#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.12.2020

Zmluva o dielo č.3/2020

Zmluva o dielo č.3/2020

88 547,32 EUR Osemdesiatosem tisíc päťsto štyridsať sedem € 32 centov

BERECON,s.r.o

Obec Šintava

07.12.2020

Zmluva o výpožičke

1-Štatistický úrad SR

nula €

Obec Šintava

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

03.12.2020

Darovacia zmluva

1-Amazon Fulfillment Slovakia, s.r.o

nula €

Obec Šintava

Amazon FUlfillment Slovakia, s.r.o

03.12.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ZS-42-3-2020-SK

600,00 EUR Šesť sto €

Galileo Corporation

Obec Šintava

01.12.2020

Zmluva o zriedení a prevádzke mobilnej aplikácie

1/2020-Galileo

650,00 EUR Šesťsto päťdesiat €

Obec Šintava

Galileo Corporation

27.11.2020

Zmluva o dielo "Územný plán obce Šintava, Zmeny a doplnky č.4"

1/2020- Ing.arch. Sopirová,PhD.

4 000,00 EUR Štyritisíc €

Obec Šintava

Ing.arch. Alžbeta Sopirová,PhD.

25.11.2020

Zmluva o spolupráci pri obstaraní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie

1/2020-Zmluva o spolupráci - Hrachostav

2 030,00 EUR Dvetisíc tridsať €

Obec Šintava

Hrachostav,s.r.o Šintava č.381

25.11.2020

Zmluva o spolupráci pri obstaraní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie

1/2020 - Zmluva o spolupráci - Miloš Hracho

2 030,00 EUR Dvetisíc tridsať €

Obec Šintava

Miloš Hracho

25.11.2020

Zmluva o spolupráci pri obstaraní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie

1/2020 -Zmluva o spolupráci - Vohlárik

2 030,00 EUR Dvetisíc tridsať €

Obec Šintava

Igor a Tomáš Vohlárik

24.11.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1/2020-N.M.-Audit,s.r.o

2 000,00 EUR Dvetisíc €

Obec Šintava

N.M.-Audit, spol. s.r.o

12.08.2020

Mandátna zmluva

1

Neuvedené

Obec Šintava

MST PARTNERS, s.r.o.

27.07.2020

Dodatok č. 1 k zmluve č. 2019/105/02

1

Neuvedené

Obec Šintava

Základná škola Jana Amosa Komeského

16.07.2020

Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii /ceste/c

1-Hrachostav-komunikácie

1,00 EUR jedno €

Obec Šintava

Hrachostav,s.r.o Šintava č.381

14.07.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1/2020

1/2020-Hrachostav, s.r.o

nula eur

Hrachostav,s.r.o Šintava č.381

Obec Šintava

14.07.2020

Kúpna zmluva

1-Krajný

120,00 EUR Jednostodvadsať €

Pavol Krajný

Obec Šintava

03.07.2020

Dodávateľsko-odberateľská zmluva

1-Mäso-údeniny u Ladoviča

nula eur

Obec Šintava

Alžbeta Ladovičová

18.06.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

1-enviropol

nula eur

Obec Šintava

ENVIROPOL SK,s.r.o

17.06.2020

Kúpna zmluva

1 - Ľubica Križanová

nula eur

Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ

Obec Šintava

12.06.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1-N.M.-Audit, spol.s.r.o

2 000,00 EUR Dvetisíc €

Obec Šintava

N.M.-Audit, spol. s.r.o

04.06.2020

Nájomná zmluva

1-Hrachostav

72,00 EUR sedemdesiatdva €

Hrachostav s.r.o.

Obec Šintava

14.05.2020

Zmluva o bežnom účte

1-Prima Banka

nula eur

Obec Šintava

Prima Banka

21.04.2020

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

1

18,50 EUR Osemnásť € 50 centov0

3W Slovakia, s.r.o

Obec Šintava

21.04.2020

Dodatok k licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

1 3W

nula eur

3W Slovakia, s.r.o

Obec Šintava

16.04.2020

Licenčná zmluva na poskytnutie práca užívať digitálny archivačný systém zostnulých

1/2010-3W Slovakia

110,67 EUR jednotodesať € 67 centov

3W Slovakia, s.r.o

Obec Šintava

16.04.2020

Zmluva č. 180/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

180/2020

108,90 EUR jednosto osem € 90 centov

Mesto Sereď

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: