#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.03.2021

Zmluva o odvádzaní zrážkových vôd

SSC 25/6132/2021

9 709,20 EUR deväťtisíc sedemstodeväť € 20 centov

SR-Slovenská správa ciest

Obec Šintava

08.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

1601/2021-MODFSS

136 416,00 EUR jednostotridsaťšesťtisíc štyristošestnásť

Obec Šintava

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

23.02.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04172

20-514-04172

2 000,00 EUR dvetisíc €

Obec Šintava

Fond na podporu umeniai

19.02.2021

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

2- Popelková Martina

100,00 EUR jednosto €

Martina Popelková

Obec Šintava

19.02.2021

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

1-Javorová Janka

100,00 EUR jednosto €

Janka Javorová

Obec Šintava

12.02.2021

Darovacia zmluva

1/REJK-NET,s.r.

650,00 EUR šesťstopäťdesiat €

Obec Šintava

REJK-NET, s.r.o

05.02.2021

Zmluva č. 2021-105-03

2021-105-03

17 207,19 EUR

Obec Šintava

Základná škola Jana Amosa Komeského

25.01.2021

Dodatok č.1

1-Dominka Javorová

150,00 EUR

Dominika Javorová

Obec Šintava

25.01.2021

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti

1-Daniela Javorová

150,00 EUR

Daniela Javorová

Obec Šintava

25.01.2021

Dodatok č.1

1-Dodatok

100,00 EUR jednosto €

Filip Tóth

Obec Šintava

25.01.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z roku 2020

1-Dodatok

100,00 EUR jednosto €

Lukáš Kavoň

Obec Šintava

25.01.2021

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti

1- Romana Beluská

100,00 EUR jednosto €

Romana Beluská

Obec Šintava

22.01.2021

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

7-Dominika Javorová

150,00 EUR

Dominika Javorová

Obec Šintava

22.01.2021

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

6-Daniela Javorová

150,00 EUR

Daniela Javorová

Obec Šintava

22.01.2021

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

5 - Filip Tóth

100,00 EUR jednosto €

Filip Tóth

Obec Šintava

22.01.2021

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

4-Kavoň Lukáš

100,00 EUR jednosto €

Lukáš Kavoň

Obec Šintava

22.01.2021

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

3-Beluská Romana

100,00 EUR jednosto €

Romana Beluská

Obec Šintava

19.01.2021

Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia alebo zhodnotenia

2104033141

Neuvedené

Obec Šintava

12.01.2021

zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2020/366-025

KRHZ-TT-VO-2020/366-025

Neuvedené

Obec Šintava

08.01.2021

Zmluva o spolupráci - poskytnutie zasadačky a materiálu na testovanie

1/2021

Neuvedené

Základná škola s Materskou školou kráľa Svätopluka Šintava

Obec Šintava

05.01.2021

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti

č.1

25,00 EUR dvadsaťpäť €

MUDr. Michal Hudák, MPH

Obec Šintava

28.12.2020

Dodatok č. 2/2020/Šintava

1/2019/Šintava

nula €

OPATRÍME VÁS n.o.

Obec Šintava

17.12.2020

Kúpna zmluva

1/2020-Lanczová

200,00 EUR Dvesto €

Mária Lanczová

Obec Šintava

16.12.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/0181

33 453,00 EUR tridsaťtritisíc štyristo päťdesiat tri €

Obec Šintava

Ministerstvo financií SR

16.12.2020

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere jedlých olejov a BRKO

1/2020-Trafin Oil SK, s.r.o

8,00 EUR osem €

Trafin Oil SK, s.r.o

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: