#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Základné informácie

        foto z roku 2020 História dychovej hudby v ich obci je bohatá. Počas jej existencie sa v nej vyprofilovalo mnoho skvelých hudobníkov a spevákov, ktorí šíria jej úspechy ďalej. Napriek súčasnej modernej hudbe si udržiava svoje miesto pod slnkom a šíri dobrú náladu a pohodu i naďalej. Na činnosť im prispieva obec, tá im poskytuje aj priestory na skúšanie. Kapelník Dychovej hudby (DH) Šintavanka Peter Šona sa hudbe venuje od 19 rokov, pričom dovtedy o nej ani nesníval.  A kapelníkom sa stal v roku 2015 po Ing. Igorovi Javorovi.     

     Ako to však celé začalo? Dychová hudba má u nás dlhoročnú tradíciu. Začiatky sa datujú od roku 1914, kedy boli zo Šúroviec nakúpené dychové nástroje. Podľa pamätníkov môžeme spomenúť kapelníka Antona Tamaškoviča a ďalej Jozefa Drábika, ktorý viedol dychovú hudbu dlhých 40 rokov. Svojim príkladom bola k inšpiráciou k založeniu ďalších hudobných telies. Začiatkom 80-tych rokov pod vedením Pavla Kižňanského, neskôr Štefana Rendeka fungovala školská dychovka a v roku 1989 vďaka Karolovi Markuskovi, Rudolfovi Miklošíkovi a Jozefovi Mizeríkovi, ktorý bol zároveň aj kapelníkom vznikla súčasná Dychová hudba Šintavanka.

     Tak, ako aj v začiatkoch i dnes hudobné teleso tvorí 12 členov. Počty sa menia, isté však je, že každý z nich hrá na jeden hudobný nástroj. Majú dve krídlovky, dva klarinety, barytón, tenor, basu, trombón a bicie. Skupinu dopĺňajú dve atraktívne speváčky, ktoré podľa kapelníka, okrem spevu  reprezentujú dychovku svojím prejavom pred publikom. Ak sa stane, že im náhodou chýba hráč, oslovia kolegov z iných dychoviek, napr.  Močenskej dychovky, Zalužanky, Galanťana a pod. Vedia o sebe a vzájomne spolupracujú. Členovia Šintavanky sa už teraz starajú aj o to, aby mal kto po nich prebrať žezlo. Nasledovníkov si vychovávajú zo svojich detí. „Niektoré deti majú záujem, s inými to ide ťažšie, veríme však, že naše deti nadviažu na našu históriu,“ tvrdí šintavský kapelník.

     A aké najväčšie úspechy zažili za posledné obdobie a pri akých príležitostiach ich môžete vidieť? Našim úspechom je reprezentácia obce účinkovaním na obecných podujatiach, udržiavanie a šírenie tradícií, prostredníctvom koncertov a plesov, ale aj rodinných osláv, jubileí a svadieb. Teraz pripravujeme nový repertoár, ktorý tvoria ľudové piesne, samozrejme i tie šintavské. V pláne máme vystúpenia na festivaloch a ďalších podujatiach a našim snom  je vydať vlastné CD. Už teraz vieme, že  na ňom určite nebude chýbať hymnická pieseň Pri Seredi, pri Váhu krásna dedinka.

 

                                                                                                                                                                             Peter Šona                         

 

Ku kultúrnemu životu a tradíciám v obci a na vidieku patria od nepamäti dychové hudby. Rovnako je tomu aj v Šintave, ktorej história je úzko spätá s hudbou. Z ústneho podania najstarších, zakladajúcich členov vieme, že tradícia dychoviek bola v obci prítomná celé desaťročia. Presné písomné doklady o prvej dychovej hudbe v Šintave sa nezachovali, takže nevieme, kto bol jej zakladateľom a patrónom. No z roku 1933 máme prvé písomne podložené dôkazy o tom, že dychová hudba bola súčasťou Hasičského zboru a jej členovia boli súčasne i členmi tohto zboru. Až do roku 1990 sa jej hovorilo jednoducho Hasičská dychovka.
Základné informácie 

Zloženie dychovky

V zložení dychovky došlo k prvej zaznamenanej zásadnej zmene na prelome rokov 1989-90, keď v rámci obmeny zloženia boli do dychovky za členov prijatí noví, hlavne mladí hudobníci. Súčasne prijala dychová hudba názov Šintavanka. Kapelníkom sa stal Jozef Mizerík, ktorý skladal a aranžoval ľudové piesne pre dychovku. Taktiež v nej začali spievať nové speváčky Katarína Markusková a Anna Jančeková, ktoré s ňou účinkovali až do roku 2003. V súčasnosti pozostáva Šintavanka zo 17 členov. Kapelníkom je od roku 2007 Igor Javor manažérom Karol Markusek, aranžmán piesní má na starosti Jozef Mizerík.

Zloženie dychovky ku začiatku roku 2008:
 

  1. Spev – Katarína Svrbická, Oleg Vojtech
  2. Krídlovky – Igor Javor, Jozef Mizerík, Peter Markusek, Martin Popelka, Igor Kubányi
  3. Tenory – Karol Markusek, Slavo Mizerík
  4. Klarinety – Branislav Miklošík, Matúš Markusek
  5. Doprovod (trombón, trubka) – Peter Šona, Ľubomír Suhaj, Marek Šulák
  6. Bas (tuba) – Miloš Miklošík
  7. Bicie – Jaroslav Birkuš, Marián Drábik

 


Poslanie a akcie dychovky

Základné informáciePrví náruživí muzikanti, ktorí dychovú hudbu založili, tak urobili pre vlastné potešenie, pre spestrenie chvíľ odpočinku po celodennej práci na poliach a v zime na skrátenie dlhých zimných večerov. Ako súčasť dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) sa dychová hudba zúčastňovala všetkých svetských osláv, ale hlavne cirkevných sviatkov. Prvú „zaťažkávaciu“ skúšku po zmenách v r. 1990 zvládla Šintavanka v plnej paráde na púti v rakúskom Mariazelli, kde spolu so známou Verešvárankou odohrala celú – vtedy ešte česko-slovenskú omšu za prítomnosti tisícov pútnikov zo Slovenska, Čiech a iných štátov. To nezostalo bez odozvy a prišlo pozvanie na Svetovú výstavu požiarnej techniky v Brne, kde Šintavanka účinkovala ako zahraničná kapela. Počas roka sa dychovka pravidelne zúčastňuje rôznych osláv a sviatkov, počnúc fašiangovým plesom, fašiangovým sprievodom po dedine a pochovávaním basy, veľkonočnými sviatkami, púťou a omšou na sviatok Ducha Svätého na Vinohradoch, procesiou na sviatky Božieho tela a krvi, Najsvätejšej Trojice, dvoch pútí počas leta, príležitostných vystúpení v obci Šintava (Deň matiek, SNP, deň obce) a kultúrneho leta v Seredi, Šintavskými hodmi a Vianocami končiac. A ak to čas dovolí, hráva podľa záujmu aj na pohreboch a pri odprevádzaní na svadbách. Ale medzi najvydarenejšie podujatia pravidelne patrili Dožinky, Vinobranie a akcie spojené s DHS. Okrem hudobných povinností plní dychovka aj dôležitú úlohu aj pri vytváraní vzťahov a stmeľovaní kolektívu. V roku 2007 bola celá partia spolu s rodinnými príslušníkmi na spoločnom štvordňovom výlete na chate v Nemeckej, kde sa utužovali vzťahy a hralo sa a spievalo ako za starých čias.

Nácviky

NácvikyKu kvalitnej hudbe ale patria pravidelné nácviky. Tie sa konajú raz do týždňa v zasadačke Obecného úradu v Šintave, kde sa nacvičuje repertoár piesní či už nových alebo sa robí príprava na najbližšiu akciu. Bez pravidelného hrania to jednoducho nejde. Dychová hudba však nie je len vecou úzkeho kolektívu. Je otvorená aj novým hudobníkom, ktorí by mali záujem naučiť sa alebo zlepšiť svoju hru na hudobnom dychovom nástroji a pritom zažiť množstvo nezabudnuteľných zážitkov. O tých ale až niekedy nabudúce.

(Ďaľšie informácie o dychovej hudbe Šintavanka nájdete tu)
Ing. Matúš Markusek