#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Šintavský spravodaj

 

Vydáva: Obecný úrad Šintava, 925 51 Šintava
tel: 031/7892370

Obecný úrad  Vychádza: trikrát ročne

Redakčná rada:
Slávka Dobišová Bc.  

PaedDr. Jana Míková

Ľudmila Hercegová

Patrik Šopor

PaedDr. Nina Kubačková

Mgr. Silvia Kriváčková

 

Redakčná rada si vyhradzuje právo krátiť a upravovať príspevky.
Ďalej oznamuje všetkým svojim prispievateľom, že príspevky prijímame na ľubovoľnom pamäťovom médiu ako je disketa, CD alebo USB pamäťový kľúč a taktiež e-mailovou poštou na adrese dobisova@sintava.sk, obec@sintava.sk  Neuverejnené a nevyžiadané príspevky nevraciame. Expedícia do domácnosti po jednom výtlačku ZDARMA.

 

5/2019

Zpravodaj September

Spravodaj  

 

5/2018

 

9/2018

 

11/2018

 

1/2019

 

zpravodaj 2/18
September 2017

 

2-2017

 

spravodaj 1/2017

 

Šintavský spravodaj

 

Šintavský spravodaj

 

Šintavský spravodaj

 

Šintavský spravodaj
Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj
Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj
Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj
Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj
Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj
Šintavský spravodaj