#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.03.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku

1

430,00 EUR Štyristotridsať €

Ľubomír Červenka

Obec Šintava

14.02.2019

Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

190233/2019

24,00 EUR Dvadsaťštyri eur

ITAK, s.r.o.

Obec Šintava

08.02.2019

Kúpna zmluva

N41/2019

6 410,00 EUR šesťtisícštyristodesať €

Gizela Lukačovičová

Obec Šintava

08.02.2019

Kúpna zmluva

1

190,00 EUR Jednostodeväťdesiat €

Daniel Taufer

Obec Šintava

17.01.2020

Príloha 1 Dodatku č. 5 k Zmluve č. 6/2008

5

Neuvedené

Komplex-odp.spoločnosť

Obec Šintava

30.01.2019

Kúpna zmluva

1/2019

60,00 EUR šesťdesiat €

Martin Mihálik

Obec Šintava

10.01.2019

Zmluva č. 1157/2018

1157/2018

8 773,59 EUR Osemtisíc sedemsto sedemdesiat tri € 59 centov

Obec Šintava

17.01.2020

Dodatok č.5 k Zmluve č.107/2009 o preprave a uložení odpadu

5

nula eur

Komplex-odp.spoločnosť

Obec Šintava

20.12.2018

Zmluva o reklame

1

240,00 EUR dvestoštyridsať eur

Profesionálny register, s.r.o

Obec Šintava

10.12.2018

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

16046

294,00 EUR dvestodeväťdesiatštyri €

Dagmar Rostandt

Obec Šintava

15.11.2018

Zmluva o outsourcingových službách

1

120,00 EUR jednostodvadsať eur

Lukáš Ivančík-Litech

Obec Šintava

22.10.2018

Zmluva o prenájme verejného priestranstva

1

300,00 EUR tristo

MV Rides Lunapark, s.r.o

Obec Šintava

04.10.2018

Kúpna zmluva

1

1 480,00 EUR Jedentísíc štyristo osemdesiat €

Pavol Dudon a manž.

Obec Šintava

10.09.2018

Zmluva o dielo

1

30 092,30 EUR tridsaťtisíc deväťdesiatdva eur 30 centov

Mikamont, s.r.o

Obec Šintava

02.08.2018

Zmluva č. 090918

090918

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo eur

Obec Šintava

Umelecká agentúra O.W.-Music, s.r.o.

13.08.2018

Zmluva č. 808/2018

808/2018

15 467,00 EUR Pätnásťtisíc štyristo šesťdesiat sedem

Obec Šintava

22.06.2018

Zmluva o dielo

18/06/2018

54 032,41 EUR Päťdesiatštyri tisíc tridsať dva € 41 centov

TIMS s.r.o. Nitra

Obec Šintava

11.06.2018

Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuviop

1

nula eur

HUMANA People to People Slovakia,oz.

Obec Šintava

04.06.2018

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov

1

nula eur

Remek,s.r.o Nitra

Obec Šintava

31.05.2018

Zmuva č. 1/2018 o poskytovaní zdravotnej poosudkovej činnosti

1/2018-o poskytovaní zdravotnej posudkovej činnost

20,00 EUR Dvadsať €

MUDr. Michal Hudák, MPH

Obec Šintava

01.06.2018

Zmluva o poskytovaní zdravotnej posudkovej činnosti

1/2018

20,00 EUR

Michal Hudák

Obec Šintava

29.05.2018

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

1

310,00 EUR tristodesať eur

Obec Šintava

28.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

1

nula €

Galileo Corporation

Obec Šintava

14.05.2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

1/2018

230,00 EUR dvestotridsať €

Obec Šintava

EKOTEC,spol.s.r.o

27.03.2018

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

1

nula €

Marcel Čičman

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: