#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Európa v Šintave.

Typ: ostatné
Európa v Šintave. V roku 2005 sa naša škola, ZŠ s MŠ Šintava, zapojila do projektu e-Twinning, prostredníctvom ktorého školy v Európe navzájom komunikovali pomocou elektronických médií, vymieňali si svoje ...
V roku 2005 sa naša škola, ZŠ s MŠ Šintava, zapojila do projektu e-Twinning, prostredníctvom ktorého školy v Európe navzájom komunikovali pomocou elektronických médií, vymieňali si svoje skúsenosti a zároveň usporadúvali spoločné akcie. Vtedy ešte nikto z nás netušil, do akej veľkosti sa môže takýto projekt rozrásť. Oslovil nás Paulino Iglesias, riaditeľ školy v Španielsku, či by sme s ním nešli do spoločného projektu. A potom sa to všetko tak rýchlo zomlelo, až sa zdá, že to bolo len prednedávnom, čo sa môj kolega Elvis Angelmaier vrátil z prípravného stretnutia v Španielsku, kde sa spolupráca dohodla. A zrazu prišla Európa priamo k nám, do našej malej „nenápadnej“ školy. V týždni od 5.10. do 11.10.2008 sa u nás stretli 24 učitelia a 2 žiaci zo 7 základných škôl Európy, aby sme mohli pokračovať už svojím tretím, záverečným, rokom vo vzájomnej spolupráci a výmene mnohých skúseností v oblasti školstva a vzdelávania. Koordinátorom celého projektu je škola Belesar v španielskej Baione, kde pôsobí Paulino, tvorca celej myšlienky. Partnerskými školami sú okrem našej školy aj základné školy v Munkebu (Dánsko), Tworógu (Poľsko), Bari (Taliansko), Raahe (Fínsko), Ranue (Fínsko) a Bratislave na Riazanskej ulici. Hlavnou témou je „Discover the European Regions“ – „Objav európske regióny“, komunikačným jazykom je angličtina a výsledným produktom je vytvorenie spoločnej webovej stránky. Foto: Nina Kubačková ,zobrazené 75 krát Naším spoločným cieľom je získanie poznatkov o kultúre a zvykoch škôl v európskych regiónoch; vykonávať so žiakmi aktivity, prostredníctvom ktorých spoznávajú a porovnávajú svoj región, svoju krajinu s inými európskymi krajinami a regiónmi; zlepšenie kvality vyučovania používaním rôznych informačno-komunikačných technológií a zlepšenie kvality výučby anglického jazyka. V každom školskom roku máme zadanú „podtému“, ktorú so žiakmi spracúvame a výsledok publikujeme na spoločnej webstránke. Žiaci absolvujú exkurzie, navštevujú múzeá, výchovné koncerty, študujú rôzne materiály v súlade s témou, potom o tom píšu články a tvoria rôzne doplňujúce materiály, projekty, ktoré hneď prekladajú do angličtiny. Každoročne sa konajú 2 projektové stretnutia učiteľov (v Dánsku, Poľsku a na Slovensku aj žiakov starších ročníkov). Na projektových stretnutiach si učitelia navzájom vymieňajú skúsenosti z práce so žiakmi na danú tému, zároveň každá škola pripraví prezentácie, v ktorých prezentuje národnú a regionálnu kultúru. Foto: Nina Kubačková ,zobrazené 91 krát V školskom roku 2006/2007 s podtémami: „Škola, tradície, umenie, školské výlety a exkurzie“ mali naši žiaci svojim kamarátom predstaviť Trnavský kraj. Bolo potrebné, aby ho sami poriadne spoznali. Pomocou prostriedkov tohto projektu sa nám podarilo urobiť pre našich žiakov zaujímavé a rôznorodé exkurzie v rámci kraja, mnohí boli prekvapení, koľko tajomstiev sa tu skrýva: Trnava (návšteva TSK so sprievodom pána Ľudovíta Dauča, prehliadka historického centra), Smolenický zámok, Dobrá Voda (pamätná izba J. Hollého, cintorín), Dolná Krupá (klasicistický kaštieľ, ktorý navštívil aj Beethoven), jaskyňa Driny, Galanta, Sereď (mestské múzeum – maketa Šintavského hradu). S kolegyňou Mgr. Silviou Kriváčkovou sme sa zúčastnili na jeseň projektového stretnutia v Poľsku. Na jar, na dobrodružnú cestu za Santa Clausom do ďalekého Fínska, s nami vycestoval aj náš pán riaditeľ, PaedDr. Martin Bodis. Hudba rôznych národov a regiónov nám znela v ušiach v školskom roku 2007/2008. Na jeseň sme so 6 žiakmi vycestovali po stopách Andersena do Dánska, v máji nám svoje hudobné nadanie predviedli talianski žiaci. A prišiel šk. rok 2008/2009 s podtémou „Environment“. Keďže naša škola zastupuje v tomto projekte Trnavský kraj, záštitu nad týmto podujatím prevzal predseda VÚC Ing. Mikuš. Pracovať sme začali hneď prvý septembrový týždeň, aby sme našich priateľov privítali tak, ako sa na správnych Slovákov patrí! A teraz už môžem povedať, že vďaka maximálnemu nasadeniu našich učiteľov a žiakov sa nám to úspešne podarilo. Počas 3 dní, ktoré strávili s nami v trnavskom a nitrianskom regióne, absolvovali nabitý program: prehliadka Trnavy a Nitry, návšteva VÚC Trnava, náučný ekologický chodník v Suchej nad Parnou, Smolenický zámok, návšteva KŠÚ v Trnave, kde nám umožnili pracovať na projekte. A v neposlednom rade, návšteva našej školy, ktorá vyzdobená v duchu spojenej Európy na jednej strane a slovenských tradícií na strane druhej, očarila našich priateľov už z diaľky. Privítanie chlebom a soľou, dvojhlasným spevom slovenskej hymny našich žiakov v ľudových krojoch tomu celému pridalo tú správnu atmosféru. Po privítaní, sme sa všetci presunuli do školy, kde už čakali žiaci 9. ročníka s prezentáciou o škole a Slovensku v angličtine. Ďalej nasledovali eko-aktivity – námety na tvorivé inovatívne činnosti v rámci environmentálnej výchovy, ktoré pripravili pracovníci Katedry ekológie a environmentalistiky UKF Nitra – Mgr. Imrich Jakab, PhD a Mgr. Lukáš Zorád a rôzne tvorivé dielne a workshopy, ktoré si pre žiakov pripravili naše pani učiteľky. Bodku za príjemne stráveným dopoludním dal náš pán starosta Václav Jurčaga na spoločnom slávnostnom obede. Aj napriek vynaloženému úsiliu, energii a času som rada, že som tohto projektu mohla zúčastniť. Bola to pre mňa veľká škola a úžasná skúsenosť.

Vytvorené: 12. 10. 2008
Posledná aktualizácia: 11. 7. 2016 8:48
Autor: Mgr. Nina Kubačková