#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Starosta obce, ZŠ s MŠ Šintava na čele s riaditeľom školy, Miestny odbor Matice slovenskej v Šintave, pri príležitosti 50. výročia založenia školy, navrhli požiadať MŠ SR o udelenie čestného názvu školy.

Typ: ostatné
Starosta obce, ZŠ s MŠ Šintava na čele s riaditeľom školy, Miestny odbor Matice slovenskej v Šintave, pri príležitosti 50. výročia založenia školy, navrhli požiadať MŠ SR o udelenie čestného názvu školy. Starosta obce, ZŠ s MŠ Šintava na čele s riaditeľom školy, Miestny odbor Matice slovenskej v Šintave, pri príležitosti 50. výročia založenia školy, navrhli požiadať MŠ SR o udelenie čestného ...

Starosta obce, ZŠ s MŠ Šintava na čele s riaditeľom školy, Miestny odbor Matice slovenskej v Šintave, pri príležitosti 50. výročia založenia školy, navrhli požiadať MŠ SR o udelenie čestného názvu Základná škola s materskou školou kniežaťa Svätopluka Šintava.

Obecné zastupiteľstvo dňa 25.2.2008 zobralo na vedomie uvedený návrh na udelenie čestného názvu s tým, že treba urobiť prieskum verejnej mienky ohľadne názvu školy. Prieskum sa uskutočnil hlasovaním všetkých rodičov školy.

Návrh bol jednoznačne podporený anketou rodičmi žiakov školy, Obvodným úradom v Galante, Domom Matice slovenskej v Galante, Štátnou školskou inšpekciou- ŠIC v Trnave a Krajským školským úradom v Trnave. Ďakujeme za podporu!

Obec Šintava podala návrh na MŠ SR a zároveň požiadala predsedu vlády SR o prevzatie záštity nad podujatím. Slávnostná akadémia bude usporiadaná 12.12. 2008. 

Za čestný názov školy navrhujeme meno významnej historickej osobnosti kniežaťa Svätopluka, ktorá svojím životným dielom a svojimi činmi prispela k rozvoju vzdelanosti národa, šíreniu myšlienok vlastenectva a má priamy vzťah k poslaniu školy .

Šintava bola v histórii významnou obcou v celom širokom okolí, preto navrhujeme významnú osobu našej histórie, ktorá prevyšuje všetky miestne vzácne osoby a je všeobecne známa.

Svätopluk (tiež Sventopulk, Zventapu, Zwentibald, Zuendibolch, Suatopluk)(? - 894) bol od 50. rokov 9. stor. kniežaťom Nitrianskeho kniežatstvaRastislavovým spoluvládcom, potom 871-894 tretím a najvýznamnejším panovníkom Veľkej Moravy (mal titul kráľ (rex)). Dátum jeho narodenia nie je známy, zomrel v roku 894. Pochádzal z dynastie Mojmírovcov.

Vytvorené: 26. 2. 2008
Posledná aktualizácia: 11. 7. 2016 8:48
Autor: PhDr. PaedDr. Martin Bodis PhD.