#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 7
posledná

#

Fašiangy, Turice, Veľká noc ide

Áno, je to tak. Aj keď fašiangové obdobie bolo tohto roku dlhé, rýchlo ubehlo. V utorok 8. marca sa pochováva basa a 9. marca popolcovou stredou sa začína 40 dňové pôstne obdobie a po ňom máme ... celý text

ostatné | 14. 3. 2011 | Autor: Ľudmila Hercegová
#

Čo je to za smetisko?

Dostal som potrebu vyjadriť sa k tejto téme, keďže sa o naše „smetisko“ zaujíma aj ochranárske združenie Tatry. Je potrebné uviesť veci na pravú mieru. Áno cez zimu naše „smetisko“ ... celý text

ostatné | 8. 3. 2011 | Autor: Ľubomír Blaho ml.
#

Pracovné stretnutie

Dňa 17. februára 2011 sa na našom úrade uskutočnilo pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili: prednosta Obvodného úradu v Trnave Ing. Jozef Klokner, prednosta Obvodného úradu v Galante PaedDr. ... celý text

ostatné | 19. 2. 2011 | Autor: Slávka Dobišová Bc.
#

Výmena okien na škole

Obci Šintava bola schválená dotácia na výmenu okien na budove našej školy a budove telocvične z Ministerstva školstva SR na základe našej žiadosti o riešenie havarijného stavu okien. S prvou ... celý text

ostatné | 15. 2. 2011 | Autor: Slávka Dobišová Bc.
#

Po minulé roky farské centrum, tentoraz Lodenica zakvitla pestrými farbami krojov

Už tradičná štvrtá fašiangová krojová zábava sa z kapacitných dôvodov po prvý krát konala v reštaurácii Lodenica v Šintave. Zastrešovala ju komisia kultúry pri OZ, predsedom komisie je mladý ... celý text

ostatné | 26. 1. 2011 | Autor: Ľudmila Hercegová
#

Predvianočný stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov

Dňa 18. decembra 2010, v sobotu sa v telocvični pri Základnej škole s materskou školou kráľa Svätopluka v Šintave uskutočnil predvianočný stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov. Turnaj ... celý text

ostatné | 31. 12. 2010 | Autor: JUDr. Jozef Pavlovič
#

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva

Presne mesiac po voľbách sa konalo ustanovujúce zastupiteľstvo obecného zastupiteľstva. Popoludní, 27. decembra 2010 sa zasadačka obecného úradu zaplnila novozvolenými i doterajšími poslancami, ... celý text

ostatné | 28. 12. 2010 | Autor: Mgr. Zuzana Endelová
#

Slávnostné otvorenie múzejnej expozície „Šintavská izba“

Dňa 20.novembra 2010 v zasadačke obecného úradu bol slávnostne otvorený zrealizovaný projekt „Šintavská izba“, kde sú vystavené zachovalé predmety približujúce históriu našej obce a našu ... celý text

ostatné | 1. 12. 2010 | Autor: Slávka Dobišová Bc.
#

Tradičný výlet šintavských seniorov

Tento rok sme si s dôchodcami prezreli krásnu časť Slovenska a to Oravu, Kysuce, Malú Fatru a Rajeckú dolinu. Prvá zastávka bola v obci Rajecká Lesná, kde sme mali prehliadku pútnického ... celý text

ostatné | 27. 9. 2010 | Autor: Slávka Dobišová Bc.
#

Naše deti sa „kolotočovali“ v Rakúsku

Dva týždne pred koncom prázdnin pripravil obecný úrad pre deti super výlet. Návšteva Familyparku Neusiedlersee v Rakúsku bola plná zábavy, hier a kolotočov. Deti spolu s rodičmi alebo starými ... celý text

ostatné | 6. 9. 2010 | Autor: Mgr. Zuzana Endelová
#

Tri dni pre hrdinov

V dňoch 16-18.6.2010 sa uskutočnil v rámci Trnavského samosprávneho kraja projekt Tri dni pre hrdinov, do ktorého sa zapojili aj mladí ľudia z našej obce. Hlavným organizátorom ... celý text

ostatné | 13. 8. 2010 | Autor: Ing. Martina Holičková
#

Voľby do NR SR 2010

Počas celého dňa nebol žiadny problém, sťažnosť, či už zo strany voličov i volebnej komisie. V týchto voľbách sa prejavil veľký záujem mladých voličov. Rodičia prichádzali voliť i ... celý text

ostatné | 15. 6. 2010 | Autor: Martin Čuperka
#

Výlet na Bradlo

Dom Matice slovenskej v Galante zorganizoval výlet do okolia rodiska M. R. Štefánika. Výletu sa zúčastnil aj spevokol Rozmarín s ďalšími šintavanmi. Prvá zastávka bola na Bradle, kde je ... celý text

ostatné | 3. 6. 2010 | Autor: Ľudmila Hercegová
#

Dôstojný život v starobe

Ôsmy február pred 25-timi rokmi sa do histórie obce zapísal ako dôležitý deň. V obci, ako v jednej z prvých na Slovensku sa otváral vtedy Dom opatrovateľskej služby. Tento moment si ... celý text

ostatné | 17. 2. 2010 | Autor: Mgr. Denisa Holbíková
#

Naša občianka oslávila 100 rokov

Pri príležitosti stých narodenín pani Márii Herákovej ju prišiel pozdraviť starosta obce spolu s pracovníčkami obecného úradu. Každoročne si na ňu spomenú a tentokrát to bolo naozaj ... celý text

ostatné | 4. 2. 2010 | Autor: Mgr. Zuzana Endelová
#

Farské centrum bolo ako pestrá rozkvitnutá lúka

Čas fašiangov je neodmysliteľne spätý s plesmi a zábavami. Aj u nás v obci bola 16. januára už po tretíkrát fašiangová krojová zábava. Po privítaní všetkých účastníkov na pôde ... celý text

ostatné | 29. 1. 2010 | Autor: Ľudmila Hercegová
#

Výlet občanov do predvianočnej Bratislavy

Neúprosne, ale spravodlivo plynúci rytmus času, nás opäť posunul pred prah najkrajšieho obdobia roka, Vianoc. Nadýchať sa neopakovateľnej vianočnej atmosféry na hlavnom námestí v centre ... celý text

ostatné | 5. 1. 2010 | Autor: Slávka Dobišová Bc.
#

Vianočné popoludnie v knižnici

Už štvrtý rok sme sa v knižnici stretli s našimi kamarátmi z Ústavu sociálnej starostlivosti v Šintave. Vonku síce pršalo, ale to nám neubralo na dobrej nálade. Do knižnice prišlo slnko. ... celý text

ostatné | 20. 12. 2009 | Autor: Milada Pisárová
#

Šintava - moderná škola s veľkomoravskou tradíciou

Premena tradičnej školy na modernú je isto túžbou každého učiteľa ale i žiaka. Preto sa do tejto výzvy MŠ SR OPV-2008/1.1/03-SORO na dotáciu zo štrukturálnych fondov EÚ zapojila i ZŠ s MŠ ... celý text

ostatné | 10. 12. 2009 | Autor: Mgr. Zuzana Endelová
#

Pojazdná ambulancia na darovanie krvi sa osvedčila!

V septembrovom čísle Šintavského spravodaja som Vás informovala o tom, že sme uskutočnili hromadný odber krvi tu priamo v obci pojazdnou ambulanciou a osvedčilo sa to, tak môžem teraz ... celý text

ostatné | 26. 11. 2009 | Autor: Helena Straňáková
#

Poznávací výlet seniorov na trase Kremnica - Banská Bystrica.

Stalo sa už tradíciou, že pri príležitosti mesiaca október - „Úcta k starším“ organizujeme pre našich občanov - dôchodcov poznávacie výlety. Tento rok to bol jednodňový ... celý text

ostatné | 23. 9. 2009 | Autor: Slávka Dobišová Bc.
#

Aj tento rok sme spolu oslávili deň obce.

Tohtoročný deň obce sa už tradične konal v poslednú augustovú nedeľu. Počasie bolo ešte horúce, letné a tak tiež prispelo k vydarenému priebehu osláv. Kladením vencov pri pamätníku SNP sme si ... celý text

ostatné | 30. 8. 2009 | Autor: Mgr. Zuzana Endelová
#

Našu obec navštívil minister pôdohospodárstva Stanislav Becík.

Dňa 29.7.2009 navštívil našu obec minister pôdohospodárstva Stanislav Becík. Počas jeho cesty po jednotlivých obciach sa zastavil i na pôde firmy Šintavan, s.r.o., kde pobesedoval s vedením ... celý text

ostatné | 29. 7. 2009 | Autor: Slávka Dobišová Bc.
#

Začali sa práce na vyhotovení podložia pre multifunkčné ihrisko.

Dňa 28.7.2009 boli začaté práce na vyhotovení podložia pre multifunkčné ihrisko v areáli školského dvora v priestoroch bývalého hádzanárskeho ihriska. Práce na podloží realizuje firma Ing. ... celý text

ostatné | 28. 7. 2009 | Autor: Václav Jurčaga
#

Rekonštrukcia strechy telocvične.

Dňa 22. júna 2009 bola podpísaná zmluva s firmou Tatrastrecha Trnava na rekonštrukciu strechy telocvične s termínom jej ukončenia ku dňu 15. augusta 2009. I keď práce z veľkej časti sú už ... celý text

ostatné | 22. 6. 2009 | Autor: Václav Jurčaga
#

70.výročie futbalového klubu v Šintave.

Futbal sa začal v Šintave hrávať pred sedemdesiatimi rokmi. Tento obľúbený šport v našej obci má svoju bohatú tradíciu. Pripomenuli sme si ju na oslavách 70. výročia založenia futbalového ... celý text

ostatné | 21. 6. 2009 | Autor: Mgr. Zuzana Endelová
#

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva... tak to je názov novej literárnej súťaže, ktorú vyhlásila ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave z dôvodu, že šíri meno kráľa Svätopluka, ktorého meno nosí vo svojom názve.

Tak to je názov novej literárnej súťaže, ktorú vyhlásila ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave z dôvodu, že šíri meno kráľa Svätopluka, ktorého meno nosí vo svojom názve. Žiaci- ... celý text

ostatné | 9. 6. 2009 | Autor: Mgr. Zuzana Endelová
#

Rekonštrukcia zasadačky pri Obecnom úrade.

Dňa 15.5.2009 sa zahájila rekonštrukcia zasadačky pri Obecnom úrade, ktorá bola už dlhší čas mimo prevádzky, nakoľko bola v havarijnom stave. Poslanci Obecného zastupiteľstva sa na svojom ... celý text

ostatné | 15. 5. 2009 | Autor: Václav Jurčaga
#

Požiarna zbrojnica

Na budúci rok oslávia naši hasiči 125. výročie založenia Hasičského zboru v našej obci. Keďže hasičský zbor patrí medzi veľmi aktívne zložky, ktorý svoju činnosť vyvýjajú takmer ... celý text

ostatné | 2. 4. 2009 | Autor: Václav Jurčaga
#

Fašiangové popoludnie

Fašiangové obdobie sme sa rozhodli aj my v našej obci spestriť milým podujatím. V nedeľnom „Fašiangovom popoludní“ vo farskom centre sa predstavili deti z umeleckého krúžku veselou hrou ... celý text

ostatné | 15. 2. 2009 | Autor: Ľudmila Hercegová
prvá
z 7
posledná