#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.06.2015

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Šintava

Zmluva na poskatovanie služby

1

600,00 EUR

VEROBS,s.r.o Banská Bystrica

obec

Zmluva o dielo

1

14 703,24 EUR

Profi Stav Team,s.r.o

obec

poskytovanie audit. služieb

1

950,00 EUR

Ing. Darina Palatická

obec

Zmluva o poskyt. audít.služieb

1

950,00 EUR

Ing. Darina Palatická

obec

10.01.2014

Kúpna zmluva

1

650,00 EUR šesťstopäťdesiat

Jozef Stehel a manž. Ľudmila

Obec Šintava

O úprave vzáj.záväzk. vzťahov

1

4,50 EUR

ARDSYSTÉM,s.r.o

obec

obedy - škola

601/2013

9 665,00 EUR

Mesto Sereď

obec

Kúpna zmluva

1

1 010,00 EUR

Ľubomír Suhaji Šintava

obec

Kúpna zmluva

1

610,00 EUR

Ivana Tóthová Šintava

obec

Kúpna zmluva

1

790,00 EUR

Bohuš Čuperka a manž.

obec

Zmluva o dielo

13/13/BCT

3 460,80 EUR

BioComplacT,s.r.o Bratislava

obec

Poistná zmluva

14 4 1775

2 192,21 EUR

Union poisťovňa

obec

Poistná zmluva

14 4 1775

2 192,21 EUR

Union poisťovňa

obec

Kúpna zmluva

1

1 490,00 EUR

Mária Borňásová Šintava

obec

Zmluva o odv.odpad.vôd

466/2013

1,00 EUR

Slov.pošta Banská Bystrica

obec

Kúpna zmluva

1

1 020,00 EUR

Milan a Jozefína Zubatý

obec

Kúpna zmluva

1

230,00 EUR

Peter Šona Šintava č.254

obec

Zmluva o termínovom úvere

06/024/11

2 546,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

obec

Zmluva o používaní SW

2000/186

252,00 EUR

Remek,s.r.o Nitra

obec

Zml.o poskytnutí fin.príspevku na soc.služby

1832/2013-M-ORF

84 480,00 EUR

Min.práce,soc.vecí a rod. SR

obec

Záložná zmluva

0164-PRB/2011/Z

748 666,99 EUR

MDVRR SR

obec

Záložná zmluva

202/373/2011

748 666,99 EUR

ŠFRB Bratislava

obec

Poistenie bytových domov

14 4 1750

279,80 EUR

Union poisťovňa

obec

Mandátna zmluva

06/004/11

9 300,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: