#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Aj učitelia sa musia ďalej vzdelávať.

Typ: ostatné
Aj učitelia sa musia ďalej vzdelávať. Požiadavku nového definovania všeobecných i špecifických cieľov vzdelávania na základnej škole (ZŠ) a strednej škole (SŠ) priniesli zásadné zmeny v spoločnosti po roku 1989. Nie je iste ...

Požiadavku nového definovania všeobecných i špecifických cieľov vzdelávania na základnej škole (ZŠ) a strednej škole (SŠ) priniesli zásadné zmeny v spoločnosti po roku 1989. Nie je iste náhoda, že so vzdelávaním naoko málo súvisiace ekonomicko-politické zmeny priniesli aj potrebu zmeniť ciele, obsah i metódy vyučovania na našich školách. Cieľom čitateľskej výchovy je cez formovanie schopnosti čítať a chápať všetky druhy textov, vrátane umeleckých, orientovať sa na formovanie takých personálnych štruktúr čitateľa, v ktorých sa zračí jeho všestranná vyspelosť a celistvosť ako človeka.
Čitateľská gramotnosť sa v súčasnosti nechápe ako schopnosť čítať, nesleduje sa ani schopnosť rýchlo a plynule čítať. Pri najvyššej úrovni čitateľskej gramotnosti má byť čitateľ schopný spracovať také informácie z neznámeho textu, ktoré nie je jednoduché nájsť, musí preukázať detailné porozumenie textu a musí vedieť posúdiť, ktoré informácie z textu sú podstatné. Takýto čitateľ je schopný kriticky hodnotiť, formulovať hypotézy založené na konkrétnych vedomostiach a reagovať na neočakávané situácie.
Čitateľská gramotnosť je komplexný súbor čitateľských zručností, pomocou ktorého sa dá rozvíjať schopnosť človeka učiť sa učiť. V dňoch 4, 11, 18.novembra 2008 sa v ZŠ s MŠ Šintava preto uskutočnilo 30- hodinové prezenčno- dištančné školenie Čítanie s porozumením pre 42 učiteľov spolupracujúcich škôl ZŠ s MŠ Šintava, ZŠ s MŠ Smolenice a ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou. Foto: Elvis Angelmaier ,zobrazené 74 krát Školenie organizovala naša škola v spolupráci s Katedrou slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Garantkou školenia bola PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD. Lektormi boli okrem nej aj PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD. z tejto katedry a Mgr. Paulína Krivosudská z našej školy.
Praktická časť školenia prebiehala oddelene podľa aprobácií učiteľov. Učitelia si odniesli množstvo nových podnetov pre svoju prácu, pre skvalitnenie práce s textom. Všetci účastníci získali osvedčenie o ďalšom vzdelávaní. Reportáž z tohto školenia priniesla i regionálna televízia RTV-Krea Tv. V spolupráci s touto katedrou máme naplánované ďalšie školenia - január 2009 - Jazyková kultúra (v Smoleniciach) a apríl 2009 - Mediálna výchova (v Suchej nad Parnou).

 


Vytvorené: 5. 11. 2008
Posledná aktualizácia: 11. 7. 2016 8:48
Autor: PhDr. PaedDr. Martin Bodis PhD.