#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.09.2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

M2016/0668 -Zmluva o zabezpečení systému združenéh

Neuvedené

NATUR-PACK,a.s.

Obec Šintava

20.09.2016

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 6/2008 o dielo uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Dodatok č.3 k Zmluve č. 6/2008 o dielo uzavretej p

0,00 EUR

Komplex-odp.spoločnosť

Obec Šintava

19.04.2016

Zmluva pohrebisko

Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádz

0,00 EUR

Renova - ART, s.r.o.

Obec Šintava

23.04.2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 5/4/2016

29 485,25 EUR

TIMS,s.r.o Nitra

Obec Šintava

30.01.2016

Hromadné úrazové poistenie

14-12597

2 000,00 EUR

Union poisťovňa

Obec Šintava

30.01.2016

Auditórske služby

1

1 125,00 EUR

Ing. Darina Palatická

Obec Šintava

Zmluva o prev. internetovej prezentácie

1

420,00 EUR

Galileo Corporation,s.r.o

Obec Šintava

Zmluva o outsourcingových službách

1

120,00 EUR

Lukáš Ivančík-Litech

Obec Šintava

Zmluva o dielo

1

900,00 EUR

Galileo Corporation,s.r.o

Obec Šintava

Zmluva o dielo

1

2 108,81 EUR

SATIA-okná,s.r.o

Obec Šintava

Protokol o výsl.kontr. NKÚ

9/2015

0,00 EUR

Najvyšší kontr. úrad SR

Obec Šintava

Rekonšt.a modern.materskej školy

10715

41 616,48 EUR

Ing.Ľubomír Sedláček

Obec Šintava

10.06.2015

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Šintava

Zmluva na poskatovanie služby

1

600,00 EUR

VEROBS,s.r.o Banská Bystrica

Obec Šintava

Zmluva o dielo

1

14 703,24 EUR

Profi Stav Team,s.r.o

Obec Šintava

poskytovanie audit. služieb

1

950,00 EUR

Ing. Darina Palatická

Obec Šintava

Zmluva o poskyt. audít.služieb

1

950,00 EUR

Ing. Darina Palatická

Obec Šintava

10.01.2014

Kúpna zmluva

1

650,00 EUR šesťstopäťdesiat

Jozef Stehel a manž. Ľudmila

Obec Šintava

O úprave vzáj.záväzk. vzťahov

1

4,50 EUR

ARDSYSTÉM,s.r.o

Obec Šintava

obedy - škola

601/2013

9 665,00 EUR

Mesto Sereď

Obec Šintava

Kúpna zmluva

1

1 010,00 EUR

Ľubomír Suhaji Šintava

Obec Šintava

Kúpna zmluva

1

610,00 EUR

Ivana Tóthová Šintava

Obec Šintava

Kúpna zmluva

1

790,00 EUR

Bohuš Čuperka a manž.

Obec Šintava

Zmluva o dielo

13/13/BCT

3 460,80 EUR

BioComplacT,s.r.o Bratislava

Obec Šintava

Poistná zmluva

14 4 1775

2 192,21 EUR

Union poisťovňa

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: