#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 7
ďalší posledná

#

Kamerový systém na škole.

Na ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka sa od 12.januára t.r. spúšťa kamerový systém na škole. Vyučovanie v niektorých triedach, odborných učebniach, dianie na chodbách a šatniach bude tak nepretržite ... celý text

ostatné | 20. 1. 2009 | Autor: Mgr. Zuzana Endelová
#

Šintavská škola jubilantka.

Už 50 rokov nepretržite prichádzajú do našej školy žiaci za vzdelaním, sebapoznaním a sebarozvíjaním. Od otvorenia novej budovy školy v obci sa udialo v nej veľa zmien. Tie boli uskutočňované ... celý text

ostatné | 12. 12. 2008 | Autor: Mgr. Zuzana Endelová
#

Mikulášske popoludnie v knižnici.

Naša knižnica spolupracuje s Ústavom sociálnej starostlivosti (USS) v Šintave. Sú tu deti a „dospelé deti“, ktoré majú určitý handicap. Aj tento rok som bola rada, že spolu v knižnici ... celý text

ostatné | 4. 12. 2008 | Autor: Milada Pisárová
#

Aj učitelia sa musia ďalej vzdelávať.

Požiadavku nového definovania všeobecných i špecifických cieľov vzdelávania na základnej škole (ZŠ) a strednej škole (SŠ) priniesli zásadné zmeny v spoločnosti po roku 1989. Nie je iste ... celý text

ostatné | 5. 11. 2008 | Autor: PhDr. PaedDr. Martin Bodis PhD.
#

V mesiaci október sme pripravili pre našich obyvateľov v Zariadení opatrovateľskej služby posedenie pri príležitosti mesiaca októbra - úcty k starším s občerstvením a zábavou pri harmonike, na ktorej hral Michal Kušnírák z Dvorníkov.

V mesiaci október sme pripravili pre našich obyvateľov v Zariadení opatrovateľskej služby posedenie pri príležitosti mesiaca októbra - úcty k starším s občerstvením a zábavou pri harmonike, na ... celý text

ostatné | 21. 10. 2008 | Autor: Helena Straňáková
#

Šintavský mužský spevokol na skusy vo Veľkých Uľanoch.

Vo Veľkých Uľanoch sa 19. októbra 2008 uskutočnil 4. ročník prehliadky seniorských speváckych súborov okresu Galanta. Tejto prehliadky sa zúčastnilo desať súborov, medzi nimi aj náš mužský ... celý text

ostatné | 19. 10. 2008 | Autor: Ľudmila Hercegová
#

Európa v Šintave.

V roku 2005 sa naša škola, ZŠ s MŠ Šintava, zapojila do projektu e-Twinning, prostredníctvom ktorého školy v Európe navzájom komunikovali pomocou elektronických médií, vymieňali si svoje ... celý text

ostatné | 12. 10. 2008 | Autor: Mgr. Nina Kubačková
#

Kontajnery na sklo.

V priebehu roka umiestnil starosta obce Šintava Václav Jurčaga k obecnému cintorínu, areálu Lodenice, bývalému Priemstavu a k obchodu Jednota spolu šesť kontajnerov na zber skla. Do týchto ... celý text

ostatné | 8. 10. 2008 | Autor: Pavol Molnár
#

Na Dlhej ulici sú z dôvodu uloženia vysokonapäťového kábla výkopové práce.

Obecný úrad oznamuje občanom, že výkopové práce,ktoré sa vykonávajú v Dlhej ulici sú z dôvodu uloženia vysokonapäťového kábla, ktorým sa prepojí trafostanica nachádzajúca sa pri cintoríne ... celý text

ostatné | 7. 10. 2008 | Autor: Janka Tóthová
#

Dôchodcovia na výlete.

Pri pohľade na diplom a fotografie z výletu seniorov, ktorý sa konal v dňoch 25. a 26.9.2008 sa mi obnovili spomienky na túto veľmi peknú akciu. V mene výboru samosprávy Klubu dôchodcov ako i ... celý text

ostatné | 27. 9. 2008 | Autor: Emília Kloknerová
#

Tak ako vždy v tomto čase školský rok sa začal zase ...

2.septembra sa opäť po dvojmesačnej prestávke vrátili do školy žiaci. Dnes síce len na slávnostné otvorenie školského roku 2008/2009, ale od zajtra im začne riadne vyučovanie. Žiakov školy, ... celý text

ostatné | 2. 9. 2008 | Autor: Mgr. Zuzana Endelová
#

Konali sa obecné oslavy 585. výročia povýšenia Šintavy na slobodné kráľovské mesto.

Už tradične patrí posledná prázdninová nedeľa v našej obci oslavám. Nebolo tomu ani tento rok inak. Dôvodov na obecné oslavy však tentokrát bolo viac. Výročie SNP, Deň Ústavy SR, ukončenie ... celý text

ostatné | 31. 8. 2008 | Autor: Mgr. Zuzana Endelová
#

Nový školský rok sa v Šintave znovu začne bez telocvične.

Od roku 2004 máme v Šintave problém s havarijným stavom telocvične na škole. V súlade s Metodickým pokynom MŠ SR zo dňa 27.2.2004, ktorým sa určuje postup a podmienky poskytnutie ... celý text

ostatné | 27. 8. 2008 | Autor: Mgr. Zuzana Endelová
#

Starosta obce odovzdal do užívania dve nové bytovky prvým nájomníkom.

Ubehol presne rok od odovzdania staveniska starostom a na jeho mieste dnes už stoja dve nové bytovky. Jedna v areáli bývalej materskej školy a druhá v areáli školy oproti kostolu. Obec na čele so ... celý text

ostatné | 27. 6. 2008 | Autor: Mgr. Zuzana Endelová
#

Na tohtoročnom festivale duchov a strašidiel v Bojniciach hlavnou hrdinkou bola „kráľovná čarodejníc“ alebo „šintavská bosorka“, Anna Rosina Listhiusová – grófka Thurzová, ktorá sa neslávne zapísala do dejín Šintavského hradu.

Na tohtoročnom festivale duchov a strašidiel v Bojniciach hlavnou hrdinkou bola „kráľovná čarodejníc“ alebo „šintavská bosorka“, Anna Rosina Listhiusová – grófka Thurzová, ktorá sa ... celý text

ostatné | 8. 5. 2008 | Autor: Ľudmila Hercegová
#

Už tradične sa žiaci ZŠ s MŠ Šintava zúčastňujú Behu Šintavou, pri príležitosti 1.apríla, kedy bola naša obec oslobodená z rúk fašistov.

Už tradične sa žiaci ZŠ s MŠ Šintava zúčastňujú Behu Šintavou, pri príležitosti 1.apríla, kedy bola naša obec oslobodená z rúk fašistov. Tento rok ho absolvovali za pekného počasia. V ... celý text

ostatné | 1. 4. 2008 | Autor: Mgr. Zuzana Endelová
#

Vždy 28. marca si pripomíname deň učiteľov, ktorý sa už desaťročia spája s dňom narodenia pedagóga a mysliteľa Jána Amosa Komenského.

Vždy 28. marca si pripomíname deň učiteľov, ktorý sa už desaťročia spája s dňom narodenia pedagóga a mysliteľa Jána Amosa Komenského. Tradične si v tento deň spomenie na učiteľov našej ... celý text

ostatné | 28. 3. 2008 | Autor: Mgr. Zuzana Endelová
#

Starosta obce, ZŠ s MŠ Šintava na čele s riaditeľom školy, Miestny odbor Matice slovenskej v Šintave, pri príležitosti 50. výročia založenia školy, navrhli požiadať MŠ SR o udelenie čestného názvu školy.

Starosta obce, ZŠ s MŠ Šintava na čele s riaditeľom školy, Miestny odbor Matice slovenskej v Šintave, pri príležitosti 50. výročia založenia školy, navrhli požiadať MŠ SR o udelenie čestného ... celý text

ostatné | 26. 2. 2008 | Autor: PhDr. PaedDr. Martin Bodis PhD.
#

V utorok pred škaredou stredou sa už tradične pochovávala basa.

V utorok pred škaredou stredou sa už tradične pochovávala basa. Táto tradícia je úzko spätá s dychovou hudbou Šintavanka a hasičským zborom, kde táto myšlienka skrsla. Symbolické pochovávanie ... celý text

ostatné | 6. 2. 2008 | Autor: Mgr. Zuzana Endelová
#

Vo Farskom centre v Šintave Ľudová fašiangová zábava. Začínalo sa o 18. hod. sv. omšou s platnosťou na nedeľu, ktorú spestril svojím spevom Spevokol Šintava.

Dňa 19. januára sa konala vo Farskom centre v Šintave Ľudová fašiangová zábava. Začínalo sa o 18. hod. sv. omšou s platnosťou na nedeľu, ktorú spestril svojím spevom Spevokol Šintava. Samotná ... celý text

ostatné | 19. 1. 2008 | Autor: Ľudmila Hercegová
#

V klube dôchodcov sa konalo predvianočné stretnutie dôchodcov nad 70 rokov.

Dňa 20.12. 2007 prijalo pozvanie do klubu dôchodcov 72 ľudí nad 70 rokov zo 161 pozvaných. Po privítaní a zdravici od p. starostu v zastúpení p. Lipovským prítomných pozdravili žiaci z našej ... celý text

ostatné | 21. 12. 2007 | Autor: Ing. Michal Lipovský
#

Bolo dokončené zaokruhovanie vodovodu na ul. Stará Nitrianska.

V týchto dňoch sa dokončilo zaokruhovanie vodovodu na ul. Stará Nitrianska. Preberacie konanie bude dňa 12.12.2007, kde realizačná firma dielo odovzdá zástupcom Zsl. Vodárenskej spoločnosti a Obci ... celý text

ostatné | 11. 12. 2007 | Autor: Slávka Dobišová Bc.
#

Dňa 05.12.2007 poriadal obecný úrad pre občanov výlet do Bratislavy a Viedne.

Dňa 05.12.2007 poriadal obecný úrad pre občanov výlet do Bratislavy a Viedne. Program bol pestrý a spojený s predvianočnými nákupmi v obchodných centrách Avion a Ikea. Po nákupoch nasledovala ... celý text

ostatné | 5. 12. 2007 | Autor: Obecný úrad
#

Obecný úrad zorganizoval pre dôchodcov výlet na trase Levice – Štúrovo – Ostrihom.

Každý rok začiatkom októbra, akoby v úzkosti a v melanchólii jesenných dní, prichádza sviatok z mnohých najkrajší, Mesiac úcty k starším. Z príležitosti tohto sviatku obecný úrad ... celý text

ostatné | 22. 10. 2007 | Autor: Slávka Dobišová Bc.
#

V nedeľu, 30. augusta, sme v obci oslávili tri udalosti – výročie SNP, začiatok školského roku a Deň ústavy SR.

V nedeľu, 30. augusta, sme v obci oslávili tri udalosti – výročie SNP, začiatok školského roku, Deň ústavy SR. Popoludnie sa už tradične začína kladením vencov. Zatiaľ ešte nie veľkú ... celý text

ostatné | 30. 8. 2007 | Autor: Silvia Ištóková
#

Šintava sa na necelú hodinku vrátila do histórie. Podarilo sa jej to vďaka III. ročníku Galantského O-válu a súťaži slovenský pohár historických vozidiel, ktoré organizovalo Veteran Car Club Galanta a Mesto Galanta.

Šintava sa na necelú hodinku vrátila do histórie. Podarilo sa jej to vďaka III. ročníku Galantského O-válu a súťaži slovenský pohár historických vozidiel, ktoré organizovalo Veteran Car Club ... celý text

ostatné | 9. 8. 2007 | Autor: Mgr. Zuzana Endelová
#

Prebieha výstavba 2 nájomných domov, ktorá bola zahájená v mesiaci máj 2007, predpokladané ukončenie výstavby apríl 2008.

Prebieha výstavba 2 nájomných domov, ktorá bola zahájená v mesiaci máj 2007, predpokladané ukončenie výstavby apríl 2008. V každom nájomnom dome bude 8 b.j., z toho 3 byty budú 1-izbové, 4 byty ... celý text

ostatné | 22. 5. 2007 | Autor: Obecný úrad
prvá
z 7
ďalší posledná