#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.05.2018

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

1

310,00 EUR tristodesať eur

Obec Šintava

Dagmar Rostandt

28.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

1

nula €

Galileo Corporation

Obec Šintava

14.05.2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

1/2018

230,00 EUR dvestotridsať €

Obec Šintava

EKOTEC,spol.s.r.o

27.03.2018

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

1

nula €

Marcel Čičman

Obec Šintava

20.03.2018

Zmluva o dielo

03/2018

600,00 EUR

Združenie pre rozvoj mikroregiónu

Obec Šintava

16.02.2018

Darovacia zmluva

KRHZ-629/2017-001

92 912,38 EUR deväťdesiatdvatisíc deväťsto dvanásť € 38 centov

Obec Šintava

Ministerstvo vnútra SR

17.01.2020

Dodatok č. 4 k Zmluve č.6/2008 o dielo

4

nula eur

Komplex-odpadová spoločnosť,s.r.o

Obec Šintava

18.01.2018

Kúpna zmluva

1/2018

750,00 EUR Sedemstopäťdesiat €

Karol Markusek

Obec Šintava

16.01.2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

1

230,00 EUR dvestotridsať €

Obec Šintava

EKOTEC,spol.s.r.o

28.11.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1

1 225,00 EUR jedentisíc dvesto dvadsať päť eur

Obec Šintava

Ing. Darina Palatická

27.11.2017

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

C/550/2017

26,55 EUR dvadsaťšesť € 55 centov

Obec Šintava

Rozália Galbavá

07.11.2017

Kúpna zmluva

1

540,00 EUR Päťstoštyridsať eur

Jozef Farkaš

Obec Šintava

11.10.2017

Zmluva o nájme nebytového priestoru

1415/2017

1,00 EUR Jedno euro

Obec Šintava

Základná škola s Materskou školou Šintava

20.09.2017

Zmluva o nájme nebytového priestoru

1227/2017

1,00 EUR jedno euro

Obec Šintava

Základná škola s Materskou školou Šintava

16.08.2017

zmluva

610/2017

14 054,00 EUR štrnásť tisíc päťdesiat štyri €

Obec Šintava

Mesto Sereď

09.08.2017

Zmluva o nájme

1

497,50 EUR štyristo deväťdesiat sedem € 50 centov

Obec Šintava

GM CAFFE,s.r.o

01.08.2017

zmluva

1

Neuvedené

Národný bezpečnostný úrad

Obec Šintava

26.07.2017

Kúpna zmluva

1

59,90 EUR

Obec Šintava

Slovak Telekom,a.s.

19.07.2017

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

B/313/2017

26,55 EUR dvadsaťšesť € 55 centov

Obec Šintava

Eleonora Fogelová

13.07.2017

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

A/102/2017

39,83 EUR tridsaťdeväť € 83 centov

Obec Šintava

Jozef Serenčéš

13.07.2017

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

B/14/2017

26,55 EUR dvadsaťšesť € 55 centov

Obec Šintava

Alena Melišová

21.06.2017

Zmluva o poskytovaní služieb preventivára obce

01/2017

30,00 EUR tridsať

Obec Šintava

Šlachtič Ján

19.06.2017

Zmluva o poskytovaní služieb digitálnej kancelárie IIS MIS pre registratúru

5454/17

50,00 EUR päťdesiat

Obec Šintava

SWANN,a.s.

19.05.2017

Poistná zmluva

14-12691

14,98 EUR Štrnásť eur, 98/100

Union poisťovňa

Obec Šintava

11.05.2017

Kúpna zmluva

1

850,00 EUR osemstopäťdesiat eur

Anton Hutera

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: