#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.10.2022

Zmluva o poskytnutí podpory

OcU-9/2022

10 918,00 EUR Desaťtisíc deväťsto osemnásť €

Slovenská agentúra životného prostredie

Obec Šintava

26.09.2022

Zmluva o službách č. 160922 1

160922 1

1 000,00 EUR Jedentisíc €

OPEN DOOR,s.r.o

Obec Šintava

26.09.2022

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

0985 21 SPPD CEZ VB1

nula

Hrachostav s.r.o.

Obec Šintava

17.08.2022

Darovacia zmluva KRHZ-TT-VO-2022-157-053

KRHZ-TT-VO-2022-157-053

14 359,00 EUR štrnásť tisíc tristo päťdesiat deväť

Ministerstvo vnútra SR

Obec Šintava

04.08.2022

Kúpna zmluva č. OcU-6 2022

OcU-6 2022

1 600,00 EUR jedentisíc šesťsto °€

Šintavan s.r.o

Obec Šintava

03.08.2022

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. OcU - 7 2022

OcU-7 2022

1 318,82 EUR Jedentisíctristoosemnásť € 82 centov

Šintavan s.r.o

Obec Šintava

03.08.2022

Zmluva o budúcej zmluve o nájme č. OcU-5 2022

OcU-5 2022

Neuvedené

Obec Šintava

Šintavan s.r.o

26.07.2022

Zmluva o službách č. 1 - Environmentálny fond - rok 2022

210722/2

990,00 EUR Deväťstodeväťdesiat eur

OPEN DOOR,s.r.o

Obec Šintava

08.07.2022

Zmluva o poradenstve a spolupráci č. 04 2022

04/2022

800,00 EUR osemsto €

Združenie pre rozvoj mikroregiónu

Obec Šintava

07.07.2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

3/2022

24,00 EUR Dvadsaťštyri eur

Obec Šintava

Slovak Telekom,a.s.

01.06.2022

Mandátna zmluva

2/2022

100,00 EUR

MUDr. Lyubov Maskal

Obec Šintava

19.05.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2022 01 45

2022 01 45

400,00 EUR štyristo €

Obec Šintava

Nadácia Henkel Slovensko

06.05.2022

Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu č. RA-SNCA/20191890

RA-SNCA/20191890

nula

Národná agentúra pr sieťové a elektronické služby, Slovenská národná certifikačná autorita (SNCA)

Obec Šintava

21.04.2022

Zmluva o dielo/2020

OcU-1-2022

2 100,00 EUR dvetisíc jednosto €

Regionálne vydavateľstvo-Alena Jaššová,s.r.o

Obec Šintava

29.03.2022

Zmluva č. 329/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

329/2022

258,72 EUR

Mesto Sereď

Obec Šintava

23.03.2022

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumuátorov prostredníctvom stacionárnych kntajnerov c

1/2022

nula

Obec Šintava

ASEKOL SK, s.r.o

02.03.2022

Zmluva o dielo č. 02-2022-05

02-2022-05

720,00 EUR

DODS SYSTEM, s.r.o

Obec Šintava

22.02.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ev. č. 1

1-Hrachosta,s.r.o

nula

Hrachostav,s.r.o Šintava č.381

Obec Šintava

22.02.2022

Dodatok č.1

1-Dodatok

125 780,61 EUR

MARO,s.r.o

Obec Šintava

14.02.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

CRZ-110-02-2022-SK

490,00 EUR

Obec Šintava

Galileo Corporation

09.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

1479/2022-M-ODFSS

151 440,00 EUR

Obec Šintava

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

27.01.2022

Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

1-Dodatok

50,00 EUR

Obec Šintava

OZ Zatúlané psíky Šaľa, Smetanova 1224/3, 92701 Šaľa

25.01.2022

Zmluva o poskytovaní správa zamestnaneckých benefitov č. 00020072

00020072

nula

Obec Šintava

Ticket Service, s.r.o

12.01.2022

Zmluva č. 2021/105/04

2021/105/04

18 807,35 EUR

Obec Šintava

Základná škola Jana Amosa Komeského

11.01.2022

Dodatok č. 8 k Zmluve č. 6/2008 o dielo

Dodatok č. 8

nula

Komplex-odp.spoločnosť

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: