#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Ľudové misie v našej farnosti

Typ: ostatné
V našej farnosti Šintava a filiálka Vinohrady nad Váhom sa v dňoch od 18. 9. 2011 do 25. 9. 2011 konali ľudové misie, ktoré na požiadanie správcu farnosti Mgr. ThLic. Jána Fordinála, viedli ...

V našej farnosti Šintava a filiálka Vinohrady nad Váhom sa v dňoch od 18. 9. 2011 do 25. 9. 2011 konali ľudové misie, ktoré na požiadanie správcu farnosti Mgr. ThLic. Jána Fordinála, viedli bratia kapucíni z Bratislavy zo sídla Rača, Ing. ThLic. Jozef Konc, Mgr. ThLic. Félix Tkáč, Mgr. ThLic. Ondrej Tkáč, brat laik Marián Veselský. Bratia kapucíni sú rehoľným rádom v katolíckej Cirkvi, ktorý pôsobí na celom svete. Sú spoločenstvom bratov, ktorí sú zasvätení sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti, aby takto žili evanjelium Ježiša Krista podľa ducha a spôsobu sv. Františka z Assisi. Mnohí bratia kapucíni sú kňazmi. Úlohou misií je duchovná obnova farností. Hlavnými témami misií boli Boh ťa miluje, Hriech, Spása v Ježišovi Kristovi, Viera a obrátenie, Ježiš je Pán, Duch svätý, Cirkev – spoločenstvo, Rast a premena v Kristovi. Program misií bol zostavený tak, aby oslovil deti, mládež, strednú generáciu, rodičov, manželov i skôr narodených. V nedeľu a v pondelok boli stavovské príhovory pre ženy, mužov a deti. Veriacich oslovila obnova krstných sľubov, poklona k Sviatosti oltárnej, pri ktorej kňaz Jozef niesol Sviatosť oltárnu po kostole a priblížil ju veriacim na kontakt s očami, aby veriaci pocítili blízkosť Ježišovu. Súčasťou misií bola aj obnova manželských sľubov, ktorá bola pre mnohých našich farníkov krásnym povzbudením. Každý manželský pár dostal osobitné požehnanie od kňaza, čo pre nich znamenalo úžasnú posilu. V stredu bolo vyslúženie sviatosti pomazania chorých, ako aj stretnutie s deťmi, so starými a chorými, ktorých potom v nasledujúcich dňoch aj otcovia misionári navštívili. V sobotu o 19,00 hod. bol na námestí koncert Kapucínov so Stanleyom, kde hrali svoju hudobnú produkciu a mnohé ich piesne a vtipom hovorené slovo zaujalo srdcia prítomných divákov, ktorým sa s nimi nechcelo ani rozlúčiť. Foto: Peter Šulák ,zobrazené 260 krát Tieto požehnané dni farnosti vyvrcholili v nedeľu záverečnou sv. omšou pri ktorej bol posvätený misijný kríž. „Všetci si teraz poviete misie sa skončili, nie nekončia, ešte len začínajú vo vašich životoch“, aj týmito slovami sa s nami lúčil kňaz Félix na poslednej misijnej svätej omši. Na záver misií sme poďakovali bratom kapucínom za ich náročnú, ale s láskou konanú službu a vyjadrili svoju podporu, vďaku i túžbu opäť ich privítať v našej farnosti. Nášmu spevokolu mladých ďakujeme za každodenný sprievodný spev na svätých omšiach, popri ktorých sme spievali aj všetci zúčastnení veriaci, vďaka premietaniu textov piesní dataprojektorom na plátno. Ďakujeme aj gazdinkám, ktoré vylepšili farskú kuchyňu dobrými pagáčmi, koláčmi a zákuskami, s ktorými sa s nami naši bratia kapucíni podelili pri sobotňajšom koncerte. Ďakujeme aj naším miništrantom, ktorí sa každý deň zúčastňovali v hojnom počte na svätých omšiach. Nášmu duchovnému otcovi Jánovi Fordinálovi vyjadrujeme svoje poďakovanie za pozvanie misionárov do obce.

fotografie k článku si môžete pozrieť tu


Vytvorené: 10. 10. 2011
Posledná aktualizácia: 11. 7. 2016 08:48
Autor: Jana Javorová