#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.04.2021

Zmluva o dodávke plynu

9104882879

100,00 EUR jednosto €

Obec Šintava

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava

19.04.2021

Zmluva o dodávke plynu

9104882663

100,00 EUR jednosto €

Obec Šintava

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava

19.04.2021

Zmluva o dodávke plynu

9104883057

100,00 EUR jednosto €

Obec Šintava

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava

19.04.2021

Zmluva o dodávke plynu

9104882801

100,00 EUR jednosto €

Obec Šintava

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava

19.04.2021

Zmluva o dodávke plynu

9104882843

100,00 EUR jednosto €

Obec Šintava

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava

19.04.2021

Zmluva o dodávke plynu

9104882754

100,00 EUR jednosto €

Obec Šintava

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava

19.04.2021

Zmluva o dodávke plynu

9104882783

100,00 EUR jednosto €

Obec Šintava

Slovenský plynárenský priemysel

08.04.2021

Zmluva o poskytnutí Grantu č. 022/21-MA

022/21-MA

1 150,00 EUR Jedentisíc jednosto päťdesiat €

Obec Šintava

Nadácia Volkswagen Slovakia

29.03.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalovaných výrobkov

Dodatok č.4

nula

Obec Šintava

NATUR-PACK,a.s.

19.03.2021

Zmluva o nájme

1-Zmluva o nájme -Marián Mrllák

80,70 EUR Osemdesiat € 70 centov

Marián Mrllák

Obec Šintava

18.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

1- Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

nula

Obec Šintava

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

10.03.2021

Zmluva o odvádzaní zrážkových vôd

SSC 25/6132/2021

9 709,20 EUR deväťtisíc sedemstodeväť € 20 centov

SR-Slovenská správa ciest

Obec Šintava

08.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

1601/2021-MODFSS

136 416,00 EUR jednostotridsaťšesťtisíc štyristošestnásť

Obec Šintava

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

23.02.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04172

20-514-04172

2 000,00 EUR dvetisíc €

Obec Šintava

Fond na podporu umeniai

19.02.2021

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

2- Popelková Martina

100,00 EUR jednosto €

Martina Popelková

Obec Šintava

19.02.2021

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

1-Javorová Janka

100,00 EUR jednosto €

Janka Javorová

Obec Šintava

12.02.2021

Darovacia zmluva

1/REJK-NET,s.r.

650,00 EUR šesťstopäťdesiat €

Obec Šintava

REJK-NET, s.r.o

05.02.2021

Zmluva č. 2021-105-03

2021-105-03

17 207,19 EUR

Obec Šintava

Základná škola Jana Amosa Komeského

25.01.2021

Dodatok č.1

1-Dominka Javorová

150,00 EUR

Dominika Javorová

Obec Šintava

25.01.2021

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti

1-Daniela Javorová

150,00 EUR

Daniela Javorová

Obec Šintava

25.01.2021

Dodatok č.1

1-Dodatok

100,00 EUR jednosto €

Filip Tóth

Obec Šintava

25.01.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z roku 2020

1-Dodatok

100,00 EUR jednosto €

Lukáš Kavoň

Obec Šintava

25.01.2021

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti

1- Romana Beluská

100,00 EUR jednosto €

Romana Beluská

Obec Šintava

22.01.2021

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

7-Dominika Javorová

150,00 EUR

Dominika Javorová

Obec Šintava

22.01.2021

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

6-Daniela Javorová

150,00 EUR

Daniela Javorová

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: