#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Ochotnícke divadlo v obci Šintava

 

V našej obci história ochotníckeho divadla má vyše 80 rokov. A možno i viac, no nie je to zaznamenané. Najprv to bol krúžok Omladina, ktorý v roku1922 založil miestny pán dekan Štefan Jankovič. Tiež bezplatne zapožičal časť farskej budovy pre činnosť „Omladiny“.

V roku 1935 bol založený krúžok „Orol“ pánom Ľudovítom Nikodémom.. Podľa tohto spolku aj farská budova dostala pomenovanie „Orlovňa“. V nej sa odvíjala všetka kultúrna činnosť našej obce.

Najplodnejšími divadelníckymi rokmi boli 40-te roky, kedy pracovali aj 3 divadelné krúžky naraz. Obľúbené boli hry Ferka Urbánka. Od roku 1963 sa divadlá prestali hrať. Nebolo kde. Orlovňa sa zbúrala a na jej mieste sa postavila materská škola. V šintavanoch sa však láska k divadlu nezbúrala.

V 70-tich sa divadlá hrali v zasadačke obecného úradu- vtedajšieho MNV. Posledné divadelné hry (Hora volá, Kamenný chodníček) sa hrali v 1997 a 1998 roku. Ochotnícka divadelná činnosť bola prerušená, pretože zasadačka bola v zlom technickom stave- prepadol sa strop.

Výstavba kultúrneho stánku v obci však bola v nedohľadne. A nebol ani predpoklad výstavby. Práve v tom čase prišiel s myšlienkou výstavby Farského centra vd. Pán Daniel Lukačovič - správca fary. Na FC by sa mohli stretávať hlavne mladí ľudia a deti, pretože okrem krčiem nič iného pre našu mlaď nebolo. V roku 2000 sa začalo s výstavbou FC, približne na tom mieste, kde stála Orlovňa. Zázraky sa ešte dejú, lebo v apríli 2003 sa hrala hra F. Urbánka Pytliakova žena. V apríli 2004 sa hrala hra Ženský zákon. 7. mája sa hrala Šintavská svadba. Tá sa už hrala pred 35 rokmi v apríli 1971. Scenár sa bohužiaľ nezachoval, ale šintavskí pamätníci prispeli svojimi spomienkami na predchádzajúce roky a zásluhou Petra Miklošika a Ľudmily Hercegovej, ktorá pred 35. rokmi v Šintavskej svadbe hrala nevestu, sa podarilo zostaviť scenár predstavenia. Hralo sa našou šintavčinou, teda šintavským nárečím a v šintavskom kroji, ktorí sa už nenosí , až na pár vyše 90 r. babičiek.

Na tomto mieste sa patrí spomenúť aj pána Františka Kloknera, ktorý od svojej mladosti hrával divadlá. Jeho zásluhou sa divadelná tradícia udržala v Šintave.