Základné informácie

Z histórie

Ku kultúrnemu životu a tradíciám v Šintave patrí od nepamäti dychová hudba.
Jej začiatky sa datujú od roku 1914, kedy boli zo Šúroviec zakúpené prvé dychové nástroje.
No z roku 1933 máme prvé písomne podložené dôkazy o tom, že dychová hudba bola súčasťou Hasičského zboru. Jej členovia boli súčasne i členmi tohto zboru. Hovorilo sa jej jednoducho Hasičská dychovka.
Zakladateľmi a prvými kapelníkmi boli Anton Tamaškovič a Jozef Drábik, ktorý ju viedol dlhých 40 rokov.
Svojím príkladom bola inšpiráciou k založeniu ďalších hudobných telies.
Začiatkom 80-tych rokov pod vedením Pavla Kižňanského, neskôr Štefana Rendeka fungovala školská dychovka.

V roku 1989 vďaka Karolovi Markuskovi, Rudolfovi Miklošíkovi a Jozefovi Mizeríkovi, ktorý bol zároveň aj kapelníkom, skladateľom a aranžérom piesní, vznikla súčasná Dychová hudba Šintavanka.

dychovka

Tvorili ju najmä prijatí noví, mladí hudobníci a speváčky Katarína Markusková a Anna Jančeková. Prvú „zaťažkávaciu“ skúšku zvládla Šintavanka v plnej paráde na púti v rakúskom Mariazelli, kde spolu so známou Verešvárankou odohrala celú – vtedy ešte česko-slovenskú omšu za prítomnosti tisícov pútnikov zo Slovenska, Čiech a iných štátov. To nezostalo bez odozvy a prišlo pozvanie na Svetovú výstavu požiarnej techniky v Brne, kde Šintavanka účinkovala ako zahraničná kapela.

Šintavanka

Zo súčasnosti

V roku 2007 sa na poste kapelníka objavil Igor Javor a od roku 2015 Peter Šona, ktorý Šintavanku manažuje doteraz v spolupráci s umeleckým vedúcim Jurajom Kabátom.

Na začiatku roka v Šintavanke žijeme fašiangovými plesmi, sprievodmi a pochovávaním basy, pokračujeme veľkonočnými sviatkami, púťou a omšou na sviatok Ducha Svätého na Vinohradoch, procesiou na sviatky Božieho tela a krvi, Najsvätejšej Trojice, ďalej nasledujú koncerty pri príležitosti dňa matiek a kultúrneho leta, festivaly, dni obce až po Šintavské hody a rok zakončujeme Vianocami. A ak to čas dovolí, hrávame podľa záujmu aj na pohreboch a pri odprevádzaní na svadbách.

Aktuálne zloženie:

  1. Spev – Anna Javorová, Katarína Svrbická, Martin Fandel
  2. Krídlovky – Juraj Kabát, Marcel Červenka, Michal Kolačuk, Peter Markusek
  3. Tenory – Ľudovít Obola, Jozef Kozák
  4. Klarinety – Matúš Markusek, Ján Ušák
  5. Doprovod (trombón, trubka) – Peter Šona, Martin Popelka, Jozef Šmida, Ľuboš Kobora
  6. Bas (tuba) – Peter Prvák
  7. Bicie – Peter Farkaš

 

Šintavanka

Ku kvalitnej hudbe ale patria pravidelné nácviky. Tie sa konajú raz do týždňa v zasadačke Obecného úradu v Šintave, kde sa nacvičuje repertoár piesní, či už nových alebo sa robí príprava na najbližšiu akciu. Bez pravidelného hrania to jednoducho nejde a rovnako tak bez podpory obce a našich rodín. Dychová hudba však nie je len vecou úzkeho kolektívu. Je otvorená aj novým hudobníkom, ktorí by mali záujem naučiť sa alebo zlepšiť svoju hru na hudobnom dychovom nástroji a pritom zažiť množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Jedným takým bola napríklad aj účasť na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke malých dychových hudieb v Lednických rovniach v roku 2022, kde sme boli ocenení Zlatým pásmom pre kapelu a cenou za pozoruhodný spevácky výkon pre Katarínu Svrbickú a Annu Javorovú.

diplom

diplom

Aktuálne informácie o pripravovaných koncertoch a našich aktivitách nájdete aj na facebookovej stránke vo verejnej skupine DH ŠINTAVANKA
https://www.facebook.com/groups/304060666313985

V prípade záujmu o naše vystúpenie nás neváhajte kontaktovať. Radi Vás potešíme tradičnými ľudovými veselými polkami, či ľúbeznými valčíkmi, tangami, ale aj populárnejšími skladbami a evergreenmi.

plagát