#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Prebieha výstavba 2 nájomných domov, ktorá bola zahájená v mesiaci máj 2007, predpokladané ukončenie výstavby apríl 2008.

Typ: ostatné
Prebieha výstavba 2 nájomných domov, ktorá bola zahájená v mesiaci máj 2007, predpokladané ukončenie výstavby apríl 2008. Prebieha výstavba 2 nájomných domov, ktorá bola zahájená v mesiaci máj 2007, predpokladané ukončenie výstavby apríl 2008. V každom nájomnom dome bude 8 b.j., z toho 3 byty budú 1-izbové, 4 byty ...
Prebieha výstavba 2 nájomných domov, ktorá bola zahájená v mesiaci máj 2007, predpokladané ukončenie výstavby apríl 2008. V každom nájomnom dome bude 8 b.j., z toho 3 byty budú 1-izbové, 4 byty 2-izbové a 1 byt 2-izbový pre občana zdravotne ťažko postihnutého.
Umiestnenie bytových domov:
> v priestoroch dvora bývalej materskej školy
> Vedľa budovy bývalej školskej jedálne

Správcom bytov bude obec.
Môžete požiadať o zaradenie do zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu ak:

> Ste občanom SR a máte trvalý pobyt v obci Šintava
> Nie ste vlastníkom iného bytu alebo rodinného domu
Nájomná zmluva bude uzatvorená:

> Keď váš mesačný príjem a príjem osôb s vami bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne neprevyšujú trojnásobok a nie je nižší ako 1,5 násobok životného minima. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok,
> Vždy na dobu určitú na tri roky, ktorá sa môže predĺžiť, pokiaľ splníte podmienky,
> Konkrétna výška nájomného bude stanovená uznesením Obecného zastupiteľstva po protokolárnom prevzatí budov,
> Budúci nájomca je povinný pre zabezpečenie splácania nájomného a úhrad za prípadné poškodenie bytu zložiť na účet obce finančnú záruku vo výške 50 tis. Sk,
> Nájomný byt sa nemôže odpredať 30 rokov od nadobudnutia právoplanosti kolaudačného rozhodnutia Foto:  správca ,zobrazené 93 krát

Vytvorené: 22. 5. 2007
Posledná aktualizácia: 11. 7. 2016 8:48
Autor: Obecný úrad