#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.05.2019

Zmluva o poskytovaní fin. príspevku odkázanosti

1/2019

nula eur

Opatríme Vás, n.o.

Obec Šintava

13.05.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

3

nula eur

Stavebné bytové družstvo Sereď

Obec Šintava

13.05.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

2

nula eur

Stavebné bytové družstvo Sereď

Obec Šintava

13.05.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

1

nula eur

Stavebné bytové družstvo Sereď

Obec Šintava

29.04.2019

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

1

nula eur

ELDi Group,s.r.o

Obec Šintava

12.04.2019

Kúpna zmluva

1

620,00 EUR šesťstodvadsať €

Martin Galbavý

Obec Šintava

11.04.2019

Kúpna zmluva

N 115/2019

144,00 EUR jednostoštridsaťštyri €

Marta Zuberecová

Obec Šintava

13.03.2019

Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu

003

1,58 EUR jedno € 58 centov

Obec Šintava

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava

13.03.2019

Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu

003

1,58 EUR jedno € 58 centov

Obec Šintava

Slovenský plynárenský priemysel

13.03.2019

Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu

003

2,06 EUR dve € 6 centov

Obec Šintava

Slovenský plynárenský priemysel

13.03.2019

Dodatok č,.003 k Zmluve o dodávke plynu

003

1,58 EUR jedno € 58 centov

Obec Šintava

Slovenský plynárenský priemysel

13.03.2019

Dodatok č., 003 k Zmluve o dodávke plynu

003

1,21 EUR jedno € 21 centov

Obec Šintava

Slovenský plynárenský priemysel

13.03.2019

Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu

003

1,21 EUR Jedno € 21 centov

Obec Šintava

Slovenský plynárenský priemysel

13.03.2019

Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu

003

1,58 EUR jedno € 58 centov

Obec Šintava

Slovenský plynárenský priemysel

13.03.2019

Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu

003

2,06 EUR dve € 6 centov

Obec Šintava

Slovenský plynárenský priemysel

13.03.2019

Dodatok č. 003 k Zmluve o odávke plynu

003

1,21 EUR jedno € 21 centov

Obec Šintava

Slovenský plynárenský priemysel

11.03.2019

Mandátna zmluva

01/01/2018/OcUŠIN

800,00 EUR Osemsto €

Obec Šintava

Miloš Mičáni

08.03.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku

1

430,00 EUR Štyristotridsať €

Ľubomír Červenka

Obec Šintava

14.02.2019

Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

190233/2019

24,00 EUR Dvadsaťštyri eur

ITAK, s.r.o.

Obec Šintava

08.02.2019

Kúpna zmluva

N41/2019

6 410,00 EUR šesťtisícštyristodesať €

Gizela Lukačovičová

Obec Šintava

08.02.2019

Kúpna zmluva

1

190,00 EUR Jednostodeväťdesiat €

Daniel Taufer

Obec Šintava

17.01.2020

Príloha 1 Dodatku č. 5 k Zmluve č. 6/2008

5

Neuvedené

Komplex-odp.spoločnosť

Obec Šintava

30.01.2019

Kúpna zmluva

1/2019

60,00 EUR šesťdesiat €

Martin Mihálik

Obec Šintava

10.01.2019

Zmluva č. 1157/2018

1157/2018

8 773,59 EUR Osemtisíc sedemsto sedemdesiat tri € 59 centov

Obec Šintava

Mesto Sereď

17.01.2020

Dodatok č.5 k Zmluve č.107/2009 o preprave a uložení odpadu

5

nula eur

Komplex-odp.spoločnosť

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: