. 107/2009 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých Sadoch

8

Neuvedené

Komplex-odp.spoločnosť

Obec Šintava

11.01.2023

Zmluva č. 2022/105/05

2022/105/05

22 387,00 EUR dvadsaťdvatisíc tristo osemdesiat sedem

Obec Šintava

Základná škola Jana Amosa Komenského

10.01.2023

Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná , a.s.

22/18500/1405-ZoPz

nula

Obec Šintava

Západoslovenská distribučná

03.01.2023

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. OcU-15 202

OcU-15/2022

273,00 EUR Dvestosedemdesiattri €

Združenie klas, s.r.ol

Obec Šintava

09.12.2022

Zmluva o spolupráci č. OcU-14/2022

OcU-14/2022

Neuvedené

CITRON s.r.o., Lipského 8, 84101 Bratislava

Obec Šintava

30.11.2022

Darovacia zmluva č. 17/2022

17/2022

nula

Amazon FUlfillment Slovakia, s.r.o

Obec Šintava

22.11.2022

Dohoda č. 22/05/010/24

22/05/010/24

nula

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Obec Šintava

16.11.2022

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

Dodatok č. 2

14,50 EUR štrnásť € 50 centov

3W Slovakia, s.r.o

Obec Šintava

10.11.2022

Kúpna zmluva č. OcU-13/2022

OcU-13/2022

23 788,80 EUR Dvadsaťtri tisíc sedemsto osemdesiat osem € 80 centovi

AQUA4RUM s.r..o

Obec Šintava

26.10.2022

Kúpna zmluva č. OcU-12/2022

OcU-12/2022

450,00 EUR štyristopäťdesiat €

Obec Šintava

Ing. Ján Koričanský

21.10.2022

Zmluva o spolupráci

OcU-11/2022

Neuvedené

Vinársky a vinohradnícky spolok VVS Šintava

Obec Šintava

13.10.2022

Dohoda o urovnaní

OcU-10/2022

1 200,00 EUR jedentisíc dvetsto €

Róbert Horáček

Obec Šintava

11.10.2022

Zmluva o poskytnutí podpory

OcU-9/2022

10 918,00 EUR Desaťtisíc deväťsto osemnásť €

Slovenská agentúra životného prostredie

Obec Šintava

26.09.2022

Zmluva o službách č. 160922 1

160922 1

1 000,00 EUR Jedentisíc €

OPEN DOOR,s.r.o

Obec Šintava

26.09.2022

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

0985 21 SPPD CEZ VB1

nula

Hrachostav s.r.o.

Obec Šintava

17.08.2022

Darovacia zmluva KRHZ-TT-VO-2022-157-053

KRHZ-TT-VO-2022-157-053

14 359,00 EUR štrnásť tisíc tristo päťdesiat deväť

Ministerstvo vnútra SR

Obec Šintava

04.08.2022

Kúpna zmluva č. OcU-6 2022

OcU-6 2022

1 600,00 EUR jedentisíc šesťsto °€

Šintavan s.r.o

Obec Šintava

03.08.2022

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. OcU - 7 2022

OcU-7 2022

1 318,82 EUR Jedentisíctristoosemnásť € 82 centov

Šintavan s.r.o

Obec Šintava

03.08.2022

Zmluva o budúcej zmluve o nájme č. OcU-5 2022

OcU-5 2022

Neuvedené

Obec Šintava

Šintavan s.r.o

26.07.2022

Zmluva o službách č. 1 - Environmentálny fond - rok 2022

210722/2

990,00 EUR Deväťstodeväťdesiat eur

OPEN DOOR,s.r.o

Obec Šintava

08.07.2022

Zmluva o poradenstve a spolupráci č. 04 2022

04/2022

800,00 EUR osemsto €

Združenie pre rozvoj mikroregiónu

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: