#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.08.2019

Dodatok č. 1 k návrhu na vklad-V1092/19

1

nula eur

Lenka , Ľubomír a Jozef Červenkoví

Obec Šintava

01.08.2019

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

1

nula eur

Lenka , Ľubomír a Jozef Červenkoví

Obec Šintava

29.07.2019

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu

1

nula eur

Trafin Oil SK, s.r.o

Obec Šintava

03.07.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1

1 225,00 EUR Jedentisíc dvesto dvadsať päť €

Obec Šintava

Ing. Darina Palatická

12.06.2019

Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve č.00306193/TTT314

1/2019

nula eur

NN Tatry-Sympatia,d.d.s.,a.s.

Obec Šintava

30.05.2019

Zmluva o poskytovaní fin. príspevku odkázanosti

1/2019

nula eur

Opatríme Vás, n.o.

Obec Šintava

13.05.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

3

nula eur

Stavebné bytové družstvo Sereď

Obec Šintava

13.05.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

2

nula eur

Stavebné bytové družstvo Sereď

Obec Šintava

13.05.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

1

nula eur

Stavebné bytové družstvo Sereď

Obec Šintava

29.04.2019

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

1

nula eur

ELDi Group,s.r.o

Obec Šintava

12.04.2019

Kúpna zmluva

1

620,00 EUR šesťstodvadsať €

Martin Galbavý

Obec Šintava

11.04.2019

Kúpna zmluva

N 115/2019

144,00 EUR jednostoštridsaťštyri €

Marta Zuberecová

Obec Šintava

13.03.2019

Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu

003

1,58 EUR jedno € 58 centov

Obec Šintava

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava

13.03.2019

Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu

003

1,58 EUR jedno € 58 centov

Obec Šintava

Slovenský plynárenský priemysel

13.03.2019

Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu

003

2,06 EUR dve € 6 centov

Obec Šintava

Slovenský plynárenský priemysel

13.03.2019

Dodatok č,.003 k Zmluve o dodávke plynu

003

1,58 EUR jedno € 58 centov

Obec Šintava

Slovenský plynárenský priemysel

13.03.2019

Dodatok č., 003 k Zmluve o dodávke plynu

003

1,21 EUR jedno € 21 centov

Obec Šintava

Slovenský plynárenský priemysel

13.03.2019

Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu

003

1,21 EUR Jedno € 21 centov

Obec Šintava

Slovenský plynárenský priemysel

13.03.2019

Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu

003

1,58 EUR jedno € 58 centov

Obec Šintava

Slovenský plynárenský priemysel

13.03.2019

Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu

003

2,06 EUR dve € 6 centov

Obec Šintava

Slovenský plynárenský priemysel

13.03.2019

Dodatok č. 003 k Zmluve o odávke plynu

003

1,21 EUR jedno € 21 centov

Obec Šintava

Slovenský plynárenský priemysel

11.03.2019

Mandátna zmluva

01/01/2018/OcUŠIN

800,00 EUR Osemsto €

Obec Šintava

Miloš Mičáni

08.03.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku

1

430,00 EUR Štyristotridsať €

Ľubomír Červenka

Obec Šintava

14.02.2019

Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

190233/2019

24,00 EUR Dvadsaťštyri eur

ITAK, s.r.o.

Obec Šintava

08.02.2019

Kúpna zmluva

N41/2019

6 410,00 EUR šesťtisícštyristodesať €

Gizela Lukačovičová

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: