#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.01.2020

Notárska zápisnica

1

936,00 EUR deväťstotridsaťšesť eur

Peter Korec

Obec Šintava

09.01.2020

Zmluva o dielo "Územný plán obce Šintava,Zmeny a doplnky č. 3

1

2 500,00 EUR dvetisíc päťsto €

Obec Šintava

Ing.arch.Alžbeta Sopirová,PhD.d

09.01.2020

Zmluva o spolupráci pri obstaraní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie

1

5 438,00 EUR Päťtisíc štyristo tridsať osem €

Obec Šintava

Hrachostav s.r.o.

07.01.2020

Kúpna zmluva

1- Marienková

810,00 EUR Osemstodesať €

Monika Marienková

Obec Šintava

21.01.2020

Dodatok č. 6 k Zmluve č. 107/2009

6

nula eur

Obec Šintava

Komplex-odp.spoločnosť

20.12.2019

Zmluva č. 2019/105/02

2019/105/02

17 639,18 EUR sedemnásťtisíc šesťo tridsať deväť € 18 centov

Obec Šintava

Základná škola Jana Amosa Komeského

16.12.2019

Dohoda o spolupráci

DR/2019/01382

300,00 EUR tristo €

obec

Ústav pamäti národa

09.12.2019

Dodatok č. 1/2019/Šintava

1/2019/Šintava

nula eur

Opatríme Vás, n.o.

Obec Šintava

02.12.2019

Zmluva o poskytnutí daru

1/2019

300,00 EUR Tristo €

Obec Šintava

Ing.Mgr. Peter Bobula

29.11.2019

Zmluva o poskytnutí daru

2/2019

100,00 EUR Jednosto

Obec Šintava

Rímskokatolícky farský úrad Šintava

26.11.2019

Zmluva o nájme nebytového priestoru

1074/2019

1,00 EUR jedno €

Obec Šintava

Základná škola s Materskou školou kráľa Svätopluka Šintava

20.11.2019

Zmluva o zbere elektroodpadu

1

nula eur

Obec Šintava

ROVAMI, s.r.o

20.11.2019

Zmluva o poskytovaní technickej služby

1

108,00 EUR jednostoosem €

Obec Šintava

ISTIK - Marián Duchoň

28.10.2019

Zmluva o dielo

1

2 800,00 EUR dvetisíc osemsto €

Kamenárstvo Maňura

Obec Šintava

28.10.2019

Kúpna zmluva

1

1 600,00 EUR Jedentisíc šesťsto €

Obec Šintava

Slovak Estate, s.r.o,

14.10.2019

Kúpna zmluva

1

756,00 EUR Sedemstopäťdesiatšesť €

Marián Tkáč,Miloslav Tkáč, Alžbeta Tkáčová

Obec Šintava

30.09.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

1

102,00 EUR jednostodva €

Obec Šintava

Forte Acoustic,s.r.o

30.09.2019

Zmluva o inzercii

96 119 0222

218,88 EUR Dvestoosemnásť € 88 centov

Obec Šintava

regionPRESS,s.r.o

30.09.2019

Zmluva č. 546/2019 o poskytnutí daru

546/2019

500,00 EUR Päťsto

Obec Šintava

Prof.Peter Zajac

04.09.2019

Zmluva č. 2019/105/01

Zmluva č.2019/105/01

5 849,06 EUR Päťtisícosemstoštyridsaťdeväť € 6 centov

Obec Šintava

Základná škola Jana Amosa Komeského

01.08.2019

Dodatok č. 1 k návrhu na vklad-V1092/19

1

nula eur

Lenka , Ľubomír a Jozef Červenkoví

Obec Šintava

01.08.2019

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

1

nula eur

Lenka , Ľubomír a Jozef Červenkoví

Obec Šintava

29.07.2019

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu

1

nula eur

Trafin Oil SK, s.r.o

Obec Šintava

03.07.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1

1 225,00 EUR Jedentisíc dvesto dvadsať päť €

Obec Šintava

Ing. Darina Palatická

12.06.2019

Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve č.00306193/TTT314

1/2019

nula eur

NN Tatry-Sympatia,d.d.s.,a.s.

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: