#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.10.2020

Dohoda č. 20/05/010/8

20/05/010/8

nula €

Obec Šintava

Úrad práce,soc. vecí a rodiny Galanta

12.08.2020

Mandátna zmluva

1

Neuvedené

Obec Šintava

MST PARTNERS, s.r.o.

27.07.2020

Dodatok č. 1 k zmluve č. 2019/105/02

1

Neuvedené

Obec Šintava

Základná škola Jana Amosa Komeského

16.07.2020

Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii /ceste/c

1-Hrachostav-komunikácie

1,00 EUR jedno €

Obec Šintava

Hrachostav,s.r.o Šintava č.381

14.07.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1/2020

1/2020-Hrachostav, s.r.o

nula eur

Hrachostav,s.r.o Šintava č.381

Obec Šintava

14.07.2020

Kúpna zmluva

1-Krajný

120,00 EUR Jednostodvadsať €

Pavol Krajný

Obec Šintava

03.07.2020

Dodávateľsko-odberateľská zmluva

1-Mäso-údeniny u Ladoviča

nula eur

Obec Šintava

Alžbeta Ladovičová

18.06.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

1-enviropol

nula eur

Obec Šintava

ENVIROPOL SK,s.r.o

17.06.2020

Kúpna zmluva

1 - Ľubica Križanová

nula eur

Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ

Obec Šintava

12.06.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1-N.M.-Audit, spol.s.r.o

2 000,00 EUR Dvetisíc €

Obec Šintava

N.M.-Audit, spol. s.r.o

04.06.2020

Nájomná zmluva

1-Hrachostav

72,00 EUR sedemdesiatdva €

Hrachostav s.r.o.

Obec Šintava

14.05.2020

Zmluva o bežnom účte

1-Prima Banka

nula eur

Obec Šintava

Prima Banka

21.04.2020

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

1

18,50 EUR Osemnásť € 50 centov0

3Wslovakia ,s.r.o

Obec Šintava

21.04.2020

Dodatok k licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

1 3W

nula eur

3Wslovakia ,s.r.o

Obec Šintava

16.04.2020

Licenčná zmluva na poskytnutie práca užívať digitálny archivačný systém zostnulých

1/2010-3W Slovakia

110,67 EUR jednotodesať € 67 centov

3Wslovakia ,s.r.o

Obec Šintava

16.04.2020

Zmluva č. 180/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

180/2020

108,90 EUR jednosto osem € 90 centov

Mesto Sereď

Obec Šintava

16.04.2020

Mandátna zmluva 01/01/2018/OcUŠIN

01/01/2018/OcUŠIN

nula eur

Obec Šintava

Miloš Mičáni

07.04.2020

Nájomná zmluva

1

247,80 EUR Dvestoštyridsaťsedem eur, 80/100

HRACHOSTAV, s.r.o

Obec Šintava

01.04.2020

Mandátna zmluva

001/2020/CO/KR/OBR

360,00 EUR

BAB Poradenstvo s.r.o.

Obec Šintava

09.03.2020

Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 7.1.2020

2-Marienková

810,00 EUR Osemstodesať eur

Obec Šintava

Monika Marienková

25.02.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovp

1

nula eur

Obec Šintava

NATUR-PACK,a.s.

25.02.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 7.1.2020

1

nula eur

Obec Šintava

Monika Marienková

03.02.2020

Zmluva o vývoze komunálneho odpadu

1

Neuvedené

GM CAFFE, s.r.o.

Obec Šintava

21.01.2020

Dodatok č. 6 k Zmluve č. 6/2008 o dielo

6

nula eur

Obec Šintava

Komplex-odpadová spoločnosť,s.r.o

15.01.2020

Notárska zápisnica

1

936,00 EUR deväťstotridsaťšesť eur

Peter Korec

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: